intTypePromotion=3

"Gia đình học" sẽ thành chuyên ngành đào tạo

Chia sẻ: Longlay Paris | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

"Gia đình học" sẽ thành chuyên ngành đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ đưa "Gia đình học" thành một chuyên ngành trong cơ sở đào tạo của Bộ nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trong thời gian tới. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Vụ Đào tạo giữ vai trò chủ chốt phối hợp với Vụ Gia đình và các vụ liên quan xây dựng Đề án từ nay đến cuối năm để trình Chính phủ phê duyệt. Nội dung đề án phải đảm bảo đủ những ý cơ bản: tình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: "Gia đình học" sẽ thành chuyên ngành đào tạo

  1. "Gia đình học" sẽ thành chuyên ngành đào tạo Năm 2009, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ đưa "Gia đình học" thành một chuyên ngành trong cơ sở đào tạo của Bộ nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trong thời gian tới. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Vụ Đào tạo giữ vai trò chủ chốt phối hợp với Vụ Gia đình và các vụ liên quan xây dựng Đề án từ nay đến cuối năm để trình Chính phủ phê duyệt. Nội dung đề án phải đảm bảo đủ những ý cơ bản: tình hình thực tiễn của vấn đề này, quan điểm, mục tiêu và dự báo tương lai; xác định rõ đây là môn khoa
  2. học để từ đó có đối tượng điều chỉnh, phạm vi giảng dạy, nghiên cứu. Trên thực tế, bộ môn Gia đình học đã có sẵn trong chương trình đạo tạo cán bộ xã hội cũng như có sẵn chương trình giảng dạy, đề cương bài giảng. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tận dụng những chương trình có sẵn, bổ sung một số nội dung phù hợp với chức năng và lĩnh vực mà Bộ đang quản lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản