intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập bộ tài liệu đầy đủ về hệ thống kế toán quốc tế

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 7 tài liệu

5.121
lượt xem
1.923
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tuyển tập bộ tài liệu đầy đủ về hệ thống kế toán quốc tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiết xuất này đã được Chuẩn bị bởi IASC Quỹ nhân viên và chưa được sự chấp thuận của IASB. Đối với các tài liệu tham khảo yêu cầu phải được thực hiện Chuẩn mực Báo cáo tài chính

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bộ tài liệu đầy đủ về hệ thống kế toán quốc tế

 1. Tổng hợp Chuẩn mực kế toán quốc tế và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  pdf 4p 338 96

  Thực hiện xem xét tính hiệu lực của từng chuẩn mực và sự thay thế cho các chuẩn mực đã hết hiệu lực. Đồng thời, cũng tổng hợp các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VASs) tương ứng.

 2. Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_5

  pdf 30p 220 58

  Chiết xuất này đã được Chuẩn bị bởi IASC Quỹ nhân viên và chưa được sự chấp thuận của IASB. Đối với các tài liệu tham khảo yêu cầu phải được thực hiện Chuẩn mực Báo cáo tài chính

 3. Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_1

  pdf 30p 413 194

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_2

  pdf 30p 267 70

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu về chuẩn mực kế toán quốc tế_2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. ỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

  pdf 48p 366 128

  Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, hàng loạt các nhân tố quốc tế nảy sinh tác động tới sự thay đổi kế toán, đó là: Sự độc lập về kinh tế, chính trị, đầu tư nước ngoài trực tiếp; các chiến lược kinh doanh đa quốc gia; công nghệ mới;

 6. Chương 2 : Khái quát hệ thống kế toán mỹ

  pdf 40p 543 195

  Thông thường các kế toán viên phải diễn giải các báo cáo kê toán. Sự diễn giải này còn bao gồm cả việc so sánh quá trình hoạt động của doanh nghiệp với các năm trước và các doanh nghiệp khác. Các điểm cần lưu ý đối với thông tin kế toán.

 7. Thuyết trình Chuẩn mực kế toán của Hà Lan

  pdf 34p 287 94

  "Thuyết trình Chuẩn mực kế toán của Hà Lan" có 5 nội dung chính như sau: khái quát Hà Lan, mối quan hệ Hà Lan và Việt Nam, môi trường kế toán Hà Lan, hiệp hội nghề nghiệp kế toán, chuẩn mực kế toán Hà Lan. Cùng tham khảo nhé.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2