intTypePromotion=1

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

Chia sẻ: Tạ Tiến Đạt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
2.488
lượt xem
378
download

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN đã chọn lọc và tổng hợp 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch gây ấn tượng mạnh đối với các nhà tuyển dụng ngay từ vòng xét tuyển hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm thêm ý tưởng hay cho mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm tại Giấy chứng minh nhân dân số: Cấp ngày tháng năm tại Hiện cư ngụ tại: Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: + Anh: + Pháp: Nghề nghiệp chuyên môn: Sức khỏe: Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc đ ược giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. , ngày tháng năm Kính đơn ký tên Nguồn: TimViecNhanh.Com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________
 2. ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: ................................ ................................ ................................ ....... ................................ ................................ ................................ ....................... Tôi tên là: ................................ ................................ ................................ .................. Sinh ngày.......... tháng ........... năm ............. tại ................................ .......................... Giấy chứng minh nhân dân số: ................................ ................................ ................. Cấp ngày .......... tháng ........... năm ............. tại ................................ ......................... Hiện cư ngụ tại: ................................ ................................ ................................ ......... Trình độ văn hóa: ................................ ................................ ................................ ...... Ngoại ngữ: + Anh: ................................ ................................ ................................ .... + Pháp: ................................ ................................ ................................ ... Nghề nghiệp chuyên môn: ................................ ................................ ........................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... Sức khỏe: ................................ ................................ ................................ ................... Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc đ ược giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. ....................... , ngày .... tháng ..... năm .......... Kính đơn ký tên Mẫu đơn xin việc (Tiếng Anh) PRACTICE REQUIREMENT Dear Human Resource Manager: I am applying for the position of company with the networking computer apprentice . The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests.
 3. Your position requires good networking knowledge . I am a senior in Open University about IT. My studies have included courses in computer science such as CCNA , BSCI , BCMSN .so..so.. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can p erform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm. If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 8603786 . I will be available at your convenience. Thank you for your consideration. Sincerely, Nguồn: TimViecNhanh.Com Mẫu thư xin việc dành cho Sinh Viên mới ra trường. Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết th ư xin việc và lý lịch trích ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Tro ng thư xin việc này, ứng viên đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình: (Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên) (Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng Địa chỉ nhà tuyển dụng) Thưa ông/bà..., Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán h àng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty California Investments, Inc.
 4. Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ tích Hiệp hội Lãnh đạo Tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường. Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh vi ên mới ra trường khác. Tôi đã từng học tại các trường ở bang Michigan, Arizona, and Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập tại các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán đăng k ý mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy bar. Tôi có tính cách trưởng thành cũng như các kỹ năng, năng lực để bắt đầu công việc môi giới bảo hiểm và tôi muốn làm công việc này tại California, quê hương tôi. Tôi sẽ trở về California vào cuối tháng này và tôi rất muốn trao đổi thêm với ông về công việc tại California Investments. Sau khi gửi thư này, tôi sẽ gọi điện cho ông để xem chúng ta có thể sắp xếp thời gian gặp gỡ. Cảm ơn ông đã dành thời gian và xem xét. Kính thư, John Oakley Nguồn: TimViecNhanh.Com Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc ........................... ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân vi ên ở vị trí thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc qua quảng cáo trên báo ABC đăng ngày xx/x/2006. Đây chính là công vi ệc rất phù hợp với khả năng và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình học tập và làm việc từ trước đến nay của tôi. Thông qua mẫu quảng cáo, tôi được biết vị trí quí công ty đang tuyển dụng đ òi hỏi kĩ năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật, tiếng Anh tốt, sử dụng vi tính văn ph òng thành thạo, cũng như khả năng tự tin trong giao tiếp. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học XX, khoa tiếng Nhật, trong đó các môn tiếng Nhật, tiếng Anh và vi tính văn phòng đã được chú trọng và đầu tư hàng đầu. Ngoài ra, về tiếng Nhật, tôi còn
