Đầu tư quốc tế

Tham khảo và download 10 Đầu tư quốc tế chọn lọc sau:
 • "Tiều luận môn Đầu tư nước ngoài" giúp bạn nắm bắt các kiến thức về đầu tư quốc tế, nguyên nhân của luân chuyển vốn, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư quốc tế. Cùng tham khảo nhé.

  doc21p tiamohd 11-05-2011 764 274   Download

 • "Luận văn: Đầu tư quốc tế và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế đối với Việt Nam" có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu về Đầu tư quốc tế và vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Chương 2 trình bày Thực trạng đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam. Chương 3 đưa ra 1 số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong thời gian tới.

  pdf44p kemoc5 29-05-2011 501 199   Download

 • "Thuyết trình Đầu tư quốc tế là gì? Một số dự án đầu tư quốc tế" giới thiệu đến bạn các kiến thức về đầu tư quốc tế, bên cạnh đó bài thuyết trình còn giới thiệu các dự án Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Cùng tham khảo nhé.

  pdf20p phuong362 04-04-2012 362 92   Download

 • Tài liệu "Môi trường đầu tư quốc tế, những giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm gia tăng khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" sẽ giúp bạn hiểu biết về môi trường đầu tư, vai trò của nghiên cứu môi trường đầu tư, thứ hạng về môi trường đầu tư của Việt Nam, những giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư. Cùng tham khảo nhé.

  doc11p yy8891 13-04-2011 630 193   Download

 • "Tiểu luận: Chính sách đầu tư quốc tế của Singapore" có kết cấu nội dung chính như sau: Chính sách đầu tư quốc tế của Singapore giai đoạn 1965-1990, chính sách đầu tư quốc tế của Singapore giai đoạn từ 1991 đến nay. bài học cho Việt Nam. Mời tham khảo.

  doc11p tuanctbg 22-05-2011 456 175   Download

 • "Bài giảng: Đầu tư quốc tế - GS.TS Võ Thanh Thu" sẽ giới thiệu đến bạn những hiểu biết cơ bản về đầu tư quốc tế, đầu tư quốc tế ở Việt Nam, đầu tư quốc tế và vấn đề hội nhập. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt16p daisyshop 27-07-2010 437 160   Download

 • "Bài giảng: Đầu tư quốc tế" sẽ giúp bạn nắm bắt các kiến thức về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư, chủ đầu tư,... Hy vọng bài giảng này sẽ giúp ích cho bạn trong việc học tập.

  ppt12p daisyshop 28-07-2010 466 221   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam" chính là nghiên cứu và đánh giá các khía cạnh trong môi trường đầu tư của Việt Nam, tìm hiểu những bài học kinh nghiệm về đầu tư quốc tế của nước ngoài. Từ đó rút ra bài học và những giải pháp cần phải thực hiện tiến tới hòan thiện môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

  pdf207p thanhthienhoang23 14-05-2014 407 179   Download

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ của TS Hà Thị Ngọc Oanh gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu Đầu Tư Quốc Tế. Phần 2 trình bày Dự án đầu tư quốc tế. Hi vọng giáo trình là tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành kinh doanh.

  pdf20p four_12 20-03-2014 179 59   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Vấn nạn chuyển giá trong hoạt động đầu tư quốc tế, thực trạng và giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam" có nội dung trình bày khái niệm chuyển giá, các dấu hiệu nhận biết hiện tượng chuyển giá, các phương thức chuyển giá phổ biến, động cơ khiến các TNCs thực hiện chuyển giá, tác động của chuyển giá, giải pháp hạn chế chuyển giá tại Việt Nam.

  doc15p xuantriu1 26-08-2014 96 45   Download

Đồng bộ tài khoản