10 kiểu thăng tiến thông minh

Chia sẻ: Baodiv Baodiv | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
352
lượt xem
84
download

10 kiểu thăng tiến thông minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn khởi nghiệp ở vị trí nhân viên văn phòng. Sau nhiều năm, bạn vẫn phải ngồi “chảy chì đổ lỗ ” ở vị trí đó. Phải làm sao đây?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 kiểu thăng tiến thông minh

  1. 10 kiểu thăng tiến thông minh Ban khơi nghiêp ơ vị trí nhân viên văn phong. Sau nhiều năm, ban vân phai ngôi “chảy ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ̀ chì đổ lỗ ” ơ vị trí đó. Phai lam sao đây? ̉ ̀ ̣ 1. Tham vong Để tư khăng đinh minh bạn phải biêt rõ mình muôn gi: Đươc công nhân ư? Phân thương? Vinh ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ danh nghề nghiêp hay thu nhâp cao? Đưng im lăng. Hay bay tỏ vơi moi ngươi. Tât nhiên, đưng ̣ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ́ noi vơi sêp răng ban muôn… thay thế vị trí cua ông ta, cho dù đó thưc sư là muc tiêu cua ban. ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ 2. Luôn mơ ươc răng ban sẽ ơ môt trong nhưng vị trí quan trong ̀ ̣ ̣ ̣ Vị trí đó cang cụ thể cang tôt. Hay hinh dung minh đang lam gi, trach nhiêm ra sao… Chi tiêt ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ hơn nưa, ơ vị trí đo, minh sẽ găp nhưng ai, noi nhưng gi, ăn măc như thế nao, găp nhưng ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ai...Mơ ươc chẳng bị “tính tiền” nhưng tưng bươc như vây, ban sẽ nhân thây minh đang dân ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ tiên đên vị trí …ươc mơ. ́ ́ 3. Hay biêt yêu công viêc như chinh cuôc sông cua minh ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̀ Qua nhưng hanh đông, lơi noi... hay chưng tỏ minh coi công ty như nhà minh. Hay làm sao để ̀ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̃ moi ngươi không thể phủ nhân công hiên cua ban. Đưng chỉ ngôi chơ đồng nghiệp Mai, Mơ, ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ Mận nào đó nhân ra rằng mình giỏi, mình có năng lưc. Luôn tư nhu, sư thăng tiên không thể ̣ ̉ ́ hiên qua nhưng gì ban nhân đươc, mà qua nhưng gì ban công hiên. ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ 4. Đưng tun mun ̉ ̉ Nêu công viêc đoi hoi ban lam tăng giơ vao ngay nghỉ thì đưng vôi suy tinh thiêt hơn: “Tôi có ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ nhân đươc tiên làm thêm không?”. Ở vị trí cang cao, công viêc cang bân rôn, căng thăng. Bù ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ lai, ban sẽ nhân đươc thu nhâp cao và nhưng đai ngộ hâp dân. Để vươn lên vị trí lanh đao, ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̃ ̃ ̣ ngươi ta cân 80% chăm chi, 10% thông minh, 10% may măn. ̀ ̉ ́ 5. Giai quyêt theo thư tư tư khó đên dễ ̉ ́ ́ Có luc, ban găp phai vân đề cưc kỳ “khó nuôt”. Hãy tạm thơi gác lại, chuyên sang viêc khac và ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ sẽ quay trơ lai vơi viêc ây sau. Ngươi thông minh hiêu răng sư nghiêp cua minh không chỉ là ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ giai quyêt mỗi môt vân đê. ̉ ́ ̣ ́ ̀ 6. Chay đua vơi thơi gian ̣ Nêu có thể giao sản phẩm mà khách hàng cân trong khoang thơi gian ngăn hơn so vơi hơp ́ ̀ ̉ ́ đông mà chât lương vân đam bao, thì ban sẽ đươc lơi hai lân: sư hai long cua khach hang và ̀ ́ ̃ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ lơi nhuân cho công ty. Vì thê, hay luôn đăt minh vao tac phong lam viêc khân trương. ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ 7. Biêt hong chuyên Đưng chỉ biêt có môi viêc cua minh. Ban cân hiêu đươc moi hoat đông cua công ty, cac bộ ́ ̃ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ phân khac nhau đang lam gi... Băng sư hiêu biêt nay, ban mơi nghĩ ra ý tương để đong gop ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ nhiêu hơn cho công ty.Đông thơi, ban có thể thay thế cho môt vị trí nao đó ơ bộ phân khac khi ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ cân thiêt. Điêu nay chưng tỏ ban có tâm nhin rông, đa năng và quan tâm đên moi bươc đi cua ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ công ty minh. 8. ́ Châp ̣ nhân lăn xả Nêu cân xuông kiêm kê hang hoá đang bị môi mot tân công, ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ mà ban thì đang măc vay dai thươt tha, ban có ngai không? ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ Nhiêu phụ nư đã sai lâm khi tư chôi nhưng viêc mà họ nghĩ ̀ ̀ ́ ̣ không thich hơp vơi minh. Thưc ra, cân phai chưng tỏ vơi ́ ̀ ̀ ̉ cach đan ông (có thể là khach hang), đông nghiêp hoăc là ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣
Đồng bộ tài khoản