intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 70+ BÁO CÁO THỰC TẬP 

Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

77 Tài liệu 2624 lượt tải

ĐỂ BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CAO?

Báo cáo thực tập được coi như một công trình khoa học đầu tay đánh dấu quá trình học tập trong suốt mấy năm Đại Học, Cao Đẳng của mỗi sinh viên. Vậy, để một bài báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Logictics, Quản Trị Du Lịch - Nhà Hàng, Quản Trị Thương Mại hay Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp được đánh giá cao cần phải: 

 Lựa chọn đề tài có tính ứng dụng cao để bài báo cáo có ý nghĩa và trở bên có giá trị.

 Trình bày báo cáo phải đạt tiêu chuẩn về phông chữ, bố cục, cách trình bày bìa.

 Lập luận, dẫn chững cụ thể, rõ ràng và trình bày khoa học người đọc dễ dàng so sánh và đối chứng.

Trên đây mới chỉ là một vài những yếu tố cơ bản để bài báo cáo thực tập của bạn được đánh giá cao. Để giúp các bạn giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như có những tư liệu tham khảo để hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất, TaiLieu.VN cung cấp “Bộ 70+ Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh”. Bộ tài liệu tổng hợp những nội quy, quy tắc, cách thức lựa chọn đề tài, tổng hợp những báo cáo mẫu hay có chọn lọc sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình thực hiện báo cáo tốt nghiệp cuối khóa. Mời bạn cùng tham khảo.

BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH CUNG CẤP CHO SINH VIÊN

  Quy định về cách thức trình bày và cấu trúc báo cáo.

  Phương pháp nghiên cứu, lựa chọn đề tài sát thực tế.

  Cách thức xây dựng đề cương chi tiết, viết tóm tắt ngắn gọn.

  Định hình kế hoạch nghiên cứu báo cáo khoa học.

  Nắm những quy định về trình bày tài liệu tham khảo, phụ lục.

  Mẫu báo cáo thực tập Quản Trị Kinh Doanh hay có chọn lọc

BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH BAO GỒM

1. Quy định về cấu trúc, hình thức báo cáo thực tập tốt nghiệp Quản Trị Kinh Doanh (8 tài liệu)

  Cấu trúc bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu nhiệm vụ thiết kế báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu nhật kí thực tập

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

  Quy định về hình thức trình bày báo cáo tốt nghiệp

2. Phương pháp lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu (4 tài liệu)

  Cách chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp

  Một số đề tài mẫu chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  Mẫu đề cương đồ án/báo cáo/khóa luận tốt nghiệp

 Quy trình thực hiện một kế hoạch nghiên cứu cụ thể

3. Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (7 tài liệu)

  Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu trình bày tóm tắt báo cáo tốt nghiệp

  Mẫu nhiệm vụ thiết kế báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiêp

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

  Quy định về hình thức trình bày báo cáo tốt nghiệp

4. Một số mẫu đề tài báo cáo thực tập Quản Trị Kinh Doanh (58 tài liệu)

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị Doanh nghiệp

  Báo cáo thực tập Quản trị Du lịch và Khách sạn

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị Chất lượng

  Báo cáo thực tập ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị Logistics

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị Thương mại

ĐÃ CÓ 2624 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

165 tài liệu
2034 lượt tải
320 tài liệu
1206 lượt tải
65 tài liệu
2388 lượt tải
207 tài liệu
1414 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2