intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

5.340
lượt xem
2.220
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information needed on the topology. 2. Perform Basic Router Configurations all Routers. 3. In each LAN, configure the second usable host address for PC1 and the last usable host address for PC2. 4. Enable routing on HQ, BRANCH1, and BRANCH2 by using the dynamic routing protocol as EIGRP.(Using wildcard mask, AS number = 1).

Lưu

Tài liệu trong BST: CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION

 1. CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION - Number 1

  pdf 2p 141 58

  Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information needed on the topology. 2. Perform Basic Router Configurations all Routers. 3. In each LAN, configure the second usable host address for PC1 and the last usable host address for PC2. 4. Enable routing on HQ, BRANCH1, and BRANCH2 by using the dynamic routing protocol as EIGRP.(Using wildcard mask, AS number = 1).

 2. CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION - Number 2

  pdf 1p 84 15

  Basic router config for R1, R2, R3 and ISP: Password for console=cisco Password for enable mode=ccna Password for vty =class 4. Install OSPF as the routing protocol on R1,R2 and R3. DO NOT advertise all subnets to the ISP router: process number = 10, area number=0 ) 5. Configure the static route on R1,R2 and R3 for the Internet connection

 3. CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION - Number 3

  pdf 2p 78 13

  Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information needed on the topology. 2. Perform Basic Router Configurations all Routers. 3. In each LAN, configure the second usable host address for PC1 and the last usable host address for PC2. 4. Enable routing on R1,R2, R3, R4, R5 and R6 by using the dynamic routing protocol as EIGRP.

 4. CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION - Number 4

  pdf 2p 95 16

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'ccna2 skill based examination - number 4', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION - Number 5

  pdf 2p 91 15

  Calculating the subnet addressing for the lab using the VLSM technique and note all information needed on the topology.(10) 2. Perform Basic Router Configurations all Routers.(5) 3. In each LAN, configure the second usable host address for PC1 and the last usable host address for PC2.(5) 4. Enable routing on HQ, BRANCH1, and BRANCH2 by using the dynamic routing protocol as EIGRP.(Using wildcard mask, AS number = 1).(30)

 6. CCNA2 SKILL BASED EXAMINATION - Number 6

  pdf 2p 93 14

  Tham khảo đề thi - kiểm tra 'ccna2 skill based examination - number 6', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2