intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bộ tài liệu hấp dẫn về nghiệp vụ hạch toán theo nguồn tài sản

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 6 tài liệu

3.463
lượt xem
1.222
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Bộ tài liệu hấp dẫn về nghiệp vụ hạch toán theo nguồn tài sản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng (trường hợp quyền sử dụng đất riêng biệt đối với giai đoạn đầu tư nhà cửa, vật kiến trúc trên đất), lệ phí trước bạ (nếu có)

Lưu

Tài liệu trong BST: Bộ tài liệu hấp dẫn về nghiệp vụ hạch toán theo nguồn tài sản

 1. Hạch toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình

  doc 73p 254 82

  Lời mở đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối

 2. Hạch Toán Theo Nguồn Tài Sản part 18

  pdf 9p 182 80

  Tham khảo tài liệu 'hạch toán theo nguồn tài sản part 18', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hạch Toán Theo Nguồn Tài Sản part 19

  pdf 9p 96 18

  Nguyên giá của BĐS đầu tư tự xây dựng là giá thành thực tế và các chi phí liên quan trực tiếp của BĐS đầu tư tính đến ngày hoàn thành công việc xây dựng

 4. Hạch Toán Theo Nguồn Tài Sản part 20

  pdf 9p 120 20

  Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu, nếu giá phát hành (Theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi: Nợ TK 221

 5. Hạch Toán Theo Nguồn Tài Sản part 21

  pdf 9p 123 22

  cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Nợ TK 111, 112, 131,... Có TK 711 - Thu nhập khác Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311). - Cuối kỳ, bên góp vốn liên doanh căn cứ vào các tài sản cố định, thành phẩm, hàng hóa đã bán cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có lãi nhưng trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán tài sản cho bên thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại và ghi nhận là doanh thu...

 6. Hạch Toán Theo Nguồn Tài Sản part 22

  pdf 9p 117 21

  Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức mua cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền, căn cứ vào số tiền thực tế chi, nhà đầu tư ghi: Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết Có các TK 111, 112,

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2