intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 330+ BIỂU MẪU

Thuế - Kê Khai Thuế Mới Nhất

331 Tài liệu 1037 lượt tải

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ ĐẦY ĐỦ - CHUYÊN NGHIỆP!

Thuế là khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân theo quy định của pháp luật. Việc khai thuế, nộp thuế cần phải được thực hiện một cách chính xác, trung thực, đầy đủ nhưng phải tuân thủ theo quy định trong Hồ sơ khai thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Vậy:

  Kê khai thuế là gì?

  Hồ sơ khai thuế gồm những nội dung nào?

  Trình tự đăng ký khai thuế, nộp thuế gồm những bước nào?

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế diễn ra khi nào?

Để hoạt động đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quản lý thuế đạt hiệu quả tốt nhất, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn “Bộ 330+ biểu mẫu Thuế - Kê khai thuế mới nhất”. Bộ tài liệu gồm các Mẫu tờ khai thuế, Mẫu tờ khai quyết toán thuế, Mẫu Bảng kê,... do nhà nước ban hành để kê khai, lưu trữ các thông tin của người nộp thuế và xác định số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê, kế toán thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế,... phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

BỘ BIỂU MẪU THUẾ - KÊ KHAI THUẾ SẼ GIÚP BẠN:

 Nắm được thủ tục đăng ký thuế, khai - nộp thuế, ấn định thuế

 Lưu trữ, quản lý thông tin người nộp thuế có hệ thống

 Kê khai thuế đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn

 Chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán thuế

 Rút ngắn thời gian soạn thảo, tìm kiếm mẫu biểu kê khai thuế

BỘ BIỂU MẪU THUẾ - KÊ KHAI THUẾ GỒM:

1. Mẫu thông tin, hồ sơ khai thuế (51 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai đăng ký thuế

  Mẫu Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

  Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế

  Mẫu Thông báo mã số thuế

  Mẫu Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

2. Mẫu khai thuế GTGT (18 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế GTGT

  Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ bán ra

  Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua vào

  Mẫu Bảng kê áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

  Mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

3. Mẫu khai thuế TNDN (23 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính

  Mẫu Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng BĐS

  Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi

4. Mẫu khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (10 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt

  Mẫu Bảng kê bán ra chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt

  Mẫu Bảng kê mua vào chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt

  Mẫu Bảng kê nộp thuế

  Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

5. Mẫu khai, hoàn, miễn, giảm thuế TNCN (47 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế TNCN

  Mẫu Tờ khai khấu trừ thuế TNCN

  Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNCN

  Mẫu Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN

6. Mẫu khai thuế liên quan đến đất đai (12 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Mẫu Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Mẫu Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Mẫu Tờ khai tiền sử dụng đất

7. Mẫu khai phí, lệ phí (7 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai phí bảo vệ môi trường

  Mẫu Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường

  Mẫu Tờ khai phí, lệ phí

  Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

  Mẫu Tờ khai lệ phí trước bạ

8. Mẫu khai thuế nhà thầu (20 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài

  Mẫu Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu

  Mẫu Tờ khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

  Mẫu Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài

9. Mẫu khai thuế khoán và cho thuê tài sản (7 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế khoán

  Mẫu Tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT sử dụng hóa đơn lẻ

  Mẫu Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản

  Mẫu Thông báo nộp thuế

  Mẫu Thông báo nộp bổ sung thuế

10. Mẫu khai thuế đối với thủy điện (7 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế GTGT thủy điện

  Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

  Mẫu Bảng kê số thuế phải nộp của hoạt động SXTĐ

  Mẫu Bảng phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp

11. Mẫu khai thuế đối với dầu khí (8 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí

  Mẫu Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí

  Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí

12. Mẫu nộp thuế (18 tài liệu)

  Mẫu Thông báo hạch toán lại các khoản tiền thuế

  Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế

  Mẫu Quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ

  Mẫu Thông báo bổ sung hồ sơ gia hạn nộp thuế

  Mẫu Quyết định miễn tiền chậm nộp

13. Mẫu ủy nhiệm thu thuế (13 tài liệu)

  Mẫu Hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế

  Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu thuế

  Mẫu Báo cáo tình hình thu nộp thuế

  Mẫu Báo cáo quyết toán sử dụng biên lai thuế

  Mẫu Bảng tổng hợp số tiền thuế và các khoản thu

14. Mẫu xác nhận nghĩa vụ thuế (20 tài liệu)

  Mẫu Giấy đề nghị khấu trừ thuế nước ngoài

  Mẫu Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp

  Mẫu Giấy đề nghị xác nhận cư trú

  Mẫu Giấy chứng nhận cư trú

  Mẫu Văn bản đề nghị cung cấp thông tin tài khoản

15. Mẫu miễn giảm thuế (5 tài liệu)

  Mẫu Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế

  Mẫu Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

  Mẫu Quyết định về việc miễn (giảm) thuế

  Mẫu Thông báo không thuộc diện được miễn thuế

  Mẫu Thông báo miễn, giảm thuế theo điều ước quốc tế

16. Mẫu xóa nợ tiền thuế (9 tài liệu)

  Mẫu Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

  Mẫu Công văn thông báo bổ sung hồ sơ đề nghị xoá nợ

  Mẫu Quyết định về việc xoá nợ của UBND

  Mẫu Quyết định xoá nợ thuế của Tổng cục Thuế

  Mẫu Quyết định xoá nợ thuế của Bộ Tài chính

17. Mẫu hoàn thuế (10 tài liệu)

  Mẫu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

  Mẫu Bảng kê hồ sơ hàng hoá nhập khẩu

  Mẫu Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định

  Mẫu Thông báo về việc không được hoàn thuế

  Mẫu Quyết định về việc hoàn thuế

18. Mẫu thanh tra, kiểm tra thuế (21 tài liệu)

  Mẫu Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

  Mẫu Biên bản làm việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

  Mẫu Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế

  Mẫu Biên bản thanh tra (kiểm tra)

  Mẫu Kết luận thanh tra thuế

19. Mẫu ấn định thuế (9 tài liệu)

  Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

  Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

  Mẫu Tờ khai thuế môn bài

  Mẫu Quyết định ấn định thuế

  Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

20. Mẫu thông báo của cơ quan quản lý thuế (16 tài liệu)

  Mẫu Thông báo nộp tiền về thuế TNCN

  Mẫu Thông báo nộp tiền về thuế của cá nhân kinh doanh

  Mẫu Thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà đất

  Mẫu Thông báo nộp tiền về tiền thuê đất, mặt nước

  Mẫu Thông báo về việc nộp thuế đối với hàng hóa XNK

ĐÃ CÓ 1037 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BIỂU MẪU THUẾ VÀ KÊ KHAI THUẾ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

125 tài liệu
872 lượt tải
136 tài liệu
781 lượt tải
70 tài liệu
1383 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2