intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các luận văn tốt nghiệp nghiên cứu luật kinh doanh

Chia sẻ: Tran Thanh Quy | Ngày: | 8 tài liệu

5.306
lượt xem
479
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Các luận văn tốt nghiệp nghiên cứu luật kinh doanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và phương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình (bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất, vận tải, thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác, nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất.

Lưu

Tài liệu trong BST: Các luận văn tốt nghiệp nghiên cứu luật kinh doanh

 1. Luận văn tốt nghiệp “Quy định và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam”

  pdf 88p 1528 727

  Luật chống bán phá giá là một trong những bộ luật non trẻ nhất của hệ thống luật thương mại quốc gia cũng như thế giới bởi cho đến đầu thế kỷ XX, khái niệm chống bán phá giá hầu như vẫn chưa hình thành. Tuy nhiên, trong bối cảnh tự do hoá thương mại ngày càng phát triển, khi mà các hàng rào thương mại cổ điển dần được tháo bỏ, thì khái niệm bán phá giá và chống bán phá giá ngày càng phổ biến và luật chống bán phá giá, do vậy, ngày càng được chú trọng....

 2. ĐỀ TÀI "THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM"

  pdf 100p 1101 347

  Để thực hiện chuyên đề này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan, Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án địa phương tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2004. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị có sự tham gia của Bộ, ngành, Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương để trao đổi về tình hình thực hiện...

 3. Đề tài:Vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

  pdf 53p 158 29

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. LUẬN VĂN: Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

  pdf 38p 99 12

  Từ sau đại hội VI, Đảng ta quyết định phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một chủ trương mang tính chiến lược đúng đắn thể hiện sự nhận thức đúng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất, do đó đã tạo ra một môi trường pháp luật kinh doanh tương đối thuận lợi cho các thành phần kinh tế ra...

 5. Luận văn: Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động

  pdf 19p 116 23

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. TIỂU LUẬN: Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

  pdf 36p 82 13

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Luận văn: Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Công ty Tài chính Dầu khí

  pdf 76p 259 75

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại công ty tài chính dầu khí', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2