intTypePromotion=1
ADSENSE

102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 2)

Chia sẻ: Mille Mille | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

169
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp có thể giảm chi xây dựng và duy trì website bằng cách chuẩn bị thật kỹ đề án của mình trước khi làm việc với công ty thiết kế và hợp tác với họ khi công việc thiết kế bắt đầu tiến hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 2)

 1. 102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 2) 21. Chi phí để tạo ra và cập nhật website là bao nhiêu? Chi phí để xây dựng và cập nhật website thay đổi đáng kể, nhìn chung phụ thuộc vào mức giá thuê chuyên gia  thường được tính theo giờ và tổng số giờ cần thiết. Một số yếu tố cần xem xét khi tính toán chi phí như sau: ­ Kinh nghiệm của công ty thiết kế website: kinh nghiệm càng nhiều thì chi phí trả cho họ càng cao ­ Quy mô của công ty thiết kế: các công ty lớn với nhiều đầu mối thường đòi phí cao. ­ “Sự hăng hái” của công ty thiết kế đối với đề án của doanh nghiệp: chi phí có thể giảm hoặc các dịch vụ khác  sẽ được tính thêm vào nếu công ty thiết kế tỏ ra “cần” đề án của doanh nghiệp ­ Quy mô đề án của doanh nghiệp cần có website và đưa nó vào hoạt động. Doanh nghiệp có thể giảm chi xây dựng và duy trì website bằng cách chuẩn bị thật kỹ đề án của mình trước khi  làm việc với công ty thiết kế và hợp tác với họ khi công việc thiết kế bắt đầu tiến hành. Trước khi lựa chọn và làm việc với công ty thiết kế, doanh nghiệp cần: ­ Nghiên cứu thật kỹ khả năng và cơ hội của doanh nghiệp để trình bày rõ ràng mục tiêu của doanh nghiệp cho  công ty thiết kế khi chuẩn bị kế hoạch tham gia thương mại điện tử. ­ Chuẩn bị kỹ càng để trình bày rõ ràng mục tiêu của doanh nghiệp cho công ty thiết kế. Nói cho họ biết doanh   nghiệp muốn đạt kết quả gì khi có mặt trên mạng Internet ­ Xác định được những gì doanh nghiệp muốn đưa vào websíte và dự kiến sơ đồ website. ­ Soạn phần text cho website ­ Tập hợp đầy đủ các văn bản và hình ảnh mà doanh nghiệp đưa vào website ­ Vạch ra quá trình phê duyệt từng phần trong quá trình xây dựng website. Khi làm việc với công ty xây dựng website doanh nghiệp cần: ­ Xem xét kỹ những gợi ý của công ty xây dựng website vì có thể những ý kiến ấy giúp cho doanh nghiệp tiết  kiệm được tiền và làm cho website có hiệu quả hơn. ­ Càng ít thay đổi càng tốt khi quá trình xây dựng đã bắt đầu. Càng thảo luận nhiều với công ty xây dựng  website thì càng có ít thay đổi khi đã bắt đầu xây dựng và càng ít thay đổi thì chi phí sẽ ít hơn và thời gian hoàn   thành nhanh hơn. ­ Phê duyệt từng phần trong quá trình xây dựng càng nhanh càng tốt. 22. World wide web (gọi tắc là Web) được tổ chức như thế nào để phổ biến thông tin? Câu trả lời cho câu hỏi này có hai phần, một phần liên quan để cách tổ chức của web và phần thứ hai liên quan  
 2. đến sự phổ biến thông tin trên mạng. Mạng Internet không được tổ chức một cách chính thức tức là không có một cơ quan trung ương hay một cơ   quan có thẩm quyền để kiểm soát thông tin có trên mạng hoặc hình thức trình bày những thông tin này. Tuy  nhiên mặc dù không có một địa chỉ để xin phép đăng ký một site, thông tin trên mạng vẫn khai thác được và  được các nhà cung cấp thông tin đưa lên sao cho người dùng có thể khai thác được. Về mặt nhu cầu, những người cần tìm thông tin có thể sử dụng những công cụ tìm kiếm, các danh bạ, thông   qua các quảng cáo, các portal chuyên ngành và đôi khi sử dụng unsolicited email để tìm những site liên quan. Về mặt cung cấp, những người muốn đưa thông tin của mình để người khác sử dụng cần phải: ­ Đảm bảo các wesite của mình đều đưa vào danh sách của các công cụ tìm kiếm như Alta Vista, Google và   HotBot và được đưa vào các danh bạ của Web như Yahoo. ­ Quảng cáo trên các ấn phẩm thông thường hoặc các tạp chí chuyên ngành trên mạng. ­ Sử dụng các hình thức khuếch trương có chí phí thấp hoặc miễn phí, trong các nhóm dùng tin, hoặc thông   qua thư điện tử hoặc bản tin điện tử có lựa chọn hoặc nhờ khách hàng trên mạng giới thiệu với những người  khác (và có sử dụng một vài hình thức khuyến khích nhỏ cho sự giới thiệu này) (xem thêm câu 29 và 35 của tập sách này) 23. Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại trên mạng Internet gồm những gì? Danh bạ của ITC (ITC's Index) về các nguồn thông tin thương mại gồm trên 3000 địa chỉ website có thông tin  liên quan đến thương mại. Mục lục này có thể xem tại website của ITC có địa chỉ: http:// www. intracen.org, tại mục Infobase. Danh bạ tổ chức theo 6 mục.   l­ Thông tin thị trường (Market Information   ) ­ Các hãng thông tấn, liên kết với site có thông tin của các hãng thông tấn chính thức và tư nhân, được phân  loại theo khu vực. ­ Các ấn phẩm tham khảo: Liên kết tới các thư viện tham khảo, được phân loại theo khu vực ­ Toàn văn các ấn phẩm và các bản nghiên cứu: liên kết tới các tạp chí trên mạng, các công trình nghiên cứu  thị trường. 2­ Thông tin liên lạc (Contact Information) ­ Đăng ký công ty: liên kết tới các danh bạ trên mạng chia theo từng nước và có một số chú thích về ngành  công nghiệp liên quan, phân theo khu vực địa lý. ­ Cơ hội thương mại và kinh doanh (trade and business opportunities) liên kết tới các site có quảng cáo các cơ  hội cho khu vực tư nhân. ­ Đấu thầu và mua bán: là các site giới thiệu các cơ hội đấu thầu và mua sắm của các chính phủ. 
 3. 3­ Thông tin số liệu (Numerical information) ­ Giá cả: liên kết tới các thị trường chứng khoán và các catalo trên mạng, được phân theo khu vực địa lý. ­ Tỷ giá hối đoái: liên kết tới các site cung cấp thông tin về tỷ giá hối đoái, được phân theo khu vực địa lý.  ­ Số liệu thống kê: Được phân theo khu vực địa lý. 4­ Thông tin về luật pháp và kỹ thuật: Định mức và tiêu chuẩn: Liên kết tới các nguồn thông tin về sở hữu trí tuệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật. ­ Biểu thuế và luật lệ thương mại: (Tariffs and trade regulations) liên kết tới các site về biểu thuế và các biện  pháp điều chỉnh thương mại khác, được phân theo khu vực địa lý. ­ Mua bán quốc tế và quản lý cung ứng (International purchasing and supply management) liên kết tới các hiệp  hội, các viện hàn lâm, các công ty kiểm nghiệm, được phân theo khu vực địa lý. Tại đây có liên kết tới bản tin   International Purchasing and Supply Link của ITC. 5­ Thông tin về các sự kiện: (Information on events) ­ Hội chợ và triển lãm thương mại: Liên kết tới các site cung cấp thông tin về hội chợ và triển lãm thương mại,   được phân theo khu vực địa lý. 6­ Các bản danh bạ đặc biệt (special compendium) ­ Các công cụ tìm kiếm: là hướng dẫn sử dụng của ITC để tiến hành các nghiên cứu thị trường, ngoài ra còn có  danh bạ các công cụ tìm kiếm theo chủ đề, điều kiện địa lý v.v… ­ Danh bạ các cơ sở dữ liệu về thương mại: gồm các cơ sở dữ liệu có thể truy cập qua mạng hoặc thông qua  những hình thức khác như đĩa CD­ROM, được sắp xếp theo vần alphabet, vị trí địa lý và loại thông tin ­ Các tổ chức xúc tiến thương mại: Giới thiệu tóm tắt và có liên kết tới các tổ chức xúc tiến thương mại (TPO)  của các nước, sắp xếp theo nước, các tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu và khu vực được sắp xếp theo vần   alphabet. ­ Danh bạ các công ty giám định: được sắp xếp theo vần alphabet theo nước, có thông tin về các dịch vụ và  sản phẩm. ­ E­commerce Portals: các portal quốc tế và khu vực sắp xếp theo loại dịch vụ, sản phẩm, nước và khu vực. 24. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường và bảo vệ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ở đâu? Nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình ra nước ngoài cần phải đảm bảo những sản phẩm ấy  phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn và y tế của nước đó. Doanh nghiệp cần phải thường xuyên liên tục cập  nhật những thông tin tiêu chuẩn này. Chính phủ của các nước, các cơ quan quản lý tiêu chuẩn quốc gia và các tổ chức quốc tế đã bắt đầu tìm biện   pháp để quảng bá các văn bản chính thức của mình thông qua mạng Internet với chi phí thấp hơn so với việc 