 5. có điều kiện phát triển toàn diện mọi kĩ năng trong thời gian du học ở trường Đại học XX, Nhật Bản, và trong thời gian làm các công việc bán thời gian có sử dụng tiếng Nhật. Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí quí công ty đang tuyển dụng còn đòi hỏi người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, cũng như có khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao. Đây chính là những kĩ năng mà tôi đúc kết được qua quá trình học tập, làm việc từ trước đến nay ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản. Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu của quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi qui định của quí công ty v à hoàn thành tốt công việc được phân công. Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ s ơ xin việc này, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 0988xxxxxx. Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006 Người làm đơn (Kí tên) VÕ NHƯ X Nguồn: TimViecNhanh.Com Mẫu đơn xin việc dành cho người đã có Kinh Nghiệm (Tiếng Anh) APPLICATION LETTER ××× Nguyen Trai St., Dist 1, Ho Chi Minh City. June. 18, 2006 Vietnam Recruiter Inc. ××× Nguyen Thi Minh Khai St., Dist 3, Ho Chi Minh City Dear Human Resource Manager: I am applying for the position of Sales Executive, which was advertised on Aug. 4 with the career services center at ××× University. The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests. According to the advertisement, your position requires excellent communication skills, co mputer literacy, and a B.S. degree in business, economics, or finance. I will be graduating from ××× University this month with a B.S. degree in finance. My studies have included courses in computer science, business administration, speech communications, and business writing. I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal
 6. with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work and in my recent internship at United Distribution Inc. in Ho Chi Minh City. My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm. If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 095×××××××. I will be available at your convenience. Thank you for your consideration. Sincerely, Nguyen Ngoc Thai Nguồn: TimViecNhanh.Com Application for Employment Our policy is to provide equal employment opportunity to all qualified persons without regard to race, creed, color, religious belief, sex, age, national origin, ancestry, physical or m ental disability, or veteran status. Ngày ______________ Last name ________________________ First name ________________ Middle name________ Street Address _________________________________________________________________ City _____________________ State _______ ZIP _______ Điện thoại ___________________________ Social Security # ___________________________ Are you a U.S. citizen or otherwise authorized to work in the U.S. on an unrestricted basis? (You may be required to provide documentation.) Yes No Are you looking for full-time employment? Yes No If no, what hours are you available? ______________ Are you willing to work swing shift? Yes No Are you willing to work graveyard? Yes No Have you ever been convicted of a felony? (This will not necessarily affect your application.) Yes No If yes, please describe conditions. _________________________________________________ ______________________________________________________________________________
 7. _____________________________________________ _________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Employment Desired Position applied for __________________________________________ How did you hear of this opening? __________________________________________ Have you ever applied for employment here? Yes No When? ___________________________________ Where?___________________________________ Have you ever been employed by this company? Yes No When? ___________________________________ Where?___________________________________ Are you presently employed? Yes No May we contact your present employer? Yes No Are you available for full-time work? Yes No Are you available for part-time work? Yes No Will you relocate? Yes No Are you willing to travel? Yes No If yes, what percent? __________________________ Date you can start________________________________________ _______________________ Desired position________________________________________________________________ Desired starting salary___________________________________________________________ Please list applicable skills_____________________________________ ___________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Education School Name and Location Year Major Degree High School ________________________________________ ______ _________ ______ College ___________________________________________ ______ _________ ______ College ___________________________________________ ______ _________ ______ Post-College _______________________________________ ______ _________ ______ Other Training ______________________________________ ______ _________ ______ In addition to your work history, are there are other skills, qualifications, or experience that we should consider? ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
