1001 thủ thuật máy tính P40

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
121
lượt xem
84
download

1001 thủ thuật máy tính P40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

389. Xoá Macro trong Excel Lúc tạo một Macro mới , trong hộp thoại Record Macro , bạn có thể chọn : This WorkBook (1) hoặc Personal Macro Workbook (2) tại mục Store Macro in . Với tùy chọn (1) , nếu muốn xóa Macro , bạn vào Tools\Macro , chọn tên Macro trong danh sách Macro name nhấn nút Delete là xong . Tuy nhiên , với tùy chọn (2) , sau khi nhấn nút Delete (hoặc nút Edit) , Excel sẽ cảnh báo :"Cannot edit a macro on hidden workbook . Unhide the workbook using the Unhide command"...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P40

  1. 389. Xoá Macro trong Excel Lúc tạo một Macro mới , trong hộp thoại Record Macro , bạn có thể chọn : This WorkBook (1) hoặc Personal Macro Workbook (2) tại mục Store Macro in . Với tùy chọn (1) , nếu muốn xóa Macro , bạn vào Tools\Macro , chọn tên Macro trong danh sách Macro name nhấn nút Delete là xong . Tuy nhiên , với tùy chọn (2) , sau khi nhấn nút Delete (hoặc nút Edit) , Excel sẽ cảnh báo :"Cannot edit a macro on hidden workbook . Unhide the workbook using the Unhide command" . Trong trường hợp này , bạn có thể nhấn nút OK để đóng hộp cãnh báo lại rồi nhấn nút Step Info để vào Visual Basic và xóa dòng lệnh cũng được . Nếu muốn làm theo hướng dẫn của Excel thì sau khi đóng hộp cãnh báo lại bạn đóng luôn hộp thọai Macro . Vào menu Windows - Unhide . Hộp thọai Unhide xuất hiện , nhấn nút OK và dùng nút Delete để xóa Macro được rồi . 390. Tạo chú thích cho từ trong MS Word Để tạo chú thích cho từ ở cuối trang , bạn dùng chuột chọn từ cần chú thích rồi vào menu Insert - Reference - Footnote Hộp thọai Footnote and Endnote xuất hiện . Có các vị trí để đặt chú thích như sau : - Footnotes : Chọn mục Bottom of page trong danh sách nếu muốn đặt chú thích ở cuối mỗi trang . Nếu bạn chọn mục Below Text thì chú thích sẽ được chèn ngay dưới dòng cuối cùng của mổi trang . - Endnotes : Chọn mục End of document để đặt chú thích ở cuối tài liệu . Nếu chọn End of session thì Word sẽ bật chú thích ở cuối mỗi session trang . Kế tiếp , bạn chọn kiểu để đánh dấu từ cần chú thích là số ở mục Number format hay ký tự đặc
  2. biệt nào đó ở mục Custom mask . Nhập số bắt đầu cho dãy số thứ tự tạo chú thích ở ô Start at . Chọn kiểu tạo số thứ tự cho chú thích trong mục Numbering là Continuous để đánh số liên tục trong tài liệu ; chọn Restart each session để bắt đầu lại số thứ tự sau mỗi session hoặc chọn Restat each page để bắt đầu lại số thứ tự sau mỗi trang . Bấm Apply và bấm Insert để nhập chú thích . 391. Thay đổi giao diện Windows Server 2003 thành Windows XP Để thay đổi giao diện Windows Server 2003 thành Windows XP bạn làm như sau : Vào Start - Run gõ services.msc nhấn phím Enter . Bạn tìm mục Themes và chọn nó , trong mục Startup chọn Automatic . Chọn tiếp Start . Nhấn nút OK . Nhấn chuột phải ở màn hình Desktop và chọn Properties , trong thẻ Theme chọn Windows XP chọn OK . 392. In xen kẻ trang ngang với trang đứng Khi soạn thảo trong Word , nhất là trong những tài liệu kỹ thuật , bạn có thể gặp trường hợp cần thực hiện một số trang in ngang (Landscape) xen giữa các trang in đứng (Portrait) . Nếu bạn chọn ngay Landscape hay Portrait trong File - Page setup - Page Size thì sự lựa chọn này sẽ ảnh hưỡng đến toàn bộ tài liệu . Cách xữ lý như sau (lấy ví dụ tài liệu có 3 trang , trang 1 và 3 in đứng , trang 2 in ngang) : Trong menu View chọn chế độ hiển thị là Normal . Ở trang số 1 , vào menu Insert - Break . Hộp thoại Break xuất hiện , kích chọn Next Page trong mục Section break types và nhấn OK . Vào menu Insert - Break - Next page và nhấn OK .
  3. Bạn sẽ thấy 2 dòng Section Break (Next Page) . Mục đích là để phân chia tài liệu của bạn ra làm nhiều phần tách biệt nhau để dể dàng trong việc định dạng cho trang in cũng như các trình bày khác nhau như Header and Footer , Page Number . Đưa trỏ chuột vào giữa hai dòng Section Break , nghĩa là con trỏ chuột của bạn đang nằm ở trang muốn in ngang . Vào menu File - Page Setup chọn Landscape và nhấn OK . Để trở lại trang đứng bạn đưa con trỏ văn bản qua khỏi dòng Section Break (Next Page) thứ hai 393. Di chuyển nhanh trong Word Khi bạn làm việc với văn bản quá dài , việc di chuyển tới các vùng cần tìm thật là khó khăn . Phần mềm Word đã cung cấp sẵn cho chúng ta lệnh Go To với các tham số SxPyLz , với x là số thứ tự của vùng (Section) cần nhãy đến , y là số thứ tự của trang (Page) cần nhãy đến và z là số thứ tự của dòng (Line) cần nhãy đến . Bạn gọi lệnh Go To bằng phím F5 hoặc bấm Ctrl - G . Ví dụ bạn nhập vào s1p5112 rồi bấm Enter , chương trình sẽ di chuyển tới vùng 1 trang 5 dòng 12 . 394. Xóa bỏ các file tạm Internet khi Shutdown Bạn mở Notepad và chép đọan code sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\I nternet Settings\Cache] Lưu tập tin này lại và đặt tên là emptycacheshutdown.reg 395. rtl8139.sys is missing or corrupt.
