1001 thủ thuật máy tính P60

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
120
lượt xem
77
download

1001 thủ thuật máy tính P60

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

629. Ẩn hoặc hiển thị một số biểu tượng đặc biệt Nếu bạn muốn ẩn hoặc hiển thị một số biểu tượng (icon) chẳng hạn như Mycomputer , My Documents , Recycle Bin , .. bạn làm như sau * Đối với Start Menu Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\HideDesktopIco ns\NewStartPanel] ;My Network places "{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000 ;My Computer "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000 ;My documsnts "{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000 ;Internet Explorer "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000 ;Recycle Bin "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000 *Đối với Start Classic Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\HideDesktopIco...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P60

  1. 629. Ẩn hoặc hiển thị một số biểu tượng đặc biệt Nếu bạn muốn ẩn hoặc hiển thị một số biểu tượng (icon) chẳng hạn như Mycomputer , My Documents , Recycle Bin , .. bạn làm như sau * Đối với Start Menu Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\HideDesktopIco ns\NewStartPanel] ;My Network places "{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000 ;My Computer "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000 ;My documsnts "{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000 ;Internet Explorer "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000 ;Recycle Bin "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000 *Đối với Start Classic Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\HideDesktopIco ns\ClassicStartMenu] ;My Network places "{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"=dword:00000000 ;My Computer "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"=dword:00000000 ;My documsnts "{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}"=dword:00000000 ;Internet Explorer "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000 ;Recycle Bin "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000000 Lưu ý giá trị 00000001 là ẩn 00000000 là hiện Lưu cả hai tập tin này lại và đặt tên là hiddenshowicon.reg
  2. 630. Xóa chức năng Open As a Portable Device khi nhấn phải chuột (Windows Media Player 10) Nếu bạn cài đặt Windows Media Player 10 khi bạn nhấn chuột phải vào một thư mục nào đó một menu ngữ cảnh sẽ xuất hiện có kèm dòng Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{cc86590a-b60a-48e6-996b- 41d25ed39a1e}\InProcServer32] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,0 0,25,\ 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,41,00,75,0 0,\ 64,00,69,00,6f,00,64,00,65,00,76,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00 "ThreadingModel"="Apartment" Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là delmenumwp10.reg 631. Không cho hiện thanh QUOTA Khi bạn nhấn chuột phải chọn Properties ở một ổ đĩa nào đó sẽ có thanh mang tên là Quota để không cho hiển thị thanh này bạn mở notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7988B573- EC89-11cf-9C00- 00AA00A14F56}] Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là disquota.reg 632. Xóa menu ngữ cảnh khác Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 ;Xoa 'Add to Sync List' va 'Add to Burn List' [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8DD448E6-C188-4aed-AF92- 44956194EB1F}]
  3. ;Xoa 'Add to Now Playing List' va 'Add to Playlist' [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E- 42362A59F0FD}] ;Xoa 'Play' [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9- D9F1B4073E6C}] Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là removemenuwmp.reg 633. Bật nút Numlock khi khởi động máy tính Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard] "InitialKeyboardIndicators"="2" Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là shownumlock.reg 634. Thêm Notepad vào menu ngữ cảnh . Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Bloc de Notas] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\Bloc de Notas\Command] @="Notepad.exe \"%1\"" Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là notepadmenu.reg 635. USB Audio không làm việc Khi bạn làm việc với USB bạn muốn nghe những bài hát có trong USB này nhưng bạn không nghe được một chút âm thanh nào cả .Mặc dù bạn vẩn làm việc với USB vẩn bình thường . Sau đây là cách fix : Đặt đĩa CD Windows XP vào trong máy tính bạn gõ như sau : Expand I386\expand wdma_usb.in_ -r %SystemRoot%System32 nhấn Enter Khởi động lại máy tính
