intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 200+ LUẬN VĂN

Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

228 Tài liệu 1805 lượt tải

ĐỂ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ ĐẠT ĐIỂM SỐ CAO!

Hoàn thành luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế là điều kiện tiên quyết giúp học viên hoàn thành chương trình cao học của mình. Để có thể hoàn thiện 1 bài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, học viên cần phải biết cách chọn lựa đề tài, bố cục, hình thức và phải biết sắp xếp thời gian để hoàn thành. Cho nên, để đạt điểm số cao cho bài luận của mình, bạn cần phải:

 Nắm được cấu trúc chung về cách thức trình bày luận văn thạc sĩ

 Khéo léo chọn đề tài nghiên cứu phù hợp

 Vận dụng kiến thức được trang bị để hoàn thiện đề tài mang tính ứng dụng cao

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị tốt cho đề tài nghiên cứu của mình. TaiLieu.VN chia sẻ đến các bạn "Bộ 200+ Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế" bao gồm tài liệu về quy định về trình bày một bài luận hoàn chỉnh, mẫu đề tài luận văn Quản lý Kinh tế hay nhất, ebook nghiên cứu dành riêng cho ngành Quản lý Kinh tế... sẽ giúp các bạn hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình một cách dễ dàng nhất.

BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ KINH TẾ SẼ CUNG CẤP CHO CÁC BẠN

 Cách lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế

 Mẫu đề tài luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế

 Quy định về cấu trúc và hình thức trình bày luận văn

 Kế hoạch nghiên cứu khoa học tiết kiệm thời gian

 Kho luận văn thạc sĩ Quản lý Kinh tế bằng tiếng Anh, Việt

 Quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ trước hội đồng

NỘI DUNG BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ KINH TẾ

1. Cấu trúc, hình thức luận văn thạc sĩ (4 tài liệu)

 Cấu trúc trình bày bài luận văn thạc sĩ chuẩn

  Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ

  Quy định về hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

  Cách trình bày phụ lục trong luận văn thạc sĩ

2. Cách chọn đề tài và lập đề cương (5 tài liệu)

 Phương pháp chọn đề tài luận văn thạc sĩ

 500+ Tên đề tài luận văn Quản lí Kinh Tế hay nhất

  Mẫu Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

  Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

3. Phương pháp viết luận văn thạc sĩ (11 tài liệu)

  Hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ

  Quy định về trình bày luận văn thạc sĩ

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả

  Mẫu trình bày tóm tắt luận văn thạc sĩ

  Mẫu phiếu chấm điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ

4. 100+ Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế tham khảo (147 tài liệu)

  Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế Tiếng Anh

  Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế về Nhà nước

  Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế về Tài chính

  Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế về Nguồn nhân lực

  Luận văn thạc sĩ Quản lí Kinh tế về Thương mại

5. 60+ Ebook Quản lí Kinh tế hay nhất (61 ebook)

  Ebook Cuộc chiến trong phòng họp

  Ebook Hiệu năng châm ngôn của doanh nghiệp

  Ebook Những tư tưởng hàng đầu về quản lí

  Ebook Objectives And Key Result Area

  Ebook Innovation And Creativty Guidelines

ĐÃ CÓ 1805 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ KINH TẾ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

320 tài liệu
1220 lượt tải
207 tài liệu
1436 lượt tải
65 tài liệu
2397 lượt tải
165 tài liệu
2046 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2