Tổng hợp trọn bộ bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | 12 tài liệu

0
1.100
lượt xem
61
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tổng hợp trọn bộ bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế gồm 12 slide giúp bạn hiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Lưu

Đồng thời sau khi học xong bài giảng này bạn có khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra nước ngoài, xây dựng chiến lược hiệu quả để xâm nhập và hoạt động thành công trên thị trường quốc tế. Bài giảng được biên soạn chi tiết và logic giúp các bạn tiếp thu bài học nhanh.

Tài liệu trong BST: Tổng hợp trọn bộ bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

 1. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh quốc tế

  ppt 41p 106 14

  Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức. Nội dung bài giảng chương 1 sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức về kinh doanh quốc tế.

 2. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 2: Lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế

  ppt 33p 205 60

  Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 2: Lý thuyết thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế, giúp các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo để nắm các kiến thức cơ bản nhất.

 3. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

  ppt 24p 53 8

  Liên kết kinh tế quốc tế là việc thiết lập những luật lệ và nguyên tắc vượt phạm vi một quốc gia để cải thiện thương mại kinh tế và sự hợp tác giữa các nước. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 3.

 4. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 4: Môi trường văn hóa

  ppt 34p 71 12

  Văn hóa là kiến thức cần thiết mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh nghiệm và thể hiện sắc thái xã hội, bài giảng chương 4 sẽ giúp các bạn hiểu thêm về văn hóa.

 5. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 5: Môi trường thương mại quốc tế

  ppt 53p 71 9

  Nội dung chương 5 gồm có: Những hàng rào thương mại, những hàng rào phi thuế quan, những sự phát triển kinh tế khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng!

 6. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 6: Môi trường chính trị - luật pháp

  ppt 7p 68 9

  Bài giảng nội dung chương 6 gồm có môi trường chính trị và môi trường pháp luật, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo!

 7. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 7: Hoạch định chiến lược toàn cầu

  ppt 36p 101 16

  Chương 7: Hoạch định chiến lược toàn cầu, gồm có nội dung như sau: Tiến trình hoạch định chiến lược, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế, kiểm tra và đánh giá. Mời các bạn tham khảo!

 8. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 9: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực

  ppt 26p 93 21

  Quản trị nhân lực quốc tế là quá trình tuyển dụng, đào tạo, trả lương cho các nhân sự làm việc ở các vị trí khác nhau ở hải ngoại. Nội dung chương 9 sẽ giúp các bạn nắm vững các kiến thức cơ bản nhất về chiến lược nguồn nhân sự.

 9. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 10: Chiến lược marketing

  ppt 63p 130 37

  Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế chương 10 chiến lược marketing, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, giúp các bạn nắm các kiến thức cơ bản nhất về chiến lược marketing.

 10. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

  ppt 59p 75 12

  Chương 11 thị trường tài chính tiền tệ quốc tế, nội dung cơ bản gồm có: Những vấn đề liên quan đến thị trường ngoại hối, lịch sử hình thành và phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi của tiền tệ.

 11. Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 12: Quản trị tài chính quốc tế

  ppt 44p 58 7

  Nội dung chương 12 gồm có: Xác định mối liên hệ công ty mẹ – con, quản trị rủi ro tài chính, lập ngân sách vốn quốc tế, cơ cấu vốn quốc tế, quản lý dòng tiền mặt toàn cầu, chiến lược tài chính quốc tế

Đồng bộ tài khoản