 4. gửi đi các nơi dưới dạng ấn phẩm. Một số site hữu ích, đồng thời cũng đã được đưa vào cơ sở dữ liệu về “Định mức và tiêu chuẩn” của ITC là: • Codex Alimentaries Commission, tại địa chỉ: http://www.fao.org có thông tin đầy đủ chi tiết về giới hạn  tối đa hàm lượng các chất diệt khuẩn và nhiều tiêu chuẩn khác cho ngành công nghiệp thực phẩm. • Fish INFOnetwork, tại địa chỉ: • http://www.fao.org/fi/globe/glofish/fishery/globefi/doc.globe.html   gồm   thông   tin   và   các   liên   kết   đến  ngành thuỷ sản và các khu vực trên thế giới. • International Organization for Standardization (ISO) tại: http://www.iso.ch, cung cấp thông tin về tất  cả các tổ chức đã liên kết với ISO, các công cụ mới, hướng dẫn thủ tục đăng ký chất lưoợng ISO cho  các sản phẩm. Doanh nghiệp có thể hỏi thêm các thông tin chuyên sâu hơn về lĩnh vực chất lượng. • Green   Seal,   tại   địa   chỉ:   http://www.greenseal.org   cung   cấp   thông   tin   các   thủ   tục   về   môi   trường,  khuếch   trương   việc   sản   xuất   và   bán   các   sản   phẩm   có   trách   nhiệm   đối   với   người   tiêu   dùng  (responsible consumer products) • PackInfo­World, là website của tổ chức bao bì thế giới­ WTO (World Packaging Organization) có địa  chỉ là: http://www.pachkingfo­world.org/wpo/index.html, cung cấp thông tin về tiêu chuẩn bao bì. • World  Standards  Service Network,  có địa chỉ là:  http://www.wssn.net.WSSN/insex.html, cung  cấp  thông tin và liên kết tới các tổ chức như ISO, IEC (the International Electro technical Commision) và  ITU (the International Telecommunication Union). WSSN cũng cung cấp liên kết tới một số cơ quan  tiêu chuẩn nhà nước khác. • Nhiều   các   máy   chủ   cơ   sở   dữ   liệu   on­line   khác   như   DIALOG   (http://www.dialog.cơm)   đã   mở   các  Website để khuếch trương các dịch vụ của họ tạo điều kiện truy cập dễ dàng, không dùng đến các   loại modem và phần mềm liên lạc đặc biệt. 25. Một số danh bạ trên Internet về các nguồn thông tin để nghiên cứu thị trường trên mạng. ITC đã soạn ra một danh bạ về các portal TMĐT danh bạ này có thể tìm thấy ở mục các danh bạ đặc biệt  (Special Compendium) đã nói đến trong câu hỏi 23 của tập sách này. Các portal được chia thành ba loại: ∙ Các cộng đồng cung cấp dịch vụ (Service Communities), bao gồm các portal như EI Engineering Village,  có địa chỉ là: http://www.ei.org, giúp cho việc tìm kiếm thông tin trên mạng, cung cấp địa chỉ liên lạc của các  chuyên gia về kỹ thuật, thông tin về kinh doanh và kỹ thuật và những nghiên cứu về công nghiệp mới nhất. ∙  Portal về sản phẩm:  Gồm có Website của cộng đồng dừa Châu Á ­ Thái Bình Dương (the Asian­Pacific  Coconut Community) có địa chỉ là: http://www.apcc.org.sg/index.html, cung cấp các bản tin và các tài liệu  khác, thông báo về các hội nghị, quảng cáo các khoá đào tạo, các dịch vụ khuếch trương, tư vấn và nghiên cứu  thị trường do cơ quan này tổ chức. ∙ Country/Gegional Portal: có thể tìm thấy ở đây một tổ chức của Mehicô có tên là Intermundo Efecutive tại  địa chỉ: http://www.mundoefe.com.mx, tại đây có thông tin về kinh tế, doanh nghiệp, các ngành công nghiệp,  công nghệ và nhiều mục thông tin khác, ví dụ như Mufer Execcutive dành cho các chủ doanh nghiệp nữ.  Nhiều danh bạ khác tuy không chuyên sâu về thương mại điện tử nhưng rất có ích cho thương mại nói chung,  đó là các danh bạ về các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, cung ứng v.v... 
 5. Một số ví dụ điển hình là:  ∙  Hướng   dẫn   về   danh   bạ   các   nhà   nhập   khẩu  (Guide   to   Importer's   Directories)   của   Bertrard   Joteur­  Monrozier. Cung cấp miễn phí cho các nước đang phát triển, gồm danh sách các danh bạ đã in, các nhà nhập  khẩu, các cơ sờ dữ liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu trên đĩa CD­ROM và các website. ∙ Thông tin về đia chỉ (Contract Information) đã nói đến tại câu hỏi 23 của tập sách này. Danh sách các nhà bán lẻ Châu Âu (Directory of European Retailers) của Newman Book Ltd, địa chỉ: 32  Vauxhall Bridge Road, London SW1V2SS, UR. Tel: 441719736402, Fax:441719734798. Email: pointer@hemming­group.co.uk 26. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình đang làm ở đâu? Các nguồn thông tin chủ yếu Các nguồn thông tin chủ yếu quan trọng nhất về hoạt động của các đối thủ cạnh tranh là các bản tin thương  mại về lĩnh vực chuyên ngành của doanh nghiệp. Các bản tin này thường có thông tin cập nhật về tình hình   thương trường (trong nước hay quốc tế) đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như các thông tin về công ty,   những phân tích, nhận định và tình hình các công ty. Ví dụ về một số bản tin thương mại, công nghiệp gồm: + Metal Bulletin: cung cấp thông tin ngành kim loại, phát hành một tuần hai số, có thể tìm hiểu thêm về bản tin này tại địa chỉ: http: //www.metalbulletin.com + The Grocer: cung cấp thông tin công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Anh, xuất bản một tháng 2 số, có địa  chỉ Internet là http: //foodanddrink.com.uk. Các tổ chức phát triển thương mại trong nước có thể là nguồn thông tin bổ ích, đặc biệt nếu họ có tiến hành các  nghiên cứu thị trường chuyên sâu. Ngoài ra một số báo cáo hàng năm của các công ty công bố cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng về hoạt  động của họ. Các nguồn thông tin khác: Các cơ sở dữ liệu tham khảo cũng có thể mang lại giá trị thực sự vì chúng đưa ra danh sách các nguồn thông   tin chủ yếu sau khi đã được phân tích và sắp xếp làm cho công việc tìm kiếm thông tin chuyên ngành trở nên   dễ dàng hơn thông qua việc tìm kiếm bằng các ký tự. Một số nước về các cơ sở dữ liệu có thu phí sử dụng được  đưa ra dưới đây được cung cấp bởi DIALOG'S DataStarWeb, 48 Leicester Square, London WC2H 7 DB, United  Kingdom, http://products.dialog.dom/products/datastarweb/. + PTSP: của Tập đoàn Gale Group PROMT (r) Plus. Chi phí tìm kiếm thông tin cơ sở dữ liệu này được tính 
 6. theo giây và giá một giờ tìm kiếm thông tin là 90 USD, chi phí lấy ra trung bình là 2,50 USD. PTSP là một cơ sở   dữ liệu đa ngành công nghiệp có các thông tin cơ bản về các công ty, sản phẩm và thị trường. Địa chỉ Internet   là: http://ds.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/ptsp.htm. + INDY ­ Cơ sở dữ liệu về thương mại và công nghiệp. Chi phí tìm kiếm tính theo giây, giá một giờ là 90USD và  chi phí tải xuống trung bình là 3,17USD. INDY là một cơ sở dữ liệu toàn văn cung cấp thông tin về công ty, sản  phẩm, thị trường và các chủ đề khác. Địa Internet là: http: //da.datastarweb.com/ds/products/datastar/sheets/indy.htm. Một cơ sở dữ liệu hữu ích khác là: + Reuter Business Briefing search: có thể tìm thấy tại địa chỉ  http: //wwwbriefing.reuters.cơm, chi phí đặt mua được tính theo bản tệ, bằng khoảng 750USD/20 giờ; 450 USD/ 10 giờ đầu tiên và 375 USD/10 giờ tiếp theo. Cơ sở dữ liệu này có các báo cáo nghiên cứu từ các cơ quan có   thẩm quyền trên khắp thế giới về tình hình, dự báo kinh tế và thị trường, danh bạ công ty và thông tin phân tích   đầu tư. Các báo cáo này được cung cấp dưới dạng trả tiền mỗi lần xem (pay­per­view basis). 27. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về thị trường nước ngoài ở đâu? Thông tin chuyên ngành về thị trường của các nước có thể tìm tại các nguồn sau đây: + CIA World Fact Book, xuất bản hàng năm của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Có thể xem miễn phí tại   địa chỉ Internet:  http: //www.odci.gov/cia/publications/facbook/index.html. Ngoài địa chỉ này có thể mua qua ấn phẩm với giá 65  USD và qua đĩa CD­ROM với giá 17 USD. Địa chỉ: superintendent of documents, PO Box 311954, Pittsburgh,  PA 15250­7954, USD. Tel: 1202 5 12 1800, Fax: 1202 512 2250, E­mail:gpoacess@gpo.gov. Cung cấp thông  tin về chính trị, địa lý và cơ sở hạ tầng cùng các chỉ số kinh tế của từng nước. + Country Commercial Guide, xuất bản hàng năm của Bộ thương mại ­ Hoa kỳ. Có thể xem miễn phí tại: http:  //www.state.gov/www/about­state/business/comguides/superintendent of Documents.P.O.Box 1202 512 1800,  Fax: 1202 512 2250, E­mail: gpoacess@gpo.gov; cung cấp thông tin về môi trường thương mại, thông qua các  phân tích kinh tế, chính trị, và thị trường. + Economist Intelligence Unit’s Country Reports; xuất bản hàng quý. Giá 450USD/năm cho bốn số/nước.  