intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp bài giảng tin học đại cương

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 9 tài liệu

9.747
lượt xem
2.975
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp bài giảng tin học đại cương
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin (Information): sự mô tả các sựvật, hiện tượng. Đơn vị đo thông tin: chữ, trang, giờ, bit, … Dữ liệu (Data): dạng biểu diễn của thông tin phục vụ cho việc luân chuyển, lưu trữ và xử lý.Tin học (Informatics): ngành khoa học nghiên cứu về vấn đề xử lý thông tin dùng công cụ máy tính.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp bài giảng tin học đại cương

 1. Tin học đại cương: Tổng quan về tin học

  ppt 27p 244 39

  Thông tin (Information): sự mô tả các sựvật, hiện tượng. Đơn vị đo thông tin: chữ, trang, giờ, bit, … Dữ liệu (Data): dạng biểu diễn của thông tin phục vụ cho việc luân chuyển, lưu trữ và xử lý.Tin học (Informatics): ngành khoa học nghiên cứu về vấn đề xử lý thông tin dùng công cụ máy tính.

 2. Tin học đại cương: Các hệ đếm

  ppt 28p 450 181

  Máy tính điện tử và hệ đếm thập phân.Máy tính điện tử là thiết bị số (digital device), họat động dựa trên hệ đếm nhị phân (binary). Hệ đếm thập phân quen thuộc với con người nhưng không phù hợp với máy tính

 3. Tin học đại cương: Tổ chức hệ thống máy tính

  ppt 34p 170 31

  Bộ xử lý trung tâm.Control Unit (đơn vị điều khiển): điều khiển họat động của CPU. -Arithmetic-Logic Unit (đơn vị xử lý số học và luận lý): thực hiện các phép tóan số học và luận lý. -Registers (tập thanh ghi): chứ dữ liệu tạm cho các thao tác xử lý của CPU

 4. Tin học đại cương: Phần mềm máy tính

  ppt 32p 198 41

  Các thành phần của một HĐH điển hình.Kernel: phần nhân, thực hiện chức năng cơ bản của HĐH. Shell: Giao tiếp giữa hệ thống và người dùng, gồm hai loại: giao diện đồ họa (GUI) và giao diện dòng lệnh (CLI) Utilities: Các tiện ích cho người sử dụng, kèm theo HĐH hoặc được phát triển thêm. Applications: Chương trình ứng dụng.

 5. Tin học đại cương: Soan thảo văn bản với MS Word

  ppt 17p 212 46

  Mã TCVN (Tiêu chuẩn Việt nam): bộ mã 1 byte. Ít mẫu chữ, bất tiện khi sử dụng. Mã VNI for Windows: mã 2 byte. Mẫu chữ đa dạng, không thích hợp khi trao đổi trên mạng. Mã Unicode: mã 2 byte theo tiêu chuẩn quốc tế. Ít mẫu chữ nhưng thuận tiện trong sử dụng.

 6. Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  ppt 21p 213 52

  Nhập dữ liệu cho Excel.Dùng bàn phím để nhập dữ liệu cho từng cell (số, ký tự) Đối với dữ liệu dạng ngày, giờ: nhập theo định dạng trong Regional and Language options. Ngày được lưu trữ dạng số nguyên, bắt đầu từ ngày 1/1/1900. Giờ được lưu trữ dạng số thập phân, theo tỉ lệ 24 giờ trong ngày

 7. Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  ppt 25p 1481 122

  Công thức (formular) trong Excel bắt đầu bởi dấu bằng (=) và có thể chứa các thành phần sau: Địa chỉ ô/vùng. Các phép tóan số học và luận lý. Các giá trị số hoặc ký tự. Các hàm của Excel (function).

 8. Tin học đại cương: Cơ sở dữ liệu

  ppt 21p 204 36

  Cơ sở dữ liệu (Database): nơi chứa dữ liệu dạng thô chưa được xử lý. Có nhiều cách trình bày dữ liệu khác nhau Cần phải xử lý trước khi đưa cho người sử dụng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System): phần mềm chứa cơ sở dữ liệu, đồng thời cung cấp các phương tiện cho phép truy xuất dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau.

 9. Tin học đại cương: Mạng máy tính

  ppt 42p 255 38

  Mạng cục bộ (Local Area Network): Thuộc quyền quản lý riêng của một tổ chức. Phạm vi hẹp (một toà nhà, khu công sở với bán kính vài trăm mét). Tốc độ truyền dữ liệu cao (từ 100 Mbit/s đến 10.000 Mbit/s). Chủ yếu cung cấp các dịch vụ dùng chung (phần cứng, phần mềm, dữ liệu, kết nối Internet)

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2