intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng quan cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Chia sẻ: Vu Nhung | Ngày: | 6 tài liệu

4.199
lượt xem
1.380
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng quan cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bước giải quyết bài toán: Một dãy câu lệnh xác định một trình tựcác thao tác trên một số đối tượng nào đósao cho sau một sốhữu hạn bước thực hiện ta đạt được kết quảmong muốn.Cấu trúc dữliệu: Tập hợp dữliệu. Có mối quan hệvới nhau trong bài toán xác định.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng quan cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Tuấn Anh) - Chương 1. Thiết kế và phân tích

  pdf 59p 281 149

  Các bước giải quyết bài toán: Một dãy câu lệnh xác định một trình tự các thao tác trên một số đối tượng nào đó sao cho sau một số hữu hạn bước thực hiện ta đạt được kết quả mong muốn. Cấu trúc dữ liệu: Tập hợp dữ liệu. Có mối quan hệ với nhau trong bài toán xác định. Lựa chọn cấu trúc dữliệu vàgiải thuật thích hợp: rất quan trọng

 2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Tuấn Anh) - Chương 2. Giải thuật đệ quy

  pdf 52p 183 55

  Là một kỹ thuật giải quyết bài toán quan trọng trong đó phân tích đối tượng các thành phần nhỏ hơn mang tính chât của chính đối tượng đó.Giải thuật đệ quy : T được thực hiện bằng T' có dạng giống như T

 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Tuấn Anh) - Chương 3. Mảng và danh sách

  pdf 68p 194 39

  Ma trận (mảng 2 chiều) là một mảng màmỗi phần tử là một mảng một chiều C lưu trữ mảng nhiều chiều theo thứ tự ưu tiên hàng–mỗi phần tửlàmột hàng Mảng nhiều chiều vẫn được lưu trữ kếtiếp như mảng một chiều.

 4. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật-Chương 4: Ngăn xếp và hàng đợi

  pdf 77p 320 61

  Hai danh sách tuyến tính đặc biệt: ngăn xếp-stack; hàng đợi-quêu. Stack: la danh sách mà xóa và thêm phần tử bắt nuộc phải cùng được thực hiện tại một đầu quy nhất định...

 5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Tuấn Anh) - Chương 5. Cấu trúc cây

  pdf 58p 244 59

  Chương 5 – Cấu trúc cây 1. Định nghĩa và khái niệm 2. Cây nhị phân Định nghĩa và Tính chất Lưu trữ Duyệt cây 3. Cây tổng quát Biểu diễn cây tổng quát Duyệt cây tổng quát (nói qua) 4. Ứng dụng của cấu trúc cây • • Cây biểu diễn biểu thức (tính giá trị, tính đạo hàm) Cây quyết định

 6. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Tuấn Anh) - Chương 6. Đồ thị và một vài cấu trúc phi tuyến khác

  pdf 121p 165 44

  Danh sách kề là một mảng A[0..n-1] các danh sách, với n là số đỉnh của đồ thị.Chỉ số của mảng tương ứng với chỉ số của đỉnh.Mỗi danh sách A[i] lưu trữ các chỉ số của các đỉnh kề với đỉnh i.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2