1001 thủ thuật máy tính P20

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
113
lượt xem
71
download

1001 thủ thuật máy tính P20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

174. Format đĩa mềm nhanh chóng Để format (định dạng) ổ đĩa mềm nhanh chóng bạn làm như sau : Nhấn chuột phải ở màn hình Desktop chọn New - Shortcut ở dòng Create Shortcut wizard bạn gõ Rundll32.exe shell32.dll,SHFormatDrive nhấn Next và đặt tên cho shortcut này chẳng hạn FormatFD nhấn nút Finish 175. Ẩn biểu tượng MyDocument , MyNetworkPlaces , Internet Explorer trên Desktop Để ẩn các biểu tượng chẳng hạn như MyDocument , MyNetworkPlaces , InternetExplorer trên màn hình Desktop . Bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\HideDesktopIco...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P20

  1. 174. Format đĩa mềm nhanh chóng Để format (định dạng) ổ đĩa mềm nhanh chóng bạn làm như sau : Nhấn chuột phải ở màn hình Desktop chọn New - Shortcut ở dòng Create Shortcut wizard bạn gõ Rundll32.exe shell32.dll,SHFormatDrive nhấn Next và đặt tên cho shortcut này chẳng hạn FormatFD nhấn nút Finish 175. Ẩn biểu tượng MyDocument , MyNetworkPlaces , Internet Explorer trên Desktop Để ẩn các biểu tượng chẳng hạn như MyDocument , MyNetworkPlaces , InternetExplorer trên màn hình Desktop . Bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\HideDesktopIco ns\ClassicStartMenu] "{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000001 "{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000001 Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\HideDesktopIco ns\NewStartPanel] "{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000001 "{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000001 "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000001 Lưu lại và đặt tên là hiddenicon.reg Lưu ý : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} My Computer {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} My Documents {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} My Network Places {871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} Internet Explorer
  2. {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} Recycle Bin 176. Bảo mật cho Registry Trong Windows XP Nhằm hạn chế mọi người truy cập vào Registry , bạn có thể hạn chế không cho phép mọi người truy cập vào công cụ Registry thông qua các cách sau đây . Vào Start – Run gỏ gpedit.msc và nhấn nút OK . Trong cửa sổ Group Policy , bạn chọn User Configuration - Administrative Templates chọn mục System . Ở cửa sổ phía bên phải bạn chọn Prevent access to registry editing tools . Trong phần này sẽ có 3 lựa chọn : Enabled (cho phép) , Disable (không cho phép) và Not Configured (không thay đổi cấu hình) . Chọn Enabled , nhấn nút OK . Bây giờ khi bạn hay mọi người truy cập vào Registry sẽ hiện thông báo như sau : Hoặc bạn có thể dùng công cụ Registry Editor để “tự” khóa nó . Vào Start – Run gõ regedit và nhấn phím Enter . Trong Registry Editor bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \System Trường hợp nếu bạn không có khóa System , trên menu Edit bạn chọn New – Key và nhấn phím Enter . Chọn tiếp Edit – New – DWORD Value , bạn đặt tên cho giá trị này là DisableRegistryTools Nhấn chuột phải vào khóa này chọn Modify . Trong Value Data bạn chọn 1 . Nhấn nút OK và thoát khỏi Registry . 177. Quản lý nguồn điện cho card mạng Nhằm hạn chế card mạng của bạn khỏi bị sốc khi “nhà đèn” cúp điện . Bạn là người quãn trị
  3. mạng trong cơ quan của bạn , bạn thường “băn khoăn” làm thế nào để tránh tình trạng này . Bạn có thể sử dụng Device Manager để thiết việc việc chuyển đổi quãn lý nguồn điện cho card mạng . Để tắt chức năng này bạn làm như sau : Nhấn chuột phải vào My Computer chọn Properties mở Network Adapters , nhấn chuột phải vào card mạng của bạn và chọn Properties . Chọn thanh Power Management và khi đó bạn xóa hộp kiểm Allow the computer to turn off this device to save power . Ngoài ra bạn có thể sử dụng Regedit để quãn lý nguồn điện cho card mạng của mình . Vào Start – Run gõ regedit và nhấn nút OK . Bạn tìm đến khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CEBFC1- 08002bE10318}\DeviceNumber Lưu ý : DeviceNumber là số của card mạng . Thông thường nó là 0001 Chọn PnPCapabilities , bạn nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify . Ở Value data , gõ 38 và nhấn nút OK . Mặc định , giá trị 20 cho bạn biết quãn lý nguồn điện của card mạng được cho phép . Giá trị 38 sẽ ngăn ngừa Windows tắt card mạng hoặc đưa card mạng của bạn trở về trạng thái StandBy . Thoát khỏi Regedit và khởi động máy tính . Bạn có thể tạo một tập tin có phần mở rộng là .reg để thực hiện chức năng giống như trên , bạn làm như sau : Tập tin này bạn có thể đặt bất cứ tên gì ở đây chẳng hạn như java.reg Mở trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad . Bạn chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 972-E325-11CEBFC1- 08002bE10318}\{DeviceNumber} "PnPCapabilities"=dword:00000038 Device Number : Bạn tham khảo ở phần trên . Bây giờ bạn chỉ việc lưu lại tập tin này , lưu ý khi bạn lưu tập tin này phải có phần mở rộng là .reg (chẳng hạn như java.reg) .