  4. 636. Tắt các dịch vụ không cần thiết thiết Dịch vụ trên hệ điều hành Windows XP là những chương trình được chạy khi máy tính của bạn được bắt đầu , nó là những chương trình họat động “âm thầm” trên máy tính của bạn . Vấn đề đặt ra cho chúng ta là dịch vụ nào ta nên tắt dịch vụ nào ta nên kích họat . Thủ thuật sau sẽ giúp bạn tắt những dịch vụ không cần thiết trên hệ điều hành Windows XP mục đích nhằm tăng tốc cho máy tính của bạn Windows Registry Editor Version 5.00 ; Tat nhung dich vu (Service) khong can thiet tren Windows XP ; Ngoai ra ban co the thay doi cac gia tri sau : ; 00000002 = Automatic ; 00000003 = Manual ; 00000004 = Disabled ;Alerter (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter ] "Start"=dword:00000004 ;ClipBook (clipsrv.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSr v] "Start"=dword:00000004 ;Computer Browser (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Brows er] "Start"=dword:00000004 ;Distributed Link Tracking Client (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWk s] "Start"=dword:00000004 ;Error Reporting (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc ] "Start"=dword:00000004 ;Indexing (cisvc.exe)
  5. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cisvc] "Start"=dword:00000004 ;Messenger (services.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messe nger] "Start"=dword:00000004 ;Net Logon (lsass.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlog on] "Start"=dword:00000004 ;NetMeeting Remote Desktop Sharing (mnmsrvc.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsr vc] "Start"=dword:00000004 ;Network Provisioning (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\xmlpro v] "Start"=dword:00000004 ;Performance Logs & Alerts (smlogsvc.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sysmo nLog] "Start"=dword:00000004 ;Portable Media Serial Number Service (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wmd mPmSN] "Start"=dword:00000004 ;QoS RSVP (rsvp.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP] "Start"=dword:00000004 ;Remote Access Auto Connection Manager (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasAu to] "Start"=dword:00000004 ;Remote Desktop Help Session Manager (sessmgr.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSes sMgr] "Start"=dword:00000004 ;Remote Registry (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Remot eRegistry]
  6. "Start"=dword:00000004 ;Routing and Remote Access (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Remot eAccess] "Start"=dword:00000004 ;Secondary Log-on (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclog on] "Start"=dword:00000004 ;Security Center (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc ] "Start"=dword:00000004 ;Server (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanma nserver] "Start"=dword:00000004 ;SmartCard (SCardSvr.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCard Svr] "Start"=dword:00000004 ;Smart Card Helper [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCard Drv] "Start"=dword:00000004 ;SSDP Discovery Service (Universal Plug'n'Play) (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDP SRV] "Start"=dword:00000004 ;Task Scheduler (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sched ule] "Start"=dword:00000004 ;TCP/IP NetBIOS Helper Service (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHo sts] "Start"=dword:00000004 ;Telnet (tlntsvr.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSv r] "Start"=dword:00000004 ;Terminal Services (svchost.exe)
  7. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermS ervice] "Start"=dword:00000004 ;UPS (ups.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS] "Start"=dword:00000004 ;Universal Plug and Play Device Host (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnph ost] "Start"=dword:00000004 ;Web Client (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebCl ient] "Start"=dword:00000004 ;Windows Time (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Ti me] "Start"=dword:00000004 ;WMI Performance Adapter (wmiapsrv.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiA pSrv] "Start"=dword:00000004 ;Wireless Zero Configuration Service (svchost.exe) [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCS VC] "Start"=dword:00000004 Lưu ý : Ở phần mở ngoặc đơn là tên của tập tin đang chạy trên hệ thống của bạn , bạn có thể nhận biết nó qua Task Manager Lưu tập tin này lại và đặt tên là disservice.reg 637. Xóa biểu tượng IE và OE từ Start Menu Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\Explorer] "NoStartMenuPinnedList"=dword:00000001
  8. Lưu tập tin này lại và đặt tên là disservice.reg
Đồng bộ tài khoản