Tổng hợp các báo cáo khoa học hay về luật doanh nghiệp

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 7 tài liệu

0
535
lượt xem
16
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp các báo cáo khoa học hay về luật doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Bộ sưu tập giúp bạn hiểu rõ hơn về luật doanh nghiệp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các báo cáo khoa học hay về luật doanh nghiệp

 1. Báo cáo " Vài bình luận về pháp luật doanh nghiệp tư nhân "

  pdf 10p 155 34

  Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh doanh phổ biến. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích rõ bản chất pháp lý của nó. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ. Bài viết này tập trung vào việc tìm ra các bất cập của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.

 2. Báo cáo " Về phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2005 "

  pdf 5p 39 5

  Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định thẩm quyền thành lập hội đồng quản trị (HĐQT) thuộc về đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), được thực hiện thông qua bầu cử với phương thức bầu dồn phiếu. Tính hợp lí của phương thức bầu dồn phiếu thể hiện chủ yếu ở việc phương thức này bảo đảm cho tất cả các phiếu bầu đều có hiệu lực khi bầu các thành viên HĐQT, phù hợp với nguyên tắc biểu quyết đối vốn tại ĐHĐCĐ. Mặc dù vậy, quy định về phương thức bầu dồn phiếu tại Luật doanh nghiệp năm...

 3. Báo cáo " Quy định về vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn so sánh "

  pdf 9p 58 14

  Vị trí và vai trò của vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp các nước Vốn (capital) có vai trò quan trọng đối với bất kì nhà đầu tư nào trên thế giới khi ra thương trường. Nhận xét về vai trò của vốn ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng

 4. Báo cáo " Những qui định về công ty trong luật doanh nghiệp"

  pdf 7p 28 1

  Những qui định về công ty trong luật doanh nghiệp chủ yếu là các pháp lệnh. Trong giai đoạn này, các pháp lệnh được áp dụng là Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng (năm 1967), Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản XHCN và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân (năm 1970), Pháp lệnh trừng trị tội hối lộ (năm 1981),

 5. Báo cáo " Luật doanh nghiệp với việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh ở nước ta"

  pdf 5p 49 9

  Quyền tự do kinh doanh được hình thành trong tiến trình đổi mới cơ chế kinh tế của nhà nước. Để quyền này được thực hiện một cách tự giác, đầy đủ và phát huy giá trị đích thực của nó đòi hỏi phải có những tiền đề, điều kiện về chính trị, kinh tế và pháp luật

 6. Báo cáo " Vấn đề tổ chức quản lý công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp "

  pdf 5p 75 15

  Vấn đề tổ chức quản lý công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp Các báo cáo, kết luận về số vụ việc khiếu kiện chỉ ra rằng khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có số lượng cao nhất trong các nội dung khiếu kiện.

 7. Báo cáo " Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 - nhìn từ góc độ so sánh"

  pdf 5p 53 14

  Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2005 - nhìn từ góc độ so sánh Trường hợp toà án kết luận quyết định của NSDLĐ vẫn đảm bảo tính xã hội, NLĐ đương nhiên không được nhận lại làm việc. Tuy nhiên, NLĐ cũng có thể xử sự theo cách: chấp nhận đề nghị của NSDLĐ (thay đổi hợp đồng) với điều kiện rằng việc thay đổi điều kiện lao động không phải không đảm bảo tính xã hội.

Đồng bộ tài khoản