  4. 178. Biến mất tên và hình ảnh từ menu Start Bạn có thể biến mất tên và hình ảnh của mình ở menu New Start trong Windows XP . Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn biến mất nó dể dàng , bắt đầu bạn vào Windows Explorer và tìm đến đường dẩn sau : E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures Trong thư mục User Account Pictures bạn tìm tập tin có phần mở rộng là .bmp (chẳng hạn như logo.bmp và tập tin này đang hiện ở menu New Start của bạn) . Sau đó , bạn đổi tên logo.bmp thành old_logo.bmp Tiếp theo bạn đổi tên thư mục E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures thành E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\No_Default Pictures Mở Registry Editor . Bạn tìm đến khóa sau : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer Ở cửa sổ bên phải , bạn tìm giá trị NoUserNameInStartMenu (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 1 . Đóng Registry lại và khởi động lại máy tính . 179. Tự tạo tập tin .bat để xóa Cookie Cookie là một tập tin văn bản được lưu vào trên ổ cứng của bạn khi bạn truy cập vào một
  5. website nào đó . Cookie được dùng để nhận diện bạn truy cập các website đó lần sau , nó chứa các thông tin cá nhân về bạn , tài khỏan , mật khẩu và một số thông tin khác . Nói chung cookie cũng có một số thuận lợi và nhược điểm và là con dao hai lưởi đối với người sử dụng Internet . Khi bạn sử dụng Internet để truy cập vào các website thì nhờ vào cookie , bạn có thể sẽ duyệt web được nhanh hơn , tuy nhiên cũng có một số website “cà chớn” lấy các thông tin cá nhân của bạn . Vậy làm thế nào để xóa cookie , thủ thuật sau đây xóa bỏ cookie bằng tập tin bó (.bat) trên trình duyệt Internet Explorer và Nescape dể dàng . Mở trình sọan thảo văn bản Notepad và chép đoạn mã sau vào : @ECHO Tap tin .Bat diet Cookie – Su dung cho Win9X/Me/2000/XP @ECHO Xoa Cookie cho Internet Explorer . @ECHO Ban co muon chay tap tin nay ngay bay gio ? @PAUSE @if exist "E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Cookies\*.txt" del "E:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\*.txt"; @if exist "E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Cookies\*.txt" del "E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Cookies\*.txt"; @ ECHO Xoa Cookie cho Netscape . Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online @if exist "E:\Programas\Netscape\User\Profile\Cache\*.*" del "E:\Programas\Netscape\User\Profile\Cache\*.*"; @if exist "E:\Windows\Cookies\*.*" del E:\Windows\Cookies\*.*"; @PAUSE @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt"; @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt";
  6. @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*"; @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*"; @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*"; @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*"; @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*"; @if exist " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*" del " E:\Documents and Settings\Tran Huu Phuoc\Local Settings\Temporary Internet Files\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*"; @if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt" del "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.txt"; @if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*" del "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*.*"; @if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*" del "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\Cookie*"; @if exist "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*" del "E:\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\*.*"; @ECHO Cac thu muc tam Internet se duoc lam sach ngay bay gio ! @ECHO Thong tin ve Cookie se duoc xoa so khoi may tinh cua ban !!!
  7. @PAUSE Lưu ý : Tran Huu Phuoc là tên tài khỏan trên máy tính của bạn . E : là ổ đĩa bạn cài đặt hệ điều hành Lưu tập tin này lại đặt tên cho tập tin này là xoacookie.bat Thay đổi hai tham số mà đỏ cho phù hợp với máy của bạn. 180. Xóa Open as Portable Media Player khi bạn nhấn chuột phải ở ổ đĩa mềm Sau khi bạn cài đặt Windows Media Player 10 Final xong , khi bạn nhấn chuột phải vào ổ đĩa mềm nó sẽ “tặng” bạn chức năng Open as Portable Media Player …Để cho nó hết “chướng mắt” bạn làm như sau : Bạn mở Notepad lên , chép và dán đoạn code sau vào Notepad : Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{cc86590a-b60a-48e6-996b- 41d25ed39a1e}\InProcServer32] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,41,00,75,00,\ 64,00,69,00,6f,00,64,00,65,00,76,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 "ThreadingModel"="Apartment" Đặt tên cho nó là dibui.reg 181. Nhật ký Sửa chữa lổi Volume Control Một ngày nào đó bạn nhìn ở thanh System Tray của mình có thể bạn sẽ không thấy cái biểu tượng hình cái loa , bạn tiến hành vào Start - Control Panel chọn Sounds and Audio Devices Trên thanh Volume ổ dòng Device Volume bạn đánh dấu kiểm Place volume icon in the taskbar nhấn nút OK .
  8. Lòng bạn phấn khởi mừng thấm rằng bạn “bắt nó” sẽ hiện ra ở thanh System Tray . Ai ngờ khi thoát ra trời ơi nó không hiện ra được nữa . Đặt đĩa CD Windows XP vào trong khay đĩa CDROM Bạn vào Start – Run gõ EXPAND -R X:\I386\powrprof.dl_ C:\Windows\System32 và nhấn phím Enter . Trong đó : X : là ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows XP , C : là ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Lại tiếp tục gõ regsvr32 stobject.dll và nhấn phím Enter . Ồ quay trở ra , nó hiện ra rồi thử mở một chương trình nghe nhạc ra khi đó âm thanh nghe cứ “lọan xạ” cả lên , bấm vào nó báo lổi Volume Control Error Message kèm theo câu tiếng Anh dài ngoằng , .. Lổi này có họ hàng với tập tin sndvol32.exe cho nên ta chỉ cần trích (extract) vào thư mục Windows\System32 vậy là OK ngay . Tức quá , phen này phải chinh phục “em” cho bằng được. Trở lại Command Prompt lúc này bạn vẩn còn đặt đĩa CD Windows XP trong máy . Di chuyển đến thư mục I386 (dùng lệnh CD) Lại gõ expand -r sndvol32.ex_ c:\windows\system32 và nhấn phím Enter
Đồng bộ tài khoản