 8. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Please list any scholastic honors received and offices held in school. _______________________________________________________ _______________________ ______________________________________________________________________________ Are you planning to continue your studies? Yes No If yes, where and what courses of study? ____________________________________________________ __________________________ Employment History (Start with most recent employer) Company Name ________________________________________________________________ Address ________________________________________Telephone ______________________ Date Started ____________ Starting Wage ____________ Starting Position _______________ Date Ended _____________ Ending Wage ____________ Ending Position ________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact? Yes No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended _____________ Ending Wage ____________ Ending Position ________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact? Yes No Responsibilities ________________________________________________________________ _________________________________ _____________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ___________ Ending Wage ____________ Ending Position __________________ Name of Supervisor _____________________________ _______ May we contact? Yes No
 9. Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________ _______________________ Company Name _______________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position _ _______________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact? Yes No Responsibilities _____________________________________________________ ___________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact? Yes No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________ Company Name ________________________________________________________________ Address _______________________________________ Telephone ______________________ Date Started ___________ Starting Wage ____________ Starting Position ________________ Date Ended ____________ Ending Wage ____________ Ending Position _________________ Name of Supervisor ____________________________________ May we contact? Yes No Responsibilities ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Reason for leaving ______________________________________________________________
 10. References List three personal references, not related to you, who have known you for more than one year. Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ______________________________________________________________________ Name ____________________________ Phone ____________________Years Known_______ Address ________________________________ ______________________________________ Emergency Contact In case of emergency, please notify: Name ______________________________________________ Phone ____________________ Address ______________________________________________________________________ Name ________________________ Phone ____________________ Address ______________________________________________________________________ Please Read Before Signing: I certify that all information provided by me on this application is true and complete to the best of my knowledge and that I have withheld nothing that, if disclosed, would alter the integrity of this application. I authorize my previous employers, schools, or persons listed as references to give any information regarding employment or educational record. I agree that this company and my previous employers will not be held liable in any respect if a job offer is not extended, or is withdrawn, or employment is terminated because of false statements, omissions, or answers made by myself on this app lication. In the event of any employment with this company, I will comply with all rules and regulations as set by the company in any communication distributed to the employees. In compliance with the Immigration Reform and Control Act of 1986, I understand that I am required to provide approved documentation to the company that verifies my right to work in the United States on the first day of employment. I have received from the company a list of the approved documents that are required. I understand that employment at this company is “at will,” which means that either I or this company can terminate the employment relationship at any time, with or without prior notice, and for any reason not prohibited by statute. All employment is continued on that bas is. I hereby acknowledge that I have read and understand the above statements. Signature _______________________________________________ Date_________________
 11. Mẫu thư xin việc. Vị trí: dạy học Niềm đam mê lớn nhất của tôi là dạy học và vớI những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình giảng dạy ở các trường phổ thông và trung học cũng như những hoạt động giảng dạy ngoạI khoá, tôi thấy m ình phù hợp vớI vị trí công việc này. Trước khi vào đạI học, tôi có 3 năm kinh nghiệm làm giáo viên tình nguyện dạy về tôn giáo trong một nhà thờ địa phương. Ngoài ra, tôi c òn tham gia m ột số hoạt động ngoạI khoá cho trung tâm Sunny Beaches Arts Camp như trình diễn một số vở kịch tạI trung tâm này vào các k ỳ nghỉ hè. Vào năm học thứ nhất và thứ ba tạI trường đạI học, tôi bắt đầu đi dạy tạI một số tr ường trung học ở nông thôn cũng như ở thành phố. Đặc biệt là tôi có kinh nghiệm giảng dạy các học sinh cá biệt và việc soạn giáo án kỹ lưỡng giúp tôi làm đơn giản hoá những khái niệm cơ bản để làm cho học sinh dễ hiểu hơn. Năm ngoái, tôi đã có cơ hội giảng dạy tiếng Anh cho một trường trung học tại thành phố Milan và nhận ra rằng quả là không dễ dàng gì khi dạy trong một lớp học vớI những trình độ khác nhau. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn hài long vớI những kết quả m ình đạt được trong việc khắc phục những thử thách trong dạy học v à làm cho học sinh đam mê môn tiếng Anh. Ông có thể tìm thêm chi tiết trong bản sơ yếu lý lịch kèm theo. Tôi sẽ gửI thêm bản sao học bạ cùng vớI địa chỉ những ngườI chứng nhận. Rất mong được gặp ông/Bà. Chân thành cảm ơn. Chữ ký Họ và tên
 12. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bộ, tỉnh………......... Độc lập – tư do – hạnh phúc …………………….. -----***----- Đơn vị công tác…… …………………….. LÝ LỊCH KHOA HỌC Họ và tên………………... Dùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình đọ trên ………………………….. đại học, lập theo thông tư số 612 KHKT/C9 ngày Sinh ngày…../…../……… 18/8/1966 của Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước Giới tính:………………… Ảnh Chức vụ, đơn vị công tác Ngành học………………………………... trước khi đi nghiên cứu, …………………………………………… thực tập…………………… Chuyên môn……………………………… …………………………… ……………………………………………. Lương chính…..….....đồng I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Nguyên quán………………………………… Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh……………... Nơi sinh……………………………………… Ngày vào Đảng CSVN………………………......... Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ lien lạc……………. Ngày vào Đảng chính thức……………………….. ………………………………………………. Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã Dân tộc…………….Tôn giáo………………. qua (nơi, thời gian)………………………………... Thành phần gia đình………………………… …………………………………………………….. Thành phần bản than………………………… Sức khỏe…………………………………………... II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Trung học chuyên nghiệp Chế độ học……………………………………. Thời gian học: Từ…………..đến……………….. Nơi học (trường, thành phố)……………………………………………………………………………….. Ngành học………………………………………………………………………………………………… . Đại học, Cao đẳng Chế độ học: chính qui? Chuyên tu? Tại chức? Thời gian học: Từ…………..đến………………. Nơi học (trường, thành phố)……………………………………………………………………………….. Ngành học………………………………………………………………………………………………… . Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… .. . Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án, hoặc thi tốt nghiệp………………………………………………….... Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………………..
 13. Trên đại học - Thực tập khoa học kỹ thuật: từ…………………đến………………tại (trường, viện, nước)…………... …………………………………………………………………………………………………………… .. Nội dung thực tập…………………………………………………………………………………………. - Nghiên cứu sinh: từ………………………đến………………….tại (trường, viện, nước)…………........ …………………………………………………………………………………………………………… .. Tên luận án……………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………….. . Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………... Người hướng dẫn…………………………………………………………………………………………..
 14. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN I: LỊCH SỬ BẢN THÂN 1. Họ và tên: ................................ .............................. 2. Nam, Nữ: ........................... 3. Ngày tháng năm sinh: ......................... Nơi sinh: ................................ .................. 4. Thường trú số nhà: đường ............... …………………………………………… Phường, xã: ............... …………………………Quận, huyện: ...... ………………... 5. Dân tộc: ................. Tôn giáo: .......... ……………………………………………… 6. Trình độ văn hóa: .. ……………………………………………………………… Ngoại ngữ: ................................ ................................ ................................ ............ 7. Ngày tham gia tổ chức (nông hội, hội phụ nữ, công đo àn)................................ ... tại: ................................ ................................ ................................ ......................... 8. Ngày vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: ............ tại ............................ 9. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ................................ .... tại ............................ 10. Quá trình bản thân (tóm tắt từ lúc 12 tuổi đến nay, l àm gì? ở đâu?) ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... PHẦN II: QUAN HỆ GIA ĐÌNH 11. Họ tên cha: .......... ………………………................Sinh năm: ……………….. Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. Chỗ ở hiện nay: ................................ ................................ ................................ ... 12. Họ tên mẹ: ........... …………………………………Sinh năm:…………….. .... Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. Chỗ ở hiện nay: ................................ ................................ ................................ ... 13. Họ tên vợ (hoặc chồng)………………………… Sinh năm: ... ………………...
 15. Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975 ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. ................................ ................................ ................................ ............................. Chỗ ở hiện nay: ................................ ................................ ................................ ... 14. Họ tên các con: tuổi, làm gì? ở đâu? ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... 15. Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì? ở đâu? ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... ................................ ................................ ................................ ................................ ... Ngày ..... tháng..... năm .......... Người làm đơn (ký tên) Họ tên ................................ . NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai. Nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào, có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh người xin việc làm. Ngày ..... tháng..... năm .......... UBND Phường, Xã ..............
