03b - TBH DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, BHYT

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
350
lượt xem
32
download

03b - TBH DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, BHYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

03b - TBH DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03b - TBH DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, BHYT

  1. Mã đơn vị: Mã KCB: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT Mẫu số 03b-TBH Tên đơn vị: (Kèm công văn số ………… ngày … tháng … năm …… ) Địa chỉ: Nội dung thay đổi STT Họ tên Số sổ BHXH Số thẻ KCB Cũ M ới Lý do điều chỉnh (điều chỉnh) 1 2 3 4 5 6 7 8 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THẺ BHYT: - Số thẻ BHYT gia hạn:.............. thẻ; Trong đó ngoại tỉnh:............... thẻ. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____ Ngày..... tháng...... năm.......... Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Giám đốc BHXH Người lập biểu Người sử dụng lao động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản