2. Sơ lược về Dự án

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
137
lượt xem
20
download

2. Sơ lược về Dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án có các mục tiêu sau; - Tăng cường năng lực cho Cục Hàng Hải Việt Nam (VINAMARINE) trong công tác quản lý nhà nước về cảng biển và quản lý cảng biển. - Cải thiện tình hình khai thác bến cảng ở các cảng biển cửa ngõ Việt Na

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 2. Sơ lược về Dự án

  1. Website (Vietnamese) 2. Sơ lược về Dự án Dự án có các mục tiêu sau; Tăng cường năng lực cho Cục Hàng Hải Việt Nam (VINAMARINE) trong công tác quản lý nhà nước về cảng biển và quản lý cảng biển. Cải thiện tình hình khai thác bến cảng ở các cảng biển cửa ngõ Việt Na Để đạt được hai mục tiêu trên, dự án phải tạo ra được năm kết quả sau. VINAMARINE xây dưng chiến lược khai thác và xúc tiến cảng cửa ngõ Việt Nam. VINAMARINE xác định lại chức năng và quyền hạn (thẩm quyền) quản lý và khai thác cảng giữa các cơ quan nhà nước, các thành phần nhà nước khác và thành phần tư nhân để thúc đẩy sự tham gia của thành phần ngoài quốc doanh vào khai thác cảng cửa ngõ. VINAMARINE xây dựng khung điều tiết để thúc đẩy sự tham gia của thành phần ngoài quốc doanh vào khai thác cảng VINAMARINE soạn thảo những tài liệu cần thiết phục vụ cho việc lựa chọn nhà khai thác cảng cũng như kế hoạch kinh doanh cho Cảng Cái Mép- Thị Vải. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước và quản lý cảng biển. Khối lượng hoạt động để đáp ứng năm kết quả trên là rất lớn, yêu cầu phải có một dự án độc lập về cả chất lượng và khối lượng. Và hoạt động và kết quả có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hơn nữa, việc xây dựng chính sách/chiến lược và cải thiện các quy định chỉ có thể thực hiện sau khi tăng cường năng lực cho Cục Hàng Hải Việt Nam. Vì thế, dự án luôn chú trọng đến việc xây dưng chương trình đào tạo (chủ yếu là “Đào tạo Thực tiễn”) để thực hiện các hoạt động kịp thời và đúng đắn. 3/8
  2. Website (Vietnamese) Tổ chức Thực hiện Dự án Sơ đồ Tổ chức Phía Việt Nam Phía Nhật Bản Bộ Giao thông Vận Tải Ban Chỉ đạo Chung JICA Chủ tịch Thứ trưởng Bộ GT-VT Bộ Kế hoạch và Các Bộ khác Đầu tư Chủ tịch Ban Điều hành Chuyên gia Nhật Cán bộ Quản lý Nhân sự Đối ứng Chủ tịch Cục trưởng Cục Hàng hải Chức năng Ban Chỉ đạo Chung 1) Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm của Dự án trên cơ sở Kế hoạch Hoạt động Dự kiến trong khuôn khổ Biên bản Thảo luận. 2) Đánh giá kết quả kế hoạch hoạt động hàng năm và tiến độ hợp tác kỹ thuật. 3) Rà soát và thảo luận các vấn đề chính nảy sinh trong quá trình thực hiện Dự án. Chức năng Ban Điều hành 1) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý và nội dung Dự án phù hợp với kế hoạch hoạt động hàng năm của Dự án. 2) Xem xét tiến độ chương trình hợp tác kỹ thuật cũng như kế hoạch hoạt động. 3) Đánh giá các thành tựu theo mục tiêu của dự án. 4) Thảo luận các vấn đề nảy sinh liên quan tới chương trình hợp tác kỹ thuật. 4/8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản