Một số bài tập và đề thi xã hội học đại cương hay nhất

Chia sẻ: Pham Tran Bi | Ngày: | 9 tài liệu

0
7.526
lượt xem
210
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Một số bài tập và đề thi xã hội học đại cương hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã hội học đại cương trang bị những tri thức khoa học về sự phát triển của xã hội theo những quy luật vốn có của nó, chỉ ra nguồn gốc, phương thức diễn biến và cơ chế của các quá trình phát triển xã hội, của các mối quan hệ giữa con người và xã hội. Bọ sưu tập gồm các bài tập và đề thi giúp sinh viên tổng hợp các kiến thức đã học về môn xã hội học đại cương này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số bài tập và đề thi xã hội học đại cương hay nhất

 1. Đề cương Hướng dẫn ôn tập Xã hội học đại cương - Trần Xuân Bình

  doc 49p 805 430

  Mời các bạn cùng tham khảo đề cương "Hướng dẫn ôn tập Xã hội học đại cương" do Trần Xuân Bình biên soạn. Tài sẽ cung cấp các kiến thức trọng tâm của môn học giúp các bạn hệ thống lại kiến thức một cách khoa học.

 2. Môn Xã hội học đại cương - Câu hỏi ôn tập

  doc 12p 298 68

  Tài liệu "Môn Xã hội học đại cương - Câu hỏi ôn tập" cung cấp cho các bạn các dạng câu hỏi để hệ thống lại kiến thức. Tài liệu gồm có 3 phần: Phần 1 - điền vào chỗ trống; phần 2 - câu hỏi trắc nghiệm; phần 3 - những câu phát biểu đúng hay sai?; phần 4 - câu hỏi tự luận. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn ôn tập hiệu quả.

 3. Đề cương ôn tập xã hội học có đáp án

  doc 18p 425 116

  Câu 8. Xã hội học nông thôn la? Đặc trưng cơ bản của xã hội nông ̀ thôn hiên nay ở nước ta? Các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học ̣ ̣ nông thôn Viêt Nam?; ....Câu 13. Thế nao là cơ câu xã hôi? Phân tích nội dung cơ bản cảa cơ cáu xã hội nghề nghiệp. ....

 4. 8 câu hỏi ôn tập xã hội học có đáp án

  doc 13p 660 158

  Câu 1. Xã hội học là gì ? Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX? Đối với sinh viên khoa bao chí ́ tại sao phải học tập, nghiên cứu môn XHH ? ; Câu 3.Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX?”

 5. Các câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương - Câu hỏi tự luận (tổng hợp)

  pdf 6p 523 116

  Tài liệu "Các câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương - Câu hỏi tự luận (tổng hợp)" có tổng công 10 bài, trong mỗi bài có kèm theo một số câu câu hỏi liên quan đến kiến thức môn học. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc ôn tập.

 6. Bài kiểm tra - Môn xã hội học Đoàn Thể

  doc 16p 267 64

  Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là một vấn đề cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Bởi vậy, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần đây Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ra Nghị quyết “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

 7. Câu hỏi ôn tập môn xã hội học

  pdf 26p 97 5

  Ý nghĩa và vai trò của xã hội trong quản lý ? XHH là một khoa học nghiên cứu các sự kiện XH, hiện tượng XH quá trình XH, cơ cấu XH, thể chế XH trong sự vận động và diễn biến phức tạp và các sự kiện hiện tượng đó nằm trong một chỉnh thể thống nhất.

 8. Câu hỏi và trả lời ôn tập môn Xã hội học

  pdf 9p 278 85

  Câu hỏi 1: Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học (XHH) là gì? Phân tích ý nghĩa của nó? Trả lời:  Đối tượng nghiên cứu của XHH: Như mọi bộ môn khoa học xã hội khác: triết học, văn hóa học,sử học, kinh tế học...XHH cũng có chung một khách thể nghiên cứu là thực tại xã hội, song mỗi bộ môn lại có phạm vi và đối tượng nghiên cứu riêng.

 9. Tuyển tập câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương (tham khảo của các trường khác)

  pdf 18p 989 325

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm các dạng câu hỏi của đề thi môn xã hội học. Tài liệu có tổng cộng 8 bài với 61 câu hỏi với các nội dung như sau: Đối tượng và chức năng của xã hội học; những phạm trù và khái niệm cơ bản của xã hội học; xã hội học về cơ cấu xã hội; xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng; xã hội học đô thị; xã hội học nông thôn; sự sai lệch giá trị xã hội.

Đồng bộ tài khoản