15 triệu chứng bệnh lý nguy hiểm

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
3
download

15 triệu chứng bệnh lý nguy hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay cả những loại bệnh lý nặng như ung thư nếu được phát hiện sớm thì cũng có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả. Vì vậy, việc phát hiện sớm những triệu chứng rất quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15 triệu chứng bệnh lý nguy hiểm

  1. 15 tri u ch ng nguy hi m Ngay c nh ng lo i b nh lý n ng như ung thư n u ư c phát hi n s m thì cũng có nhi u cơ h i i u tr hi u qu . Vì v y, vi c phát hi n s m nh ng tri u ch ng r t quan tr ng. B n nên i khám bác sĩ khi có m t hay vài tri u ch ng sau ây: Khi có nh ng tri u ch ng "khó " nên i t m soát phát hi n b nh giai o n s m, t ó giúp vi c i u tr hi u qu .
  2. nh: N.Phương Ho kéo dài: N u b n m i b c m cúm g n ây thì b n có th s b ho kéo dài kho ng vài ngày hay vài tu n. Còn n u trong tình tr ng bình thư ng mà b n c ho kéo dài thì nên i khám bác sĩ vì nó có th là tri u ch ng c a b nh lao ph i, nhi m trùng ph i hay ung thư ph i... Ch y máu vùng tr c tràng: N u phân s m màu và b n bi t r ng b n thư ng xuyên b ch y máu vùng h u môn ó có th là tri u ch ng c a m t s b nh lý tương i lành tính như ch y máu do b nh trĩ hay b nh lý ác tính như ung thư i tràng. Nh c u thư ng xuyên: Ngư i bình thư ng ôi khi cũng b nh c u nhưng n u nh c u thư ng xuyên nh hư ng x u n công vi c
  3. hay h c t p và b n ph i luôn u ng thu c gi m au thì nên i khám bác sĩ vì có th ch ơn gi n là b n c n ph i thay kính c n do tăng , thay i ch ăn, l i s ng hay cũng có th là nh ng b nh lý n ng hơn như u não, viêm xoang... Tr c tr c v s c nhìn: S c nhìn có th gi m d n theo tu i tác ngày càng tăng nhưng n u b n nhìn m vào ban êm hay có nh ng thay i rõ r t khác trong s c nhìn thì nên i khám bác sĩ m t hay bác sĩ th n kinh. Tiêu ch y kéo dài: Tiêu ch y kéo dài dù là h u qu c a ng c th c ăn hay do virus u nguy hi m c . Th i gian b tiêu ch y càng kéo dài thì càng nguy hi m vì b n có nguy cơ b m t nư c, r i lo n i n gi i... Do ó, n u m t ngư i trư ng thành b tiêu ch y hơn 2 – 3 ngày thì nên i khám bác sĩ, còn n u tr em b tiêu ch y thì nên
  4. i khám ngay l p t c. au ng c: Có th là vô h i như do hơi nhưng cũng có th là d u hi u b t thư ng v tim m ch. N u au ng c lan xu ng vùng tay trái thì nên i khám bác sĩ hay i n phòng c p c u ngay vì có th là d u hi u c a tai bi n tim m ch. Toát m hôi ban êm: Toát m hôi ban êm có bình thư ng hay không? Nó cũng có th là tri u ch ng c a b nh lao ph i hay m t lo i ung thư b ch huy t là b nh Hodgkin. au vùng sinh d c: Thư ng là tri u ch ng c a nh ng b nh lây truy n qua ư ng tình d c. Xu t hi n m t ru i m i: Ph n l n m i ngư i u có vài m t ru i trên cơ th . Nhưng n u chúng t nhiên thay i màu s c, hình d ng hay kích
  5. thư c thì có th là nó tr nên ác tính. Chú ý n s xu t hi n nh ng m t ru i m i vì nó có th là m t lo i ung thư. Y u cơ thình lình: N u b t thình lình b n c m th y khó khăn khi ng, i b , khi gi cân b ng cơ th hay c m th y l c cơ tr nên y u t dù ngày hôm qua v n còn bình thư ng thì nên i khám bác sĩ vì nó có th là tri u ch ng c a nhi u b nh như b nh Parkinson, tai bi n m ch máu não nh ... Khó th : Thình lình khó th có th là tri u ch ng c a b nh hen ph qu n, ph n ng d ng... C n chú ý r ng hen ph qu n mà không i u tr úng m c thì có th t vong. Tình tr ng khó th có th t ng t tr m tr ng e d a tính m ng.
  6. i ti u quá thư ng xuyên: Ngư i bình thư ng i ti u vài l n trong ngày nhưng n u ban êm b n i ti u n 3 – 4 l n thì nên i khám bác sĩ vì có th là b nh lý ti n li t tuy n, kh i phát ái tháo ư ng type 2 hay nhi m trùng bàng quang. Nh ng ch sưng hay u: Nh ng ch sưng hay u dư i da có th lành tính như trong trư ng h p nhi m trùng nh hay m n nh t, m n m nhưng cũng có th là nh ng bi u hi n c a b nh lý n ng hơn. Ki t s c kéo dài: Sau m t ngày dài làm vi c n u b n th y ki t s c hay m t m i thì ó là chuy n bình thư ng nhưng n u ngay sáng s m lúc th c d y mà b n thư ng xuyên c m th y m t m i, ph i c g ng l m m i d y ư c thì nên i khám bác sĩ vì có th là d u hi u c a r i lo n tr m c m hay b nh lý khác.
  7. M t ham thích trong cu c s ng: Có th là tri u ch ng c a r i lo n tr m c m. Tr m c m là lo i b nh lý có th i u tr ư c. C n nh r ng ngư i b nh tr m c m có th t t .
Đồng bộ tài khoản