intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ TÀI LIỆU

Quản Trị Sản Xuất Chất Lượng

419 Tài liệu 1544 lượt tải

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM!

Để nâng cao lợi nhuận của một doanh nghiệp, có 2 cách thường dùng đó là nâng cao giá thành sản phẩm hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí. Tuy nhiên, cách thức nâng cao giá thành sản phẩm dường như là bất khả thi khi mà ngày càng nhiều doanh nghiệp kích cầu bằng cách đưa ra nhiều phương thức khuyến mãi về giá nhằm quảng bá và thu hút người tiêu dùng. Do đó, tối ưu quy trình sản xuất là phương pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm giảm chi phí và chuyển hóa sản phẩm đầu ra với hiệu quả cao nhất.  Vì vậy, vai trò của Quản trị sản xuất trong doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Vậy,

  Quản trị sản xuất gồm những quy trình nào?

  Yêu cầu sản xuất cho từng loại mặt hàng gồm những tiêu chí gì?

  Thủ tục kiểm soát chất lượng sản phẩm ra sao?

  Làm thế nào để thiết lập chuỗi cung ứng phù hợp với chiến lược kinh doanh?

Nhằm giúp bạn hệ thống hóa quy trình sản xuất hiệu quả, đồng thời cung cấp một số chiến lược, phương pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm, đánh giá giá nhà cung cấp, TaiLieu.VN chia sẻ đến các nhà quản trị bộ tài liệu Quản Trị Sản Xuất Chất Lượng với những thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp giải quyết được những khó khăn trong quá trình sản xuất cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường.

BỘ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG GIÚP DOANH NGHIỆP

 Thiết lập quy trình, kế hoạch tổ chức triển khai sản xuất

 Xây dựng mô hình quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp

 Hệ thống hóa quy trình quản trị chất lượng sản phẩm

 Lập kế hoạch quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

 Xây dựng quy trình mua hàng và đánh giá nhà cung ứng

Thiết lập quy trình quản lý rủi ro, phân luồng kiểm tra hàng hóa

 Xây dựng quy trình thiết kế, phát triển sản phẩm chuyên nghiệp

 Nắm được kỹ năng kiểm soát và xử lý sự không phù hợp

NỘI DUNG BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG GỒM:

1. Quản trị sản xuất (93 tài liệu)

  Quản trị sản xuất

  Quy trình quản trị sản xuất thiết bị

  Quy trình lập và triển khai kế hoạch sản xuất

  Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

  Quy trình theo dõi đo lường các quá trình

  Hướng dẫn vận hành máy móc thiết bị

2. Quản trị chất lượng (108 tài liệu)

  Quản trị chất lượng

  Chính sách chất lượng

  Mục tiêu chất lượng

  Quy trình 5S

  Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

  Quy trình xử lý sự không phù hợp

3. Quản trị chuỗi cung ứng (23 tài liệu)

  Quản trị hậu cần kinh doanh

  Quy trình hoạt động của chuỗi cung ứng

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Sơ đồ chuỗi cung ứng và cách vận hành

  Quản trị và cắt giảm chi phí chuỗi cung ứng

  Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng

4. Quản trị quan hệ khách hàng (69 tài liệu)

  Quy trình mua hàng

  Quy trình đánh giá nhà cung cấp

  Quản trị đấu thầu

  Quản trị thuê ngoài

  Quy trình lựa chọn nhà cung ứng

  Quy trình dự thầu

5. Quản trị xuất nhập khẩu (39 tài liệu)

  Quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa

  Hướng dẫn công việc xuất nhập khẩu

  Quản lý rủi ro, phân luồng kiểm tra hàng hóa

  Chính sách, công cụ quản lý nhập khẩu

  Các bước thông quan hàng xuất nhập khẩu

  Quy tắc phân loại hàng hóa

6. Phát triển sản phẩm (37 tài liệu)

  Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm

  Quy trình kiểm tra thu nghiệm sản phẩm

  Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

  Quá trình thiết kế sản phẩm mới

  Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

  Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp

7. Ebook Quản trị sản xuất chất lượng (50 ebook)

  Kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả chi tiêu

  M&A - Mua lại và sáp nhập căn bản

  Quản lý chất lượng toàn diện

  Thẩm định dự án đầu tư

  Nhà đầu tư thông minh

  Hoạch định kiểm soát công việc

  Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

  Làm chủ sự thay đổi, đón đầu mọi thử thách

8. Video Quản trị sản xuất chất lượng (40 video)

  Quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp

  Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

  Quản lý chất lượng toàn diện TQM

  Quản lý lợi nhuận toàn diện

  Quản trị lãng phí trong sản xuất kinh doanh

  Quy trình kiểm soát hàng không phù hợp

  Chính sách giá và chất lượng sản phẩm

  Nguyên lý quản lý và xử lý rủi ro

ĐÃ CÓ 1544 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2