Tìm hiểu Cơ sở viễn thông với bộ tài liệu cực hay của Phạm Văn Tấn

Chia sẻ: Bui Tu | Ngày: | 7 tài liệu

0
463
lượt xem
16
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tìm hiểu Cơ sở viễn thông với bộ tài liệu cực hay của Phạm Văn Tấn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tài liệu cơ sở viễn thông của Phạm Văn Tấn sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức về tin tức hệ thống thông tin, phân tích tín hiệu, các hệ tuyến tính, biến điệu biên độ, biến điệu góc, biến điệu xung, viễn thông số...giúp các nắm vững kiến thức và bạn học tốt.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu Cơ sở viễn thông với bộ tài liệu cực hay của Phạm Văn Tấn

 1. Cơ sở viễn thông_ Chương 1

  pdf 11p 508 253

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương "Tin tức và hệ thống thông tin" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

 2. Cơ sở viễn thông_ Chương 2

  pdf 25p 343 234

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương " Phân tích tín hiệu" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

 3. Cơ sở viễn thông_ Chương 3

  pdf 23p 303 215

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương " Các hệ tuyến tính" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

 4. Cơ sở viễn thông_ Chương 4

  pdf 37p 323 237

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương " Biến điệu biên độ" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

 5. Cơ sở viễn thông_ Chương 5

  pdf 20p 263 174

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương " Biến điệu góc" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

 6. Cơ sở viễn thông_ Chương 6

  pdf 20p 227 163

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương "Biến điệu xung" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

 7. Cơ sở viễn thông_ Chương 7

  pdf 57p 269 176

  Tài liệu tham khảo Môn kỹ thuật viễn thông, học phần Cơ sở viễn thông_ Chương "Viễn thông số" dành cho các sinh viên, học viên đang theo học ngành công nghệ viễn thông.

Đồng bộ tài khoản