 16. - Nghiên cứu cấp II: từ…………………….đến…………………..tại (trường, viện, nước)…………........ ……………………………………………………………………………………………… …………….. Tên luận án…………………………………………………………………………………………… …... ……………………………………………………………………………………………… ……………... Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………... Người hướng dẫn………………………………………………………………………………………….. Các lớp chính trị, lý luận Mác – Lênin (chỉ kể các môn chính như chính trị kinh tế học, lịch sử Đảng, Duy vật biện chứng, duy vật lịc sử) ghi rõ nơi, thời gian học............................................................ .............................................................................................. .................................................. ....................... ................................................................................................................................................ ....................... ................................................................................................................................................ ....................... ...................................................................................................... .......................................... ....................... Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)............................................... .................................................................... ............................................................................ ....................... ................................................................................................................................................ ....................... ................................................................................................................................................ .................................................................................................... ............................................ ................................................................................................................................................ ................................................................... Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp (bằng tốt nghiệp đại học, Kỹ sư, Bác sĩ......... Phó tiến sĩ, Tiến sĩ,... Kỹ sư trưởng, Công trình sư, Tổng công trình sư,...) ghi rõ số, ngày, cơ quan cấp bằng tốt nghiệp hay quyết định phong cấp. ................................................................................................................................................ .................................................................................................................... ............................ ................................................................................................................................................ .................................................................................... ............................................................
 17. ................................................................................................................................................ .................................................... ........................................................... III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT 1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học). Thời gian Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác 2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v... .................................................. .............................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. .............. ................................................................................................................................................ .................................................................................................. .............................................. ................................................................................................................................................ .................................................................. .............................................................................. ................................................................................................................................................ .................................. .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................. .............................. ................................................................................................................................................ .................................................................................. .............................................................. ................................................................................................................................................ .................................................. .............................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
 18. .................................................................................................................................. .............. ................................................................................................................................................ .................................................................................................. .............................................. ................................................................................................................................................ .................................................................. .............................................................................. ................................................................................................................................................ .................................. .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................. .............................. ................................................................................................................................................ .................................................................................. .............................................................. ................................................................................................................................................ .................................................. .............................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................................. .............. ................................................................................................................................................ .................................................................................................. .............................................. ................................................................................................................................................ .................................................................. .............................................................................. ................................................................................................................................................ .................................. .............................................................................................................. ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................. .............................. ................................................................................................................................................ .................................................................................. .............................................................. ................................................................................................................................................ .................................................. .............................................................................................. .................................................................................. 3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn). .................................................................... ............................................................................ ................................................................................................................................................ .................................... ............................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................................................................................... ............................ ................................................................................................................................................ .................................................................................... ............................................................ ................................................................................................................................................ ................................
 19. 4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định) ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................ .................... ................................................................................................................................................ ............................................................................................ .................................................... .............................................................................................................. 5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ) ................................................................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................ ................................................................................................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ................................................................................................................................................ ........................................ ........................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .......... IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp. ................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ........... ................................................................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................... ................................................................................................................................................ ..................................................................... ........................................................................... .................................................................................................................................... - Ngày về nước....................................................................................................................................... ...... - Ngày đến đăng ký.................................................................................... .................................................. Ngày .....tháng.....năm 20..... Cơ quan xác nhận Người khai ký tên Ký tên đóng dấu
 20. LÝ LỊCH TỰ THUẬT Curriculum vitae (for foreigner) I – SƠ YẾU LÝ LICH: 1. Họ và tên: Full nam: 2. Giới tính: Sex: 3. Ngày, tháng, năm sinh: Date of birth: 4. Tình trạng hôn nhân: Marital status: 5. Quốc tịch gốc: Nationality of origin: 6. Quốc tịch hiện tại: Present nationality: 7. Nghề nghiệp hiện tại: Present profession: 8. Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: Last or present work place: II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Training Background ................................ ................................ ................................ ................................ ........ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ III – QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN (KỂ CẢ Ở VIỆT NAM): Employment Records 9. Đã làm việc ở nước ngoài: Employment outside Vietnam ................................ ................................ ................................ ................................ .... ................................ ................................ ................................ ................................ .... ................................ ................................ ................................ ................................ .... 10. Đã làm việc ở Việt Nam: Employment in Vietnam ................................ ................................ ................................ ................................ .... ................................ ................................ ................................ ................................ ....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2