intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM

Chia sẻ: Crius Crius | Ngày: | 9 tài liệu

2.017
lượt xem
463
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì, thay đổi phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn, sao cho việc quản lý, thực thi quá trình bảo trì nâng cấp phần mềm được hiệu quả. Cung cấp các khái niệm cơ bản về bảo trì, nâng cấp phần mềm, quản lý hiệu quả những thay đổi nhằm mục đích nâng cấp phần mềm theo những thay đổi của yêu cầu thực tế

Lưu

Tài liệu trong BST: PHÁT TRIỂN VẬN HÀNH BẢO TRÌ PHẦN MỀM

 1. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Giới Thiệu

  ppt 10p 245 35

  Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì, thay đổi phần mềm, đặc biệt là các dự án lớn, sao cho việc quản lý, thực thi quá trình bảo trì nâng cấp phần mềm được hiệu quả. Cung cấp các khái niệm cơ bản về bảo trì, nâng cấp phần mềm, quản lý hiệu quả những thay đổi nhằm mục đích nâng cấp phần mềm theo những thay đổi của yêu cầu thực tế...

 2. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 1

  ppt 45p 117 16

  Kiểm tra các thiết bị hardware sử dụng như thế nào? Việc sắp xếp tài nguyên hardware được lưu ý để phân phối tốt Sử dụng tài nguyên hiệu quả để tăng tốc độ vận hành cho mỗi thiết bị phần cứng Thiết bị dùng nhiều hơn một giai đoạn nhất định thường gây ra vấn đề Xem xét việc thay thế thiết bị - kiểm tra vấn đề phát sinh dựa trên dữ liệu thu thập: Tốc độ phản hồi Khả năng xử lý (số thành phần theo giờ)

 3. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 2

  ppt 45p 112 10

  Những điều kiện kinh doanh và thị trường mới gây ra thay đổi những yêu cầu sản phẩm và qui tắc nghiệp vụ (business rules). Khách hàng mới cần thay đổi nhu cầu dữ liệu, chức năng hay dịch vụ phân phối bởi hệ thống. Tái tổ chức hay cắt giảm kinh doanh mà thay đổi ưu tiên và cấu trúc nhóm (team). Ràng buộc ngân sách và lịch trình gây ra tái định nghĩa hệ thống.

 4. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3

  ppt 50p 163 24

  Một số nguyên lý XP đặc nền tảng trên: Phần mềm đã phát triển trong những giai đoạn đã được cập nhật thường xuyên. Simple Design .Hiện thực code cần đạt kết quả khách hàng mong đợi khôg nhấn mạnh đến version tương lai. Testing .Hoàn tất qua toàn bộ qui trình phát triển. Kiểm thử là thiết kế đầu tiên trước khi viết phần mềm.

 5. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 4

  ppt 56p 85 12

  Nắm bắt được kiến thức phạm vi khá quan trọng. Vì sự tăng nhanh của máy tính tác động đến vấn đề vùng phạm vi chuyên biệt, cụ thể.Trong hệ thống lớn ví dụ chăm sóc sức khoẻ, viễn thông, tài chính được phân nhỏ thành vấn đề nhỏ, thành phần nhỏ hơn, được quản lý thành đơn vị chương trình như mô đun, thủ tục, hàm.

 6. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 5:

  ppt 24p 104 6

  Giới thiệu Định nghĩa Mục đích của việc sử dụng lại Mục tiêu và lợi ích của việc dùng lại Hướng tiếp cận của dùng lại Phân tích phạm vi Công nghệ cấu phần Mô hình qui trình dùng lại Các yếu tố tác động lên việc sử dụng lại.

 7. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7

  ppt 61p 85 6

  Quản lý cấu hình tốt sẽ giúp khắc phục các tình trạng: Cập nhật đồng thời: Một nhóm nhiều người cùng làm việc trong cùng một chương trình, những thay đổi của người cuối cùng có thể xóa đi phần làm của người khác. Chia sẻ mã nguồn: Trong các hệ thống lớn, khi những chức năng chung được thay đổi, tất cả nhân viên đều cần biết Nếu không có cách quản lý code hiệu quả, sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm và thông báo cho mọi người....

 8. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 7

  ppt 14p 59 5

  Measurement Plan a name and definition for each unique metric; the classification for each metric; an association point in product development that identifies when and how data is to be collected; definitions of the data collection forms; the procedures for data reporting, collection,and validation;

 9. Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8

  ppt 11p 123 21

  Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa.Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay).Chức năng: xem xét tính năng tự động.Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol, Fortran, Modula-2, Lisp and Prolog, …

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2