Đối  với châu  Âu, Trung  đông  và châu  Phi có thể liên lạc  theo  địa  chỉ sau: Charlie  Segal, The Economic  Intelligence Unit, 15 Regent Street, London SW1YLR, OK, Tel: 44207830 1007, Fax: 4420 7830 1023, Email:  london@eui.com. Đối với châu Á và châu Âu, liên hệ Amy HA, The Economist Intelligence Unit, 25/F Dah Sing  Financial Center, 108 Gloucester Road, wanchai, Hongkong, Tel: 852 2802 7288, Fax 852 2802 7638, Email:  hongkong@eiu.com. Đối với châu Mỹ có thể liên hệ theo địa chỉ: Albert Capozelli, The Economist Intelligence  Unit   111W,  57   th   Street,   New  York,  NY   10010,   USA,   Tel:   1  212544  0600,   Fax:   1   212586   0248,  E­mail:   newyork@eiu.com. Cung cấp thông tin từng nước về sự phát triển kinh doanh, chiều hướng kinh tế và chính  trị... + Exporters' Encyclo paedia, xuất bản hàng năm có cập nhật thông tin. Liên hệ: Dun and Bradstreet, One 
 7. Diamond Hill Road, Murray Hill, NJ 07 974 ­ 1218, USA, Tel: 1908 665 5000. Fax: 1908 665 5000. Đặt mua tại:  Tel: 1800 526 065, E­mail: customerservice@dnb.com. Hỏi thông tin cập nhật: Tel: 1610 882 7000. Đường dây  nóng trả lời về xuất khẩu: The Americas, South­East Asia and the Pacific. Tel: 1610 882 6376, Châu Phi và  Trung Đông: Tel: 1610 8827260, cung cấp thông tin luật lệ thương mại, các yêu cầu về giấy tờ, vận tải và pháp  luật có ảnh hưởng đến thương mại tại 220 nước. +Index to Trade Information Sources on the Internet thuộc Trung tâm thương mại quốc tế UNCTADWTO  (ITC) có thể xem miễn phí tại địa chỉ http: //www.intracen.org. Mục thông tin thị trường (market Information) có  liên kết tới các hãng thông tấn, các cơ sở dữ liệu tham khảo và các cơ sở dữ liệu toàn văn, được sắp xếp theo  tên nước. + National Trade Data Bank, STAT­USD, bán qua đĩa CD­ROM với giá 75USD/tháng/1 đĩa CD. Liên hệ: US  Department of commerce, Washington, D.C.20230, USD. tel: 1 202 482 1986, Fax: 1 202 482 2164, E­mail:  Stat­usa@doc.gov. Có trên 20.000 báo cáo nghiên cứu thị trường theo ngành công nghiệp của từng nước trên  thế giới được thu thập bởi các tham tán thương mại Mỹ ở nước ngoài. Chỉ cần 1 đĩa CD­ROM một năm là đủ để  sử dụng. + UN Marche. Giá 120 f.fr. do CFCFC Centre Francais du Commerce Extériem) Paris; nhà phát hành: Librairie  du Commerce International, 10 Avenue d'ena, 75783 paris cedex 16, Tel: 33 14073 3460, Fax: 33 14073 3146.  Cung cấp các báo cáo kinh tế và thị trường bằng tiếng Pháp. Mạng Internet là một nguồn thông tin thương mại bổ ích. Một số website có thông tin thị trường của các nước và  các khu vực như sau: Nước/địa chỉ Địa chỉ Internet Africa http: //africa.com/ Argentina http: //www.mecon.arl Australia http: //www.austrade.gov.au/index.htm Austria http: //www.wk.or.at/law/ Belgium http: //www.obcebdbh.bel Brazil http: //www.brazilaxporters.com Canada http: //www.statcan.ca European Union http: //www.europa.eu.int China http: //www.chinax.com Czech Republic http: //www.mpo.cz Finland http: //www.finland.fi/ France http: //www.cfce.frl Germany http: //www.fbai.com
 8. Ghana http: //www.ghanaclassifieds.com Honduras http: //www.hondurassweb.com/bus.htm Hong Hong (China) http: //www.hongkong.org/ Ireland http: //www.itw.ie/ Japan http: //www.jetro.go.jp/ Mexico http: //www.trace­sc.com Morocco http: //www.maghreb.net Netherlands http: //www.hollandtrade.com Philippines http: //www.philexport.org/ Portugal http: //www.portugal.org Russian Federation http: //www.online.ru South Africa http: //www.cbn.co.za/buslist/category.htm Sweden http: //www.chamber.se/ Turkey http: //www.igeme.org.tr United Kingdom http: //www.brainstorm.co.uk/ United States http: //www.stat­usa.gov Zimbabwe http: //www.zimtrade.co.zw Various countries http: //www.commerce.com 28. Doanh nghiệp có thể truy cập các bản nghiên cứu thị trường của ngành mình ở đâu? Danh bạ của ITC về các nguồn thông tin thương mại (ITC's Index to Trade Information sources on the Internet)   có thể xem tại địa chỉ http: //www.intracen.org, tại đây các nguồn thông tin về nghiên cứu thị trường theo ngành   đã được tập hợp và phân nhóm. Mục thông tin thị trường của danh bạ này có các mục nhỏ trong đó có các liên kết siêu văn bản dẫn đến các ấn  phẩm toàn văn bao gồm cả các bản nghiên cứu thị trường do các tổ chức ở các nước như các phòng thương   mại ấn hành. Mục tóm tắt đặc biệt: cung cấp thông tin về các tổ chức xúc tiến thương mại và có các liên kết siêu văn bản tới  các cơ quan xúc tiến nhập khẩu (IPO) có trụ sở tại các nước phát triển. Những cơ quan này có nhiệm vụ thúc  đẩy thương mại và nhập khẩu với các nước đang phát triển. Rất nhiều IPO tiến hành nghiên cứu thị trường và  xuất bản các báo cáo của họ. Ví dụ như Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan 
 9. (CBI) có địa chỉ tại PO Box 30004, NL ­ 3001 DA Rotterdam, Tel: 3110 210 3434, Fax: 3l 10 411 4081, E­mail:  cbi@cbi.nl, http: //www.cbi.nl. Phần lớn các báo cáo nghiên cứu thị trường của CBI có thể lấy ra miễn phí trong  khi chỉ có một số ít báo cáo được in dưới dạng ấn phẩm. Một số tổ chức xúc tiến thương mại (IPO) có trong danh bạ của ITC cũng có thể bán các bản báo cáo nghiên  cứu thị trường của họ. Mạng Internet cũng là một nguồn rất tốt về các tài liệu nghiên cứu thị trường. Có rất nhiều các portal về sản  phẩm và ngành công nghiệp cũng công bố thông tin chuyên ngành. Một số ví dụ như ngành kim loại có portal   với   địa   chỉ   là   http/www/metalsite.net   và   portal   về   ngành   công   nghiệp   gỗ   và   giấy   tại   địa   chỉ   http:  //www.pulpandpaper.net. Các portal khác cũng đã đưa vào danh bạ của ITC các nguồn thông tin thương mại  trên Internet. Portal www.tradeport.org cũng có những tài liệu nghiên cứu thị trường theo chuyên ngành. 29. Làm thế nào để thu hút người truy cập vào website đã mở trên mạng? ­ Khuếch trương sản phẩm và dịch vụ trên mạng Internet có thể coi là một hình thức tiếp thị có mục tiêu, nhằm  lôi kéo người mua hàng có những nhu cầu đặc biệt đối với sản phẩm của doanh nghiệp đến với website đã mở  ra trên mạng. Quảng cáo trên mạng Internet vì thế có thể hiệu quả hơn so với quảng cáo trên vô tuyến truyền   hình, ấn phẩm và hình thức gởi thư. ­ Có một số cách để đảm bảo thu hút nhiều người truy cập vào website: + Đăng ký với các công cụ tìm kiếm nhiều cấp + Gửi thư điện tử cho khách hàng để báo địa chỉ của website vừa mở, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng  có thể truy cập ngay vào website. + Gửi các thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để công bố về website và địa chỉ của nó. + Tạo ra liên kết tới các website tương thích với website của mình, tức là những website có cùng thị trường mục  tiêu và không phải là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. + Viết bài giới thiệu các website đáng quan tâm trong ngành mình. + In địa chỉ website và địa chỉ email lên các đồ dùng văn phòng và danh thiếp của công ty. + Quảng cáo trên phương tiện thông tin trong nước + Đăng ký địa chỉ website lên các trang vàng. + Thông báo cho các đại diện biết về website + Giảm giá cho các đơn đặt hàng trên mạng + Gửi một số bưu phẩm trình bày vui nhộn về website. Như vậy, cần phải tiến hành phối hợp khuếch trương website của mình bằng các hình thức thông thường và  qua mạng có sử dụng các liên kết tương hỗ. Nếu khách hàng thấy thông tin trên website có ích họ sẽ lưu dịa   chỉ của nó và sẽ truy cập trở lại khi cần. 30. Doanh nghiệp có thể tìm khách mua hàng của mình ở đâu và bằng cách nào?
