intTypePromotion=1

12 cách chọn ISO [độ nhạy sáng] thích hợp nhất khi chụp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
380
lượt xem
236
download

12 cách chọn ISO [độ nhạy sáng] thích hợp nhất khi chụp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ISO là đại lượng đo độ nhạy sáng của cảm biến ảnh đối với ánh sáng. ISO càng cao, máy bắt ảnh càng tốt khi chụp ở những nơi có điều kiện ánh sáng tồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào ISO cao cũng có lợi. Độ nhạy sáng (ISO) là một con dao hai lưỡi. Khi ISO được điều chỉnh, độ nhạy của cảm biến ảnh sẽ thay đổi theo. Với ISO cao hơn, cần tăng tốc độ cửa trập và giảm khẩu độ nhằm hạn chế mức tiếp xúc của ánh sáng với cảm biến trên máy. Ngược lại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12 cách chọn ISO [độ nhạy sáng] thích hợp nhất khi chụp ảnh

  1. 12 cách ch n ISO [ nh y sáng] thích h p nh t khi ch p nh ISO 1600, sb-600 flash + fong lightsphere. Nikkor 85mm f1.8 at f2.
  2. ISO là i lư ng o nh y sáng c a c m bi n nh i v i ánh sáng. ISO càng cao, máy b t nh càng t t khi ch p nh ng nơi có i u ki n ánh sáng t i. Tuy nhiên, không ph i lúc nào ISO cao cũng có l i. nh y sáng (ISO) là m t con dao hai lư i. Khi ISO ư c i u ch nh, nh y c a c m bi n nh s thay i theo. V i ISO cao hơn, c n tăng t c c a tr p và gi m kh u nh m h n ch m c ti p xúc c a ánh sáng v i c m bi n trên máy. Ngư c l i, ISO càng th p, nh y c a c m bi n nh càng th p. Như v y, ISO linh ho t khi n cho vi c ch p hình nh ng i u ki n ánh sáng khác nhau d dàng hơn. Khi ánh sáng y u và lo ng i èn flash có th làm h ng th n thái b c nh, ISO cao s là l a ch n thích h p. Tuy nhiên, ISO cao cũng i kèm v i nguy cơ “nhi u” hay “h t” cao. ISO càng tăng, nh ch p càng d s n, r n. Do ó, bí quy t có m t nư c nh th t mư t là ch n m c ISO th p nh t có th . Sau ây là m t s g i ý giúp l a ch n nh y sáng thích h p: 1. N u máy nh có chân c nh, hãy ch n t c c a tr p nh hơn, khi ó có th h th p ISO. 2. Khi không c n ph i ch p xa, có th tăng kh u , ánh sáng i vào ng kính nhi u hơn và gi m b t ISO. 3. Có th s d ng èn flash thay vì tăng nh y sáng.
  3. 4. Khi ch p nh ng b c hình có tính tr u tư ng, nên tăng ISO t o m t s n c n thi t, nh ó có th kh c h a th n thái, cá tính c a nh. 5. i v i nh ng nh ch p có kích c v a ph i, không c n ph i phóng to, ngư i ch p có th tho i mái l a ch n ISO. 6. Ch nên i u ch nh ISO khi ch p th công hay bán t ng. iv i ch ch p t ng hay ch m c nh, nh y sáng ư c thi t l p s n trong máy là thích h p nh t và không c n i u ch nh thêm. 7. Trong trư ng h p ã v a ý v i th n thái c a nh ch p, nhưng nhi u h t quá m c, ngư i ch p có th kh c ph c b ng ph n m m mi n phí có tên ND Noise ho c các ph n m m khác – tìm trên Google v i t khóa “Noise Reduction Software.” 8. ISO m c 3.200 khi ch p pháo hoa. 9. ôi khi sau nhi u l n ch p và i u ch nh ISO, ngư i ch p thư ng quên thi t l p tr l i m c nh ban u c a máy. Cách kh c ph c kì qu c nhưng l i r t h u hi u là dán m t m u gi y m t ghi nh nh dư i ng ng m máy nh, giúp t nh c nh sau m i l n ch p. Ho c thay vì s d ng các ch m c nh, có th ch p hoàn toàn th công. Nh ó, ngư i ch p có th d dàng i u ch nh ISO m i khi thay i kh u và t c c a tr p.
  4. 10. M t i u nên nh là luôn t ISO m c th p nh t có th . B t u v i ISO 80 cho ánh sáng r c r và 100 ho c 200 khi ánh sáng y u hơn. Ngư i ch p có th i u ch nh ISO cao hơn n a, n u c n thi t, nhưng thư ng không quá 400 b i nhi u h t tăng cao. V i i u ki n ánh sáng ph c t p, nên ch n ch ch p ưu tiên kh u , sau ó i u ch nh ISO theo kh u . 11. Ngoài ra, khi ch p nên th trư c v i nhi u thi t l p ISO khác nhau. Ch p nhi u b c hình v i các nh y sáng khác nhau, ngư i ch p có th ch n ra ư c b c hình ưng ý nh t. ây cũng là m t cách th c hành c i thi n kh năng l a ch n ISO thích h p v i nh ng i u ki n ánh sáng nh t nh. 12. Sau khi ch p, vi c i u ch nh tăng tương ph n cho hình có th ph n tác d ng, khi n hình càng thêm s n, r n. kh c ph c, s d ng các ph n m m gi m nhi u ã c p m c trên. Sau ây Anhso xin gi i thi u v i các b n b nh tuy t p khi ch p ISO cao.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2