Trọn bộ bài giảng gồm 7 chương về điều khiển số

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 7 tài liệu

0
902
lượt xem
20
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng gồm 7 chương về điều khiển số
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng cung cấp các kiến thức về biến đổi z, mô hình hoá hệ thống điều khiển số, phân tích tính ổn định của hệ thống điều khiển số, phân tích chất lượng của hệ thống điều khiền số, thiết kế hệ thống điều khiển số.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng gồm 7 chương về điều khiển số

 1. Bài giảng điều khiển số - Chương 1 & 2

  pdf 0p 150 48

  Hệ thống điều khiển liên tục: tất cả các tín hiện truyền trong hế thống để là các tín hiệu liên tục. Hệ thống điều khiển số: có ít nhất một tín hiệu truyền trong hệ thống là tín hiệu xung số.

 2. Bài giảng điều khiển số - Chương 3

  pdf 0p 112 33

  Khai triển sơ đồ khối. Thay các bộ biến đổi A/D bằng khâu lấy mẫu. Thay đổi biến đổi D/A bằng khẩu lấy mẫu nối tiếp với khâu lưu giữ bậc không H(P). Viết các biểu thức mô tả mối quan hệ giữa các tín hiệu trong hệ thống

 3. Bài giảng Điều khiển số - Chương 4

  pdf 0p 127 41

  Xacs định hàm truyền đạt G(z) của hệ thống. Xác định đặc tính đầu ra của hệ thống như của một khâu. Không có đặc tính thời gian của các tín hiệu khác nhau trong hệ thống. Xác định đặc tính thời gian của tất cả các khâu trong hệ thống.

 4. Bài giảng Điều khiển số - Chương 5

  pdf 0p 136 49

  Hệ thống ổn định là hệ thống có quá trình quá độ tắt dần theo thời gian. Hệ thống không ổn định là hệ thống có quá trình quá độ tăng dần theo thời gian. Hệ thống ở biên giới ổn định là hệ thống có quá trình quá độ không đổi dao động không tắt dần.

 5. Bài giảng Điều khiển số - Chương 6

  pdf 0p 119 40

  Mục đích của hướng dẫn này là để mô tả – thông qua các thuật ngữ chung – các cấu ​​trúc khác nhau, các bộ phận phần cứng và phần mềm liên quan đến các hệ thống điều khiển số trực tiếp (DDC – Direct Digital Control).

 6. Bài giảng Điều khiển số - Chương 7

  pdf 0p 148 65

  Một bộ điều khiển vi tích phân tỉ lệ (bộ điều khiển PID- Proportional Integral Derivative) là một cơ chế phản hồi vòng điều khiển (bộ điều khiển) tổng quát được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp – bộ điều khiển PID được sử dụng phổ biến nhất trong số các bộ điều khiển phản hồi.

Đồng bộ tài khoản