 10. Có hai cách cơ bản để tìm khách mua hàng cho doanh nghiệp. Cách thứ nhất là tìm các công ty riêng lẻ theo   khu vực địa lý hoặc ngành hàng mà doanh nghiệp quan tâm tới. Cách thứ hai là tìm kiếm các cơ hội kinh doanh   (business opportunities). Nếu doanh nghiệp muốn tìm khách mua hàng hoá của mình qua mạng Internet, nên  sử dụng một công cụ đặc biệt hữu ích đó là ITC Index to Trade Infomation Sourses (danh bạ của ITC về các  nguồn thông tin Thương mại) có thể truy cập địa chỉ http://www.intracen.org. Danh bạ này cho danh mục đăng  ký của các công ty và đăng ký các cơ hội kinh doanh và thương mại được chia theo khu vực địa lý. Khi đã truy cập vào mục này, có thể đi tiếp đến một loạt các danh bạ khác có siêu liên kết tới các website về  thương mại và các công ty trên mạng Internet. Rất nhiều các cơ sở dữ liệu ở cấp quốc gia và các tổ chức xúc  tiến thương mại có xu hướng sử dụng mạng Internet như một công cụ rẻ tiền để giới thiệu danh bạ các công ty  ra toàn thế giới. Một số website có các cơ sở dữ liệu rất lớn với nhiều công ty ở các nước khác nhau là: ­ Danh bạ Doanh nghiệp Châu Âu (European Business Directory) tại địa chỉ http://www.europages.com, có  thông tin của trên 500.000 công ty của 36 nước và được cung cấp miễn phí. ­ Kompass International Database, có địa chỉ là http://www.kompass.com. Đây có lẽ là cơ sở dữ liệu lớn nhất  về các công ty, được phân loại theo từng loại mặt hàng. Có khoảng 1,5 triệu công ty trên 60 nước và 23 triệu   sản phẩm có thể tìm thấy ở cơ sở dữ liệu này. ­ WLW Online, có địa chỉ tại http://web.w1wonline. de/wlwonline/start/en/start.html, giới thiệu 240.000 công ty  cung ứng có tiềm năng tại 10 nước. Website này sử dụng một số ngôn ngữ của các nước Châu Âu. ­ World Trade Association, địa chỉ http://www.wtia.org, gồm 300 thành viên ở 180 nước, cung cấp danh bạ gồm  140.000 các nhà nhập khẩu, xuất khẩu và một số doanh nghiệp liên quan. ­ Khi tìm kiếm thông tin trên các website có các cơ hội kinh doanh thì đồng thời doanh nghiệp cũng có thể đăng   ký các cơ hội kinh doanh của mình trên các website đó để tăng thêm cơ hội tìm được bạn hàng cho mình. ­ Doanh nghiệp cũng có thể tìm khách mua hàng cho sản phẩm của mình tại các website trao đổi trực tiếp giữa  doanh nghiệp và doanh nghiệp chẳng hạn như www.b2bexplorer.com và www.verticalzoom.com. ­  Một  công   cụ  hỗ  trợ  khá  hữu  ích để  mở  rộng  thêm  khả  năng  tìm  khách  mua  hàng  trên  mạng  là  online   translation (dịch thuật trên mạng). Công cụ này giúp giải quyết những khó khăn về ngôn ngữ sử dụng (xem câu  hỏi 74 của tập sách này). Tuy nhiêncần chú ý rằng dịch vụ này chỉ có tác dụng giúp hiểu được một số ý nghĩa  ban đầu của từ và cụm từ. Để có thể dịch hoàn chỉnh một tài liệu cần có những hiểu biết về chuyên môn và   thông thạo ngoại ngữ. 31. Những yếu tố nào xác định loại sản phẩm và dịch vụ có thể kinh doanh tốt trên mạng Internet? ­ Sử dụng từ chuyên môn để miêu tả sản phẩm hoặc dịch vụ:  Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh  nghiệp được mô tả hoặc nêu đặc trưng bằng các thuật ngữ chuyên môn sẽ giúp cho người tìm kiếm trên mạng  dễ dàng phát hiện ra nhờ các công cụ tìm kiếm. Một điều quan trọng nữa là cần phải giới thiệu sản phẩm hoặc   dịch vụ của doanh nghiệp có sự kết hợp với các thuật ngữ mà người tìm kiếm có thể sử dụng và đảm bảo rằng   những thuật ngữ này xuất hiện với tần suất thích hợp trên những trang web mà doanh nghiệp đã yêu cầu các   công cụ tìm kiếm đánh dấu sắp xếp. ­ Có mức giá cạnh tranh: Mạng Internet cho phép khách hàng có thể so sánh giá cả của các mặt hàng giống  nhau, vì vậy mặt hàng có giá thấp nhất sẽ bán chạy nhất. Ngoài ra, giá chào trên mạng cần thấp hơn so với giá  trưng bày tại các cửa hàng để tạo sự khuyến khích cho khách hàng bỏ qua mặc cảm thiếu tin tưởng vào hình 
 11. thức bán lẻ trên mạng do không được trực tiếp giao dịch cá nhân khi mua hàng và đồng thời cũng để bù đắp  cho khách hàng phần thiệt thòi vì không được “lấy hàng ngay lúc mua”. ­ Yếu tố cảm quan: Khách hàng tiếp tục muốn sờ thấy, ngửi thử hàng hoặc nói chuyện trực tiếp với ai đó về  sản phẩm trước khi mua hàng. Người bán hàng cũng sẽ cần có nhiều hàng bày tại các cửa hàng bán lẻ hoặc  một số điểm trưng bày để khách hàng có thể sờ thấy mặt hàng trước khi họ mua hàng qua mạng Internet. ­ Sự đồng đều của sản phẩm: Hàng hoá sản xuất hoặc chế tạo hàng loạt dễ bán qua mạng Internet hơn so với  các mặt hàng làm đơn chiếc bằng tay hoặc sản xuất theo kiểu truyền thống. Hàng hoá chế tạo thường ổn định  về các đặc điểm của chúng, chi phí sản xuất đã xác định và thường là đã được khách hàng biết đến. ­ Nhu cầu không cấp thiết: Hàng thường đặt mua nhiều hơn qua mạng là những mặt hàng chưa cần dùng  ngay so với những mặt hàng mà họ có nhu cầu ngay lập tức. Các nhà sản xuất có khả năng xây dựng kế hoạch  sản xuất, vận chuyển và giao hàng thường sử dụng Internet để đặt mua hàng. ­ Sự hiểu biết của người tiêu dùng về sản phẩm: Người ta tin rằng thương mại điện tử dưới hình thức B­B  trên mạng Internet sẽ tăng lên nhanh chóng hơn so với hình thức mua hàng của người tiêu dùng từ các công ty  có tiến hành phương thức TMĐT (trừ các công ty lớn nhất hiện nay như Amazon, Autobytel, CD Now and Dell).   Nguyên nhân của giải thích cho tình hình này là do các doanh nghiệp thường hiểu rõ các đặc điểm của sản  phẩm mà họ cần hơn so với người tiêu dùng khi mua hàng qua mạng. Chính vì vậy các doanh nghiệp sẽ yên  tâm hơn nhiều khi đặt hàng qua mạng Internet. ­ Các sản phẩm được mua thường xuyên: Các sản phẩm đã tiêu chuẩn hoá được mua trên cơ sở thường  xuyên (các mặt hàng tạp phẩm, quần áo trẻ em, trang bị văn phòng, sách, vv...) đã quen thuộc với người tiêu  dùng và vì vậy dễ dàng hơn để mua qua mạng Internet. Làm như vậy còn giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm  được thời gian và giải phóng cho họ phần nào sự nhàm chán khi phải đi mua nhiều lần và lặp đi lặp lại. 32. Những dịch vụ nào đang bán tốt trên mạng Internet và tại sao? Một số dịch vụ đang được bán khá thành công trên mạng Intemrnt là: ­ Kế toán ­ Quảng cáo ­ Giáo dục và đào tạo về thương mại ­ Dịch vụ và phần mềm máy tính ­ Môi giới hải quan ­ Dịch vụ tài chính ­ Y tế (telehealth) ­ Bảo hiểm ­ Nghiên cứu thị trường ­ Tuyển dụng nhân công
