Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

10 Mẫu đơn dự tuyển công chức

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

2.553
lượt xem
368
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một mẫu đơn xin dự tuyển vào công chức nhà nước thể hiện được sự nghiêm túc và nổi bật sẽ giúp bạn có cơ hội trúng tuyển cao. Cùng tham khảo tài liệu gồm 10 mẫu đơn dự tuyển công chức hay nhất mà TaiLieu.vn sưu tầm. Hy vọng các bạn tìm được cho mình một mẫu đơn phù hợp. Chúc các bạn may mắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 Mẫu đơn dự tuyển công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------……, ngày … tháng … năm 20…… ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ) Họ và tên:.................................................................... Nam, nữ:.................... Ngày sinh:....................................................................................................... Quê quán:........................................................................................................ Hộ khẩu thường trú:........................................................................................ Chỗ ở hiện nay:................................................................................................ Điện thoại liên lạc:........................................................................................... Dân tộc:........................................................................................................... Trình độ và chuyên ngành đào tạo:.................................................................. Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)......................................................................... Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của …………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan. Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật; 2. Bản sao giấy khai sinh; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (3) 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp; 5. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6. Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định; (2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng công chức; (3) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– ……., ngày …….. tháng …….. năm ……..<br /> <br /> MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ)<br /> <br /> Tên tôi là: ………………………………….Nam, nữ:……………………………. Ngày sinh: …………………………………………………………………………. Quê quán:…………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….. Chỗ ở hiện nay:…………………..Điện thoại liên lạc:…………………………… Dân tộc:……………………………………………………………………………. Trình độ đào tạo:……………………………………………………………………. Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch…………………….. tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi …………………………………………….. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.<br /> <br /> Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khỏe; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:<br /> <br /> ....................................................................................................................... 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.<br /> <br /> Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------.........., ngày .... tháng .... năm 200...<br /> <br /> MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOẶC CÔNG CHỨC DỰ BỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 74/2005/TT-BNV)<br /> <br /> Tên tôi là:…………………………………………Nam, nữ……………………… Ngày sinh:…………………………………………………………………………. Quê quán:………………………………………………………………………….. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………. Chỗ ở hiện nay:………………………………….Điện thoại liên lạc:……………… Dân tộc:……………………….…………………………………………………… Trình độ đào tạo:………………………………………………………………….. Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch...........tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi........................................ ...........................................................Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.<br /> <br /> Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (chưa cần công chứng hoặc chứng nhân của cơ quan có thẩm quyền), gồm:.......................................................; 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6<br /> <br /> Toàn bộ bản sao văn bằng, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, chứng nhận sức khoẻ trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.<br /> <br /> Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2