intTypePromotion=3

39 đề Vật lí luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016

Chia sẻ: Dương Danh Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:303

0
55
lượt xem
11
download

39 đề Vật lí luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Vật lý, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "39 đề Vật lí luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm hệ thống 39 đề thi trắc nghiệm, hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 39 đề Vật lí luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2016

 1.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 Mục Lục .......................................Trang  CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ                                                                                                                                        ....................................................................................................................................      3 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA........................................................................................3 BÀI TẬP THỰC HÀNH.................................................................................................................................6 BÀI 2: BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA...........................................................9 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................10 BÀI 3: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC ...............................................................................................13 TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 1.............................................................................13 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................13 BÀI 4: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC ...............................................................................................17 TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P2...................................................................................17 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................20 BÀI 5. ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC ...................................................................................23 TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 3.............................................................................23 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................25 BÀI 6: CON LẮC LÒ XO............................................................................................................................28 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................29 BÀI 7: CẮT - GHÉP LÒ XO........................................................................................................................32 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................33 BÀI 8: CHIỀU DÀI LÒ XO - LỰC ĐÀN HỒI, PHỤC HỒI...........................................................................35 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................36 BÀI 9: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO..................................................................................................41 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................42 BÀI 10: CON LẮC ĐƠN.............................................................................................................................46 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................47 BÀI 11: NĂNG LƯỢNG CON LẮC ĐƠN..................................................................................................51 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................52 BÀI 12: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN..............................................................................55 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................57 BÀI 13 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA............................................................................................61 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................64 BÀI 14: LÝ THUYẾT CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN I...........................................................................69 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................70 BÀI 15: LÝ THUYẾT CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 2..........................................................................73 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................75 BÀI 16: BÀI TOÁN VA CHẠM HỆ VẬT......................................................................................................80 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................81    CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC                                                                                                                                  ..............................................................................................................................      84 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC (Phần 1)........................................................................................84 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................85 BÀI 2: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC (Phần 2)........................................................................................89 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................90 BÀI 3: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 1)...................................................................................................93 BÀI TẬP THỰC HÀNH...............................................................................................................................95 BÀI 4: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 2).................................................................................................100 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................101 BÀI 5: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 3).................................................................................................105 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................109 BÀI 6: SÓNG DỪNG (Phần 1)................................................................................................................114 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................115 BÀI 7: SÓNG DỪNG (Phần 2)................................................................................................................119 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................121 BÀI 8: SÓNG ÂM.....................................................................................................................................124 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................126  CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU                                                                                                            ........................................................................................................       132 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU....................................................................................132 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................133 BÀI 2: MẠCH ĐIỆN CHỈ CÓ 1 PHẦN TỬ................................................................................................136 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................137 BÀI 3: MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP – PHẦN 1........................................................................................142 ­ 1 ­