 12. ­ Tin tức và phát thanh ­ Du lịch và lữ hành ­ Dịch thuật ­ Thiết kế và duy trì website ­ Tư vấn quản lý ­ Giáo dục ­ Dịch vụ in ấn và thiết kế đồ họa ­ Dịch vụ đấu giá ­ Dịch vụ soạn thảo và viết văn (freelance journalizm, technical writing, editing, vv...) Có thể thực hiện việc  tham khảo nhanh tại một trong các danh bạ chủ yếu trên mạng như Yahoo (www.yahoo.com) hoặc Google  (www.google.com) để có thể thấy thêm nhiều ví dụ nữa về các loại dịch vụ đang được cung cấp qua mạng  Internet. Sự thành công của một dịch vụ trên mạng cũng phụ thuộc vào cùng một số yếu tố tạo thành công cho bất kỳ  sản phẩm nào, chẳng hạn như yếu tố đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, kinh doanh các loại  hình dịch vụ rất phù hợp với mạng Internet vì các sản phẩm dịch vụ có thể sản xuất hoặc giao hàng nhờ các  quá trình số hoá thông tin. Phần lớn việc kinh doanh dịch vụ có liên quan tới việc thu thập, lưu trữ, xử lý và  phân phối thông tin. Thông tin số hoá có thể được thu thập và phân phối với chi phí thấp hơn khi sử dụng mạng Internet so với bất  kỳ phương tiện nào. Dịch vụ liên lạc viễn thông có thể coi là thành công nhất trong số những dịch vụ sử dụng  mạng Internet. Truyền tiếng nói thông qua các dịch vụ IP (sử dụng giao thức Internet để truyền tín hiệu điện  thoại qua các kênh dữ liệu) là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh chóng trên mạng, phát triển đến tận  những vùng xa xôi trên thế giới. Chi phí thấp về liên lạc trên Internet cũng là một trong những nguyên nhân giải thích tại sao các quá trình tuyển  dụng nhân sự qua mạng rất thành công ­ đó là giá thành thấp hơn cho các nhà quảng cáo trong khi thông tin  được quảng bá rộng hơn so với một chiến dịch quảng cáo thông qua các ấn phẩm. Ngoài ra, những người đang  cần việc làm cũng tốn ít chi phí để tìm kiếm hơn mà vẫn có thể chọn được nhiều cơ hội hơn so với trường hợp  tìm qua các ấn phẩm. Sự tiết kiệm cho cả hai phía, người tìm việc làm và người quảng cáo tuyển dụng đang   tăng lên vì mạng lưới trao đổi thông tin ngày càng pháp triển. Đó chính là hiệu ứng được gọi là “Định luật  Metcalfe'' (Metcalfe là tên của nhà khoa học đã sáng tạo ra giao thức ethernet đầu tiên). Sử dụng Internet cũng giúp mở rộng phạm vi của dịch vụ khách hàng mà không loại phương tiện thông tin nào  tìm được, chẳng hạn như việc truy cập trực tiếp tới những thông tin đã gia tăng giá trị (value added information)  do chính dịch vụ đó cung cấp (không phải qua đầu mối trung gian). Đây chính là một phần của nguyên nhân giải thích cho sự thành công của dịch vụ mua vé du lịch trên mạng.   Nhờ loại bỏ được các đầu mối trung gian, các đại lý có thể giảm giá cho khách hàng. Tuy nhiên, những nhà cung cấp dịch vụ cũng cần phải lưu ý rằng khi một dịch vụ (kể cả hầu hết các loại dịch  vụ đã kể ra ở trên) có các phần yêu cầu thuộc về cá nhân, chẳng hạn như yêu cầu điều chỉnh một sản phẩm  dịch vụ cho phù hợp với sở thích cá nhân hoặc nhu cầu về tư vấn chi tiết, thì những phần này không được giao  cho khách hàng chỉ qua mạng Internet. Thực tế về việc một số thương gia bán hàng qua Internet bố trí người 
 13. thực để giúp đỡ khách hàng hoặc trả lời những câu hỏi của họ tại thời điểm bán hàng là một ví dụ cho thấy rất  nhiều dịch vụ (chẳng hạn như dịch vụ bán lẻ) có nhu cầu tư vấn và trao đổi cá nhân rất cao. Mạng Internet, như  là một phương tiện, nhất định có thể giúp cho các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu này của khách hàng  nhưng cũng chỉ phù hợp hơn một ít so với hình thức điện thoại. 33. Người tiêu dùng sẽ tìm mua qua mạng những mặt hàng nào? Công ty Forrester Research đã chia thị trường bán lẻ trên mạng theo ba loại mặt hàng chính: ­ Convenience items ­ Replenishment goods ­ Research­related services and goods. Các mặt hàng convenience và loại được mua theo sở thích như sách, âm nhạc, quần áo và hoa. Người ta dự  đoán rằng với sự đa dạng của sản phẩm, do việc giao hàng đơn giản và có sự khuếch trương bán lẻ mạnh mẽ,   các mặt hàng này ngày càng được bán nhiều qua mạng Internet. Các mặt hàng replenishment là loại được mua  thường xuyên như tạp phẩm, đồ dùng cá nhân, tuy giá thấp nhưng lại được tiêu dùng hàng ngày. Do thiếu hệ  thống phân phối hợp lý và sự chậm trễ trong việc áp dụng thương mại điện tử về phía người tiêu dùng, thị   trường cho các loại mặt hàng này được dự báo chỉ phát triển đối với những hàng hoá chuyên dùng như dược  phẩm và thực phẩm. Hàng hóa và dịch vụ liên quan đến nghiên cứu có chi phí cao hơn nhiều so với hai loại  mặt hàng kể trên và được mua theo kế hoạch có định hướng về thông tin. Trong số các mặt hàng này có vé  máy bay, máy tính và xe ô tô. Việc tìm kiếm thông tin và doanh số bán hàng trên mạng của mặt hàng này dự  kiến sẽ tăng lên rất mạnh. Một số sản phẩm mà người tiêu dùng mua qua mạng ­ Các sản phẩm liên quan đến máy tính. ­ Sách ­ Đĩa CD  ­ Mặt hàng tiêu dùng điện tử ­ Du lịch ­ Phim ảnh, video ­ Đặt mua các ấn phẩm. (Nguồn: Ernst and Young, Internet shopping study (1998)) Người ta dự đoán rằng một số ngành chính có tăng trưởng về thương mại điện tử gồm truyền thông và giải trí,  du lịch (kể cả khách sạn và dịch vụ bán vé máy bay), các dịch vụ chuyên ngành và tài chính, bảo hiểm và bán  lẻ. Một số nghiên cứu cho rằng yếu tố thành công của các mặt hàng bán trên mạng là: nhãn hiệu hàng hóa có  tiếng tăm, sản phẩm đặc chủng và có mức giá cạnh tranh. Cũng cần phải chú ý rằng vẫn chưa có sự nghiên cứu đầy đủ về tâm lý của người mua hàng qua mạng để xác  định những bộ phận nào của người tiêu dùng hoặc các doanh nghiệp mua và không mua các loại sản phẩm và  dịch vụ nào. Tháng 7/1998, trường Đại học State Wayne ở Detroit, Michigan (Mỹ) đã tiến hành khảo sát 113  công ty. Kết quả thu được là 87% số công ty cho biết họ không mua một mặt hàng nào qua mạng trong vòng 6  
 14. tháng trước đó. Hình như sự ngần ngại của người tiêu dùng và cả của các công ty trong việc tìm kiếm và mua   hàng qua mạng không phải do sự e ngại đối với độ an toàn của các giao dịch về tài chính. Tuy thế, chỉ mới có  một vài nghiên cứu rất hạn chế đã được tiến hành để tìm ra các yếu tố khác là gì. Một câu hỏi đang được quan  tâm là người ta có thể làm thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng và các doanh nghiệp ở chừng mực  nào không. Điều này có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu giá thành hạ, thời gian giao hàng và liên lạc với các nhà   cung ứng giảm, thủ tục được cải tiến để đạt hiệu quả về việc đặt hàng, vận tải và giao cho khách hàng. Hơn   nữa, có lẽ lĩnh vực mua hàng giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (business­to­business) chiếm ưu thế hơn do  nó khác hẳn với kinh nghiệm mua bán cá nhân truyền thống. Cũng cần phải trả lời câu hỏi liệu có phải người   tiêu dùng vẫn muốn đi đến những trung tâm bán hàng lớn, các cửa hiệu tại trung tâm thành phố và các của  hàng tạp phẩm để sắm hàng hay họ sẽ thích mua hàng qua mạng để dành thời gian cho các hoạt động khác  như thể thao và chăm sóc gia đình. 34. Doanh nghiệp có thể tìm thông tin về các hội chợ thương mại ở đâu? Rất nhiều các tổ chức thương mại sử dụng mạng Internet để thông báo các chương trình sự kiện thương mại  của mình. Để tìm kiếm trên phạm vi toàn cầu có thể truy cập thông tin miễn phí tại các địa chỉ sau: ­ Eventsource: http: //event.com, có cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về 55.000 phòng trưng bày, sự kiện, hội  thảo thương mại. ­ Expo Base: http: //www.expobase.com. Có danh bạ cung cấp thông tin về 15.000 hội chợ thương mại và trên  25.000 nhà cung cấp dịch vụ. ­ Trade Show Center: http: //www.tscentral.com, cung cấp thông tin về 20.000 triển lãm thương mại, 35.000  hội thảo, hội nghị và 500 nhà bán hàng. 35. Làm thế nào thể đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào danh mục của các công cụ tìm kiếm thông tin chủ yếu trên mạng Internet? Theo thống kê, có tới 85% người sử dụng mạng Internet tìm  ra các site mình cần dựa vào các công cụ tìm  kiếm. Với khoảng 4000 site mới được bổ sung vào mạng mỗi ngày thì điều quan trọng đối với các doanh nghiệp  muốn bán hoặc tiếp thị sản phẩm của mình trên mạng Internet là làm sao để đảm bảo những sản phẩm này  được đưa vào danh mục của các công cụ tìm kiếm mà khách hàng thường hay sử dụng. Một công cụ tìm kiếm thường tìm các từ và cụm từ tương ứng phù hợp với các từ và cụm từ đưa vào trong một  thư mục