intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy

Chia sẻ: Bành Thị Liễu | Ngày: | 10 tài liệu

1.301
lượt xem
100
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy giúp các bận học tốt và luyện thi tốt môn ngoại ngữ này. Sau gần 40 năm giảng dạy tiếng anh, đây là những câu hỏi mà thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A. thường được nghe nhất, và những kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh gần 40 năm của thầy đã được đúc kết lại.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy

 1. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 1

  pdf 7p 315 100

  Tài liệu tham khảo và truyển tập các Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy giúp các bận học tốt và luyện thi tốt môn ngoại ngữ này

 2. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 2

  pdf 6p 206 54

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 3

  pdf 5p 164 42

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 4

  pdf 6p 142 41

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 4', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 5

  pdf 5p 148 34

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 5', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 6

  pdf 6p 126 38

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 6', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 7

  pdf 7p 136 37

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 8

  pdf 6p 132 37

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 8', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 9

  pdf 7p 122 32

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 9', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tập san chuyên đề tiếng anh của Business english academy - Số 10

  pdf 7p 137 39

  Tham khảo tài liệu 'tập san chuyên đề tiếng anh của business english academy - số 10', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2