  4. Lổi này thông thường bạn sẽ gặp khi bạn nâng cấp hệ điều hành Windows XP để fix lổi này bạn làm như sau : Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM bạn mở thư mục I386 và tìm tập tin mang tên là driver.cab Trong đây sẽ có một tập tin mang tên là Rtl8139.sys bạn chép tập tin và dán tập tin này vào thư mục Windows\System32\Drivers Nhấn chuột phải vào MyComputer và chọn Properties , chọn thanh Hardware . Nhấn Device Manager chọn Network Adapters , nhấn chuột phải vào card mạng của bạn và chọn Update Driver Trong Hardware Update Wizard chọn Install from a list or specific location và nhấn Next . Chọn Do not search . I will choose the driver to install và nhấn Next . Chọn card mạng của bạn trong mục Network Adapter nhấn Next tiếp tục . Làm theo các bước trên màn hình để hoàn tất việc cài đặt . 396. The installation/removal of a previous program was not completed. Setup must restart your computer before proceeding with Installation. After windows has been restarted, please run setup again to complete installation. Khi bạn cài đặt một chương trình nào đó bạn sẽ gặp lổi giống như trên . Để fix lổi này bạn mở Registry Editor và tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager Ở phần bên phải bạn tìm khóa PendingFileRenameOperations , nhấn chuột phải vào khóa này và xóa nó đi . Tiếp theo bạn tìm tập tin mang tên winini.ini trong thư mục Windows bạn đổi tên nó thành winini.xxx Khởi động lại máy tính
  5. 397. Lổi khi mở Control Panel Explorer.exe - DLL Initialization Failed Initialization of the dynamic link library E:\WINNT\System32\RASSCRPT.dll failed. The process is terminating abnormally Đầu tiên bạn đổi tên các tập tin sau đây : Rascpl.cpl thành Rascpl.old , Rasscrpt.dll thành Rasscrpt.old Hai tập tin này nằm trong thư mục Windows\System32 Vào Start - Run gõ cmd và nhấn Enter . Expand D:\I386\rascpl.cp_ %SystemRoot%\System32\Rascpl.cpl Expand D:\I386\rasscrpt.dl_ %SystemRoot%\System32\Rasscrpt.dll vào Control Panel chọn Network - Services và chọn Remote Access Service và chọn Remove Một thông báo như sau sẽ xuất hiện : WARNING: This action will permanently remove the component from the system. If you wish to reinstall it, you will have to restart the system before doing so. Do you wish to continue? Nhấn Yes và khởi động lại máy tính . Vào Control - Modems chọn thiết bị này và chọn Remove . Nhấn Close khởi động lại máy tính . Vào Control Panel - Modems chọn Add để bắt đầu chức năng Install New Modem wizard Vào Control Panel - Network chọn Services và chọn Add chọn Remote Access Service và chọn OK . Nếu bạn có bản Service Pack nên cập nhật nó ở đây và khởi động lại máy tính . 398. Windows cannot find FILES32.VXD. This program is needed for opening files of type 'Application'? Khi bạn gặp lổi này bạn mở Registry Editor của mình lên và tìm khóa :
  6. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Comman d Tìm giá trị ở phần bên phải bạn thay đổi từ "files32.vxd" "%1" %* sang "%1"%* Khóa sau bạn cũng làm tương tự HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command Khởi động lại máy tính . 399. Khắc phục hiện tượng không tắt máy khi Shutdown Có một số máy tính chạy Windows 2000 và XP sẽ không tắt máy khi bạn Shutdown mà hiện lên dòng chữ "It's now safe to turn off your computer" và bạn phải bấm nút Power trên thùng máy mới tắt được máy . Để "bắt" máy tính phải tự động tắt ngay sau khi shutdown , bạn phải sửa đổi một chút trong Registry . Tuy nhiên để đơn giản và an tòan , bạn có thể dùng VBScript . Mở Notepad và gõ vào đọan mã sau : Option Explicit Dim WSHShell, n, p, itemtype Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\" p = p & "PowerdownAfterShutdown"
  7. itemtype = "REG_SZ" n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Lưu lại với tên là Poweroff.vbs . Bạn tiến hành chạy tập tin này .
Đồng bộ tài khoản