rất lớn đã được tập hợp từ tất cả các trang web có trên mạng Internet. Công cụ tìm kiếm sử dụng một  phần mềm gọi là “spider” hoặc robot, phần mềm này được thiết kế để chuyển các liên kết từ trang web này đến   trang web khác, thường tại một site một lần, giống như một con nhện lần theo từng sợi tơ của một mạng nhện. Các trang web được sắp xếp trong các công cụ tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau. Nhưng nhìn chung cách  sắp xếp nào cũng phản ánh được nội dung văn bản những trang chính của một website. Vì mạng Internet có  khối lượng khổng lồ các nội dung văn bản nên các công cụ tìm kiếm thường phải lựa chọn chiều sâu của một  website và khối lượng nào đó về text để sắp xếp. Những nội dung mà các công cụ tìm kiếm chú ý nhiều nhất   thường   là   sự   kết   hợp   với   đoạn   text   trong   phần   meta   tag   liên   quan   tới   “từ   khoá”   (key   words)   và   “mô   tả”(discription) trên một trang web, hoặc trên đầu đề của trang web, hoặc có từ nằm trong một vài trăm ký tự  đầu tiên của một trang. Không phải tất cả các thành phần này đều quan trọng đối với một công cụ tìm kiếm. Chẳng hạn, một số công   cụ thường bỏ qua phần meta tag, trong khi một số công cụ tìm kiếm khác sử dụng những yếu tố này để xác 
 15. định những nội dung cần được sắp xếp trên một mạng web. Dù cách sắp xếp trang web như thế nào đi nữa thì tất cả các công cụ tìm kiếm đều trả lời các câu hỏi của người   sử dụng theo các giống nhau. Chúng đưa ra từ cơ sở dữ liệu đã được sắp xếp của mình một danh sách có thứ  tự các trang web phù hợp với các từ hoặc cụm từ tìm kiếm mà người sử dụng đã dùng để tìm kiếm. Thứ tự của   các site trong danh sách đưa ra phản ánh độ chính xác về sự phù hợp theo các tiêu chuẩn mà phần mềm tìm  kiếm đã lập ra. Do vậy cần phải tính toán kỹ những thành ngữ mà người sử dụng hay sử dụng để đưa vào câu hỏi nhằm tìm  kiếm khi tìm các sản phẩm mà doanh nghiệp đang có (hoặc các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh của doanh  nghiệp). Cần phải đảm bảo các trang web của doanh nghiệp rất nổi bật ở những thành ngữ này tại các khu vực  như đầu đề của trang, meta tags, nội  dung đầu tiên của trang). Đây 1à những phần mà spider robot sẽ lựa  chọn để sắp xếp. Nội dung trang web càng gần với những câu hỏi thường dùng để tìm kiếm thì trang web (nếu   đã được sắp xếp trong công cụ tìm kiếm) sẽ được sắp xếp lên đầu danh sách kết quả tìm thấy từ câu hỏi của  người sử dụng). Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng nếu những nội dung dành cho tìm kiếm được nhắc lại nhiều lần  không cần thiết sẽ có tác dụng ngược lại khi các công cụ tìm kiếm sắp xếp thứ tự kết quả tìm thấy. Làm cách nào để đảm bảo trang web của doanh nghiệp được đưa vào danh mục của một công cụ tìm  kiếm đặc biệt? Phần lớn các công cụ tìm kiếm cho phép đăng ký một URL và sẽ được bổ sung vào danh mục “to do” của  search spider. Hãy tìm một link có đề là “add a URL” trên trang web của công cụ tìm kiếm. Sau đó theo hướng  dẫn được đưa ra để thực hiện việc đăng ký sản phẩm của mình. Đa số các công cụ tìm kiếm yêu cầu phải điền   một URL và địa chỉ Email của người đăng ký. Không cần phải nhập địa chỉ cho từng trang web riêng biệt của  cả site, vì trong phần lớn các trường hợp spider sẽ lần theo các liên kết ở trên một site từ trang này sang trang  khác mặc dù đôi khi nó chỉ dừng lại ở một độ sâu nhất định của site.  Cũng cần phải biết rằng những công cụ tìm kiếm có quy mô lớn thường phải mất hàng tháng để hoàn thành  một lượt kiểm tra tất cả các trang có trong danh mục của mình. Có thể mất gần 10 tuần để cho một trang web   đã đăng ký được sắp xếp vào công cụ tìm kiếm. Để biết cách đăng ký trang web có được một số liên kết dẫn tới những nơi đăng ký miễn phí, có thể xem tại các  địa chỉ như www.searchenginewatch.com hoặc www.bruceclay.com. Khi tìm kiếm một sản phẩm thông thường  như “tenis” sẽ cho ra trên một triệu website. Để có thể đạt vào 10 site đầu tiên trong danh sách đưa ra, có thể   sử   dụng   dịch   vụ   kê   khai   site   có   tại   các   địa   chí   như:  www.submit.it.com,   www.netcreations.com   và  www.register.com. Sau đây là một số công cụ tìm kiếm chủ yếu trên Internet: Alta Visa:        http://www.altavista.com Ask Jeeves!:   http://www.ask.com Atomz:              http://www.atomz.com Excite Inc.        http://www.excite.com Google!            http://www.google.com G.O.D.              http://www.god.co.uk
 16. Hot Bot            http://www.hotbot.com Infoseek         http://www.infoseek.com Looksmart     http://www.looksmart.com Lycos Inc.       http://www.lycos.com Megago          http://www.megago.com MSN Search http://www.search.msn.com Netscape Search: http://www.netscape.com/home/internet­search.html Northern Lights: http://www.nlsearch.com Open Text         http://www.opentext.net Surf Wax           http://www.surfwax.com Webcrawler     http://www.webcrawler.com Sites in French: http://www.voila.fr Sites in German: http://www.anancyweb.com/german­search.html Sites in Italian: http://www.anancyweb.com/italian­search.html Một trong số các danh bạ nổi tiếng nhất trên Internet là Yahoo. Doanh nghiệp nên kiểm tra mức phí đăng ký và  xin đưa website của mình vào danh sách của các danh bạ này. Yahoo! Inc. http://www.yahoo.com Newtoo!      http://newhoo.com 36. Làm thế nào để viết một bức thư điện tử có hiệu quả và phương pháp nào là hợp lý khi liên lạc qua mạng Internet? Ưu điểm lớn nhất của thư điện tử và liên lạc trên mạng là tiết kiệm được chi phí. Khi các dịch vụ trên mạng của  doanh nghiệp đã được xác lập thì chỉ cần phải trả rất ít tiền hoặc không mất gì cả để liên lạc qua e­mail, khác   với trường hợp sử dụng điện thoại, fax và telex. Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng e­mail vào phần lớn   các liên lạc không chính thức, gởi các bản ghi nhớ, thông báo, báo cáo, bản tin, hỏi mua, chào bán... Phần lớn   các dữ liệu được tạo ra khi sử dụng các phần mềm destop thông thường đều có thể gửi qua e­mail. E­mail có  thể sử dụng để truyền văn bản, dữ liệu, đồ hoạ, âm thanh và video. Những điểm chính của cấu trúc thư điện tử  trình bày dưới đây sẽ giúp người đọc nắm được và quản lý việc sử dụng thư điện tử như một công cụ liên lạc. Tại dòng có chữ To: đề địa chỉ thư điện tử của người nhận. Tại dòng Subject: nên viết ngắn gọn, sử dụng các động từ chủ động, đưa các thông tin chủ yếu về nội dung  thư. Rất nhiều người đọc quyết định có đọc thư hay không chỉ dựa trên cơ sở của dòng này. Nếu thư không  được giới thiệu rõ ràng từ đầu, không chỉ làm mất thời gian của người nhận mà còn có thể làm mất cơ hội thông 
 17. báo những ý kiến của mình. Nếu có thể, nêu những điểm quan trọng nhất về bức thư của mình với vài từ trên  dòng subject, (không nhiều hơn 4 hoặc 5 từ, thì bức thư sẽ có hiệu quả hơn). Ví dụ, một thư điện tử trong mục subject có đề là “thời gian họp nhân viên” hoặc “mời họp” sẽ gây rắc rối cho  tất cả mọi người vì phải mở ra để đọc. Thay vào đó nếu viết là “họp nhân viên, 2:0pm, thứ năm”, mọi người sẽ   hiểu ngay nội dung thư nói gì. Các chi tiết về địa điểm, thành phần có thể không phải là nội dung chính vì mọi  người trong công ty đều biết và có thể để ở phần nội dung thư. Ngoài ra, cần chú ý xem lại các đối tượng trả lời tự động (automatic “reply” subjects). Bức thư được gởi đi gởi lại  vài lần thì chủ đề trao đổi thường đã khác xa so với nguyên gốc ban đầu. Vì vậy, nên thay đổi nội đung của  dòng subject phù hợp với nội dung mới nhất. Dòng CC: hoặc “cácbon copy” cho phép gửi một bản sao bức thư tới những địa chỉ khác. BCC: là viết tắt của “blind carbon copy”­ cho phép gửi bản sao một bức thư cho người khác mà không cho  người nhận có địa chỉ ghi ở dòng To biết người gởi đã làm điều đó. Đối với những thư cần gửi đi nhiều nơi nên  sử dụng đặc điểm BCC này để gửi cho từng người nhận để họ không mất thời gian đọc hết tất cả các địa chỉ  được đề ở dòng To: Khi gửi thư điện tử chỉ gửi các bản sao tới những người cần phải đọc. Bạn hàng của doanh nghiệp có thể nhận  được nhiều thư hơn bản thân doanh nghiệp vì thế cần phải xem xét cẩn thận liệu có cần gửi thư đến cho họ  không. Cần phải nghĩ rằng cố gắng gửi thư của mình có thể bị người khác không quan tâm hoặc vô nghĩa,   thậm chí tệ hơn, có thể coi là gây khó chịu hoặc làm mất thời giờ của người đọc. ­ Nêu rõ tên, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (có cả mã nước) và địa chỉ e­mail trong tất cả các giao tiếp.  Có thể tạo ra chữ ký tự động để vào cuối thư để không phải gõ lại mỗi khi gửi thư. ­ Cần phải đảm bảo thư được viết rõ ràng, không dùng những câu chữ có thể gây ra sự hiểu lầm, giải thích các  từ viết tắt, kiểm tra chính tả và ngữ pháp. Không dùng quá nhiều những từ thân mật, suồng sã trong một bức  thư. Mặc dù thư điện tử là một công cụ giao tiếp nhanh chóng, dễ dàng và không trang trọng, song mọi người  đều cho rằng rất khó chuyển tải ý định của mình một cách chính xác khi viết so với trường hợp đối thoại trực  tiếp. Nếu người đọc không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người gửi họ có thể coi những lời đùa cợt của bạn  là không nghiêm chỉnh và tệ hơn nữa họ có thể bực mình. Những nhận xét cáu kỉnh của người gửi cũng có thể  có tác dụng mạnh khi viết hơn khi nói chuyện trực tiếp và cũng có vẻ giận giữ hay mỉa mai hơn. Vì vậy cần thực   hiện nguyên tắc “lịch sự” khi viết thư điện tử. Sau khi đã bấm nút gửi đi, rất khó có thể rút lại lời của bạn hoặc  làm nó dịu đi sau khi suy nghĩ lại. ­ Nếu muốn người đọc làm gì đó phải nêu ngay ở đầu thư. Nếu người gửi cần trao đổi công việc với nhiều   người, nên viết công việc từng người tại từng phần riêng biệt. ­ Trả lời ngay các thư nhận được, thông thường trong vòng 24 giờ. Sử dụng chức năng “trả lời tự động” khi vắng  mặt để người gửi thư đến biết khi nào bạn quay về hoặc người thay thế khi bạn đi vắng. ­ Không nên dùng chữ in (capital letter) vì điều đó tương đương với việc quát tháo người nhận. ­ Tránh gửi các fiie đính kèm hoặc các hình ảnh đồ họa phức tạp vì chúng có thể tốn nhiều thời gian để lấy ra.  Nếu cần thiết gửi file đính kèm, phải đảm bảo người nhận có phần mềm chung để đọc. Để gửi các văn bản, tốt   nhất nên dùng format RTF (rinh text format). Đối với các loại đồ họa, nên sử dụng các file kiểu JPEG hoặc GIF,   RTF. JPEG và GIF giúp cho việc giảm độ lớn của các file gửi đi rất nhiều. ­ Thận trọng khi mở các file được gửi đến nhiều vì chúng có thể chứa các loại virus phần mềm gây nguy hại  nghiêm trọng cho hệ thống máy tính của người nhận. Để bảo vệ các hệ thống máy tính cần:
 18. + Xây dựng phần bảo vệ khỏi virus xâm nhập. + Cài đặt phần mềm chống virus làm việc tự động thường xuyên. + Khi nhận được thư điện tử có phần fiie gửi kèm theo, không mở ngay trong hệ thống e­mail mà ghi vào ổ đĩa   cứng. Khi mở file này, phần mềm tìm diệt virus sẽ tự động tìm và sử lý virus nếu có. Bên cạnh e­mail, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã chuyển sang phương thức giao tiếp theo thời gian thực tế  thông qua mạng Internet. Các ứng dụng như IRC (Internet Relay Chat) và VOIP (Voice over Internet Protocel)  cho phép các doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng ngay lập tức. Rất nhiều công ty cung cấp  miễn phí dịch vụ này, trong đó có AOL, Human Click, Live Person, MCI WorldCom và Yahoo. Internet Relay Chat là một hệ thống sử dụng các cuộc thảo luận theo thời gian thực tế được tiến hành trên các  “kênh” dành riêng cho các đối tượng đặc biệt. Thí dụ VOIP sử dụng Internet như một công cụ truyền các cuộc  gọi điện thoại. 37. NewsGroup, Listservs, tiếp thị trực tiếp và website công nghiệp là gì và doanh nghiệp làm thế nào để sử dụng như một phần của chiến lược thương mại điện tử? Công nghệ Internet tạo điều kiện dễ dàng để gửi một khối lượng lớn các thư điện tử. Tuy nhiên, trước khi quyết   định sử dụng một trong các phương pháp kể ra sau đây, doanh nghiệp cần phải chú ý tới sự nguy hiểm của  hiện tượng spamming (tức là tự gửi một lượng lớn thư điện tử hoặc các thông báo trong nhóm dùng tin). Phần  lớn các chủ nhân của các thư điện tử hoặc các thông báo này chưa hiểu rõ về thương mại điện tử và bị bất ngờ  khi người đọc phản ứng lại các thư của họ một cách không thân thiện. Những bức thư không mời mà đến này  không chỉ gây ra sự tức giận cho khách hàng tiềm năng mà còn bị coi là phạm pháp và bị xử phạt ở một số  nước. Tất cả các thư điện tử được gửi đi nhiều nơi cùng một lúc phải tạo cho người nhận một cách lựa chọn xử  lý (chẳng hạn như khả năng trả lời là “xoá” (remove) trên dòng Subject. Gửi hàng loạt thư điện tử cũng giống  như trường hợp Cold­Calling đối với khách hàng (tức là chào hàng tự nguyện) và cần được xử lý với mức độ   thận trọng.   Newsgroup:  Doanh nghiệp có thể xây dựng uy tín của mình như là các chuyên gia bằng cách làm chủ những      newsgroup để thảo luận một chủ đề chuyên môn nào đó. Có khoảng 10 triệu người tham gia trên 100000  newsgroup được mở ra cho tất cả mọi người và hoạt động với chi phí rất thấp, sử dụng phần mềm thông dụng   và miễn phí của một máy chủ Internet. Nhược điểm chính của các Newsgroup trên Internet là chúng yêu cầu  người sử dụng phải truy cập vào phần mềm đọc tin. Tuy nhiên phần mềm này thường có trong hầu hết các trình  duyệt Web browser đang được sử dụng. Người sử dụng phải mở một account với máy chủ Internet của nhóm  dùng tin. Các nhóm dùng tin Usenet và các nhóm dùng tin chung quốc tế cho phép các thành viên thảo luận những vấn  đề liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó và những vấn đề hoặc mối quan tâm khác. Các nhóm dùng tin tư nhân được quản lý ngay trên máy chủ của doanh nghiệp hoặc được quản lý bởi các dịch  vụ hosting với giá thấp có thể sử dụng để biến doanh nghiệp thành một nguồn thông tin chuyên ngành. Rất  nhiều các thương gia trên mạng sử dụng các nhóm dùng tin tư nhân như là một diễn đàn để những người sử  dụng sản phẩm của họ trao đổi thông tin, giúp cho việc giảm chi phí của dịch vụ sau bán hàng. Listservs Một listservs là một phương tiện có giá thành thấp hoặc bằng không, dùng để cung cấp những thông tin tức thời  hoặc cập nhật thông qua e­mail tới một nhóm cá nhân khác cần thông tin về một sản phẩm dịch vụ hoặc các  chủ đề cần quan tâm khác. Listservs đơn giản chỉ là một danh sách điện tử gồm nhiều cá nhân được lưu giữ  trong một hệ thống e­mail có thể liên lạc theo nhóm hoặc giữa một lượng lớn các cá nhân thông qua e­mail một 
 19. cách thường xuyên. Listservs có thể là một nhóm vừa phải, họ có thể phát hành những tạp chí (dùng để tóm tắt  nội dung các thư điện tử tuỳ theo chủ đề) thay cho việc gửi các thư điện tử riêng lẻ. Case study: www.cascahui.com.mx. Website này là một công cụ bán hàng giúp cho công ty thực hiện thành  công chiến lược bán hàng của mình. Tequila Cascahuin được thành lập năm 1904 tại Jalisco, Mehico. Năm 1999 công ty sử dụng 80 lao động, chủ  yếu phục vụ công việc trồng cây và chưng cất tinh dầu. Vào giữa năm 1998, công ty đưa lên mạng một   website có hai ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tây Ban Nha và khuếch trương bằng cách giới thiệu nó cho các   phòng thương mại, các trung tâm thương mại thế giới và các nhà nhập khẩu. Website của công ty cũng được  đăng ký trên các danh bạ về ngành rượu bia. Trong vòng một năm, công ty đã giành được nhiều khách hàng  mới từ Achentina, Trung Quốc, Pháp, Philippine, Mỹ với kết quả là doanh số bán hàng bổ sung lên tới 3,5 triệu  USD/năm. Điểm mạnh cơ bản. Được công nhận và ổn định như một doanh nghiệp có tiếng tăm ở Mehico cung cấp loại  rượu mạnh Tequila tốt nhất. Điểm yếu cơ bản. Nhận thư điện tử mất nhiều thời gian, nhưng chiến lược thư điện tử cũng lại là nguyên nhân  cho sự thành công của công ty. Các cơ hội chủ yếu: Mở rộng hoạt động của công ty thông qua việc sử dụng Internet và tiếp thị bằng thư điện  tử. Thử thách chủ yếu: Ngày càng có nhiều công ty hiểu ra sức mạnh của chiến lược tiếp thị bằng thư điện tử và  điều đó làm cho chiến lược của công ty không còn là độc nhất nữa và hiệu quả của nó sẽ giảm đi. (Nguồn ITC, Cybermarketing Geneva 2000)  Trung tâm thương mại Quốc tế cũng đã thành lập một Litservs cho tất cả các tổ chức xuất bản cuốn “Bí quyết  thương mại: Hỏi đáp xuất khẩu” bằng ngôn ngữ của nước họ. Listservs này cung cấp cho 80 nước các thông tin   cập nhật của từng nước và bản tin tháng về những hoạt động mới nhất của các chương trình xuất khẩu như hội  nghị, ấn phẩm, hội thảo, các chương trình đào tạo hoặc địa chỉ các website. Một Listservs khác có tên và  CEEMAN cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS). Để  tham gia Listservs này, chỉ cần gửi yêu cầu tới địa chỉ: ceeman e@maine.edu. Một số thông tin về cách làm  chủ Listservs và truy cập tới phần mềm cần thiết có thể tìm thấy tại địa chỉ: http://www.1soat.com. Site này  được duy trì bởi các tác giả phần mềm listservs đầu tiên. Một số phiên bản khác của phần mềm Listserv có thể  sử dụng miễn phí trong một số trường hợp nhất định.   Tiếp thị trực tiếp (Direct Marketing   ) Danh sách địa chỉ E­mail có thể được sử dụng để khuếch trương các dịch vụ, quảng cáo cho các sự kiện sắp  xảy ra hoặc tìm kiếm khách hàng mới. Mailing List có thể được coi là một phương tiện rẻ tiền để tiếp cận với  nhóm khách hàng với số lượng lớn, đặc biệt là khi tiếp cận thị trường trên phạm vi rộng. Điều không may ở đây  là rất nhiều thương gia trên mạng đã quá lạm dụng phương pháp này và hậu quả là gây ra phản ứng ngược  chiều gay gắt từ phía người sử dụng về tình trạng spamming. Một số danh bạ địa chỉ E­mail đang được bán cho  mục đích tiếp thị được thu thập một cách bừa bãi từ các địa chỉ trên Internet. Trong các danh bạ này có địa chỉ  của những người mà họ không muốn đăng ký vào danh bạ và cả những người không muốn nhận một khối  lượng lớn những bản chào hàng chẳng có gì liên quan đến họ cả, hoặc những ý kiến hay tư liệu có thể làm họ   bực mình. Vì vậy phải rất cẩn thận trong việc tham gia vào những danh mục như vậy. Nếu doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng một danh mục nào đó thì nên mua bản danh mục đó từ một công ty có   uy tín về tiếp thị trực tiếp. Sau đây là một vài hướng dẫn cách sử dụng các danh mục thư điện tử để tiếp thị trực  tiếp.
 20. ­ Kiểm tra chắc chắn danh mục gồm những địa chỉ có thực, chủ yếu của các cá nhân đã đồng ý cho địa chỉ của  họ vào danh mục. Có nhiều danh mục được gọi là có sự lựa chọn nhưng trong thực tế lại được lập ra từ những  địa chỉ chưa được sự đồng ý của chủ nhân do những người làm ra nó không có khả năng làm điều đó. Những   người tham gia trong danh mục cần phải phù hợp với mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. ­ Ngấm ngầm theo dõi đặc điểm và tiêu chuẩn của danh mục trước khi đưa thông điệp của mình vào danh mục. ­ Soạn kỹ dòng Subject (chủ đề) để khuyến khích người đọc mở thư của mình. ­ Nên có một dòng “kêu gọi hành động” của khách hàng trong thông điệp của mình để khuyến khích người đọc  trả lời hoặc truy cập vào website của mình, cần theo dõi thường xuyên các phản hồi nhận được từ khách hàng. Cho đến nay danh mục e­mail tốt nhất để tiến hành tiếp thị trực tiếp chính là danh mục do doanh nghiệp tự tạo  ra. Làm việc này cũng không tốn kém nhiều. Doanh nghiệp có thể tự tạo ra danh mục bằng cách chọn các địa  chỉ thư điện tử trong cơ sở dữ liệu của mình, những bản đăng ký trên website của doanh nghiệp hoặc danh  sách những người đặt mua bản tin điện tử của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp tự lập ra danh mục, có thể  khuyến khích mức độ hồi âm bằng cách đảm bảo tất cả những thư trả lời đều được giữ bí mật và không phổ  biến địa chỉ thư điện tử của người gửi. Doanh nghiệp có thể tự lập ra một danh mục thư điện tử theo các bước sau: ­ Lập ra một địa chỉ thư điện tử: Nếu doanh nghiệp quản lý luôn máy chủ thư điện tử của mình thì việc tạo lập  địa chỉ này rất dễ dàng. Cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của mình cung cấp địa chỉ  này hoặc tự tạo lấy trên các site có dịch vụ thư điện tử miễn phí như Hotmail. Tuy nhiên làm như vậy thì không   có tác dụng tiếp thị như trong trường hợp tạo địa chỉ ở chính trên phần mềm của doanh nghiệp. ­ Sử dụng một từ mô tả địa chỉ mới này ví dụ newsletter trong trường hợp newsletter@tên miền.com hoặc  “customer­service” trong trường hợp customer­service@tên miền.com. Sau đó tạo một Mailto link đơn giản để liên kết tới trang web của doanh nghiệp sử dụng thẻ HTML như sau:  HREF= MAILTO:NEWSLETTER@OURDOMAIN.COM CLICK TO SUBSCRIBEA. ­ Bổ sung thêm một số hướng dẫn để người sử dụng có thể nhận được bản tin điện tử của doanh nghiệp bằng  cách viết vào trang web những dòng như: “Để nhận được một bản tin điện tử của chúng tôi, hãy kích vào dòng  liên kết, sau đó gõ subcribe vào dòng chủ đề trên thư của bạn. Không cần phải có thêm thông tin gì khác nữa,  xin cảm ơn!” ­ Tổ chức lại các thư điện tử nhận được từ các chương trình như Outlook, Netcape, Eudora, Regasus để lưu tất  cả các thư có đề “subcribe” trên dòng chủ đề vào một thư mục riêng. Làm như vậy sẽ giúp cho việc thu thập địa  chỉ thư điện tử của những người dùng bản tin của doanh nghiệp được dễ dàng hơn và thuận tiện cho việc tham   khảo về sau này. Ghi lại địa chỉ của tất cả thư nhận được và danh mục những người đặt bản tin điện tử. Phần lớn các phần mềm  e­mail cho phép phân nhóm các địa chỉ thư đã nhận được. Cần nhớ rằng khách hàng đã tin tưởng doanh  nghiệp khi kê khai tất cả các thông tin ban đầu. Khi doanh nghiệp gửi những thư chào hàng tự nguyện, phải  báo cho người nhận biết doanh nghiệp sẽ không tiếp tục gửi nữa nếu khách hàng không yêu cầu. Phải luôn  nhớ rằng làm phiền một khách hàng là làm mất cơ hội kinh doanh. Các website ngành hàng Nhiều hiệp hội ngành hàng và các cơ quan chính phủ về lĩnh vực thương mại đang xây dựng những danh bạ  trên mạng để giới thiệu năng lực của các công ty thành viên. Rất nhiều danh bạ có tạo các liên kết (link) tới các 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=169

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2