 2.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................144 BÀI 4: MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP – PHẦN 2........................................................................................148 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................151 BÀI 5: CÔNG SUẤT VÀ CỰC TRỊ CÔNG SUẤT....................................................................................155 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................157 BÀI 6: HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CỰC TRỊ HIỆU ĐIỆN THẾ..........................................................................163 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................167 BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VEC TƠ ..........................................................................................172 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................175 BÀI 8: MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ ĐIỆN...........................................................................................180 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................182 BÀI 9: MÁY BIẾN ÁP...............................................................................................................................187 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................189 BÀI 10 - TRUYỀN TẢI ĐIỆN....................................................................................................................193 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................193  CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ                                                                                                   ...............................................................................................       198 BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG LC.................................................................................................................198 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................200 BÀI 2: NĂNG LƯỢNG MẠCH LC (phần 1).............................................................................................203 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................205 BÀI 3: NĂNG LƯỢNG MẠCH LC (phần 2).............................................................................................209 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................209 BÀI 4: SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN............................................213 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................215  CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG                                                                                                                              ..........................................................................................................................      221 BÀI 1: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG .........................................................................................221 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................224 BÀI 2: LĂNG KÍNH - HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ - KHÚC XẠ ..................................................................234 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................235 BÀI 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG - PHẦN 1..................................................................................238 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................239 BÀI 4: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG - PHẦN 2..................................................................................244 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................246  CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.                                                                                                                 .............................................................................................................       252 BÀI 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - PHẦN 1.........................................................................252 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................253 BÀI 2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - PHẦN 2.........................................................................258 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................261 BÀI 3: TIA X..............................................................................................................................................265 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................265 BÀI 4: MẪU NGUYÊN TỬ BOR - QUANG PHỔ HIDRO........................................................................267 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................268 BÀI 5: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG; TIA LAZE...................................................................272 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................275  CHƯƠNG VII: VẬT LÝ HẠT NHÂN                                                                                                                       ...................................................................................................................       279 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN................................................................................................279 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................280 BÀI 2: PHÓNG XẠ...................................................................................................................................285 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................287 BÀI 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN...............................................................................................................294 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................295 BÀI 4: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH - PHÂN HẠCH...................................................................................300 BÀI TẬP THỰC HÀNH.............................................................................................................................301 ­ 2 ­
 3.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1. KHÁI NIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại quanh một ví cân bằng. Dao động tuần hoàn là dao động có trạng thái lặp lại như cũ sau khoảng thời gian bằng nhau Dao động điều hòa là là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian 2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA là nghiệm của phương trình vi phân: x’’ +  2x = 0 Có dạng như sau: x= Acos( t+ ) Trong đó: x: Li độ (cm), li độ là độ dời của vật so với vị trí cân bằng A: Biên độ (cm) (li độ cực đại) : vận tốc góc(rad/s) t +  : Pha dao động (rad/s) : Pha ban đầu (rad). , A là những hằng số dương;   phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian, gốc tọa độ. 3. PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC, GIA TỐC a. Phuơng trình vận tốc v (cm/s)   v = x’ = ­ A sin( t +  ) =  Acos( t +   + )  v max A.  (vmax khi vật qua VTCB theo chiều dương; vmin khi vật qua VTCB theo chiều âm. v min A. Nhận xét: Trong dao động điều hoà vận tốc sớm pha hơn li độ một góc . b. Phuơng trình gia tốc a (m/s2) a = v’ = x’’ = ­  2Acos( t +  ) = ­  2x     =  2Acos( t +   + π)  a max A. 2 (Gia tốc cực đại tại biên âm, cực tiểu tại biên dương) a min A. 2 Nhận xét: Trong dao động điều hoà gia tốc sớm pha hơn vận tốc góc  và nguợc pha với li   độ. 4. CHU KỲ, TẦN SỐ 2 t a. Chu kỳ: T =   (s). Trong đó (t là thời gian (s); N là số dao động) T “Chu kỳ là thời gian để vật thực hiện được một dao động hoặc thời gian ngắn nhất để  trạng thái   dao động lặp lại như cũ.” N b) Tần số:  ƒ  =  =   (Hz) 2 t “Tần số  là số  dao động vật thực hiện được trong một giây  (số  chu  kỳ  vật thực hiện trong một   giây).” 5. CÔNG THỨC ĐỘC LẬP THỜI GIAN: 2 x + x = Acos( t +  )  cos ( t+  ) =  2   (1) A 2 v + v = ­A. sin ( t +  )  sin ( t +  ) =  2 (2) A 2 a + a = ­  Acos( t +  )  cos ( t +  ) =  2 2 2 (3) A Ta lại có cos2(ωt + φ) + sin2(ωt+φ) = 1 ­ 3 ­
 4.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 2 v A2 x2 2 ( I) 2 2 x v Lấy (1) + (2) ta có:  1    2 2 A A. x v 1 (II) A v max v A2 x2 v2 Từ (I) ta có:  x A2 2 v A2 x2 a2 v2 A2 4 2 (III) 2 a2 v 2 2 Lấy (2) + (3) ta có: A2 =      v a 4 1 (IV) v max a max 6. TỔNG KẾT a. Mô hình dao động CON LẮC LÒ XO ­A                            CB                        A k m x  0 +         v tăng         vmin = ­Aω       v giảm  ­ ­A         CB       A Xét vận v = 0                 v = 0 tốc v + CON LẮC ĐƠN         v tăng         vmax = Aω       v giảm         v  giảm          vmax = Aω        v  tăng  Xét tốc độ  v v min = 0                               v min = 0         v  tăng          v max = Aω        v  giảm        a tăng                                       a tăng  a = 0 Xét gia tốc amax = A.ω2                         amin = ­Aω2 + a ­S0         CB        S0 a = 0        a giảm                                     a giảm  b. Nhận xét: ­ Một chu kỳ dao động vật đi được quãng đuờng là S = 4A ­ Chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật là L = 2A ­ Vận tốc đổi chiều tại vị trí biên, đạt cực đại tại cân bằng theo chiều dương, cực tiểu tại cân   bằng theo chiều âm. ­ Gia tốc đổi và luôn hướng về vị trí cân bằng. Gia tốc cực đại vị trí biên âm, cực tiểu tại vị trí  ­ 4 ­
 5.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 biên dương. ­ 5 ­
 6.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1. Tìm phát biểu đúng về dao động điều hòa? A. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn cùng pha với li độ B. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn ngược pha với vận tốc C. Trong quá trình dao động của vật gia tốc luôn cùng pha với vận tốc D. không có phát biểu đúng Câu 2. Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng không khi A. li độ cực đại  B. li độ cực tiểu C. vận tốc cực đại hoặc cực tiểu  D. vận tốc bằng 0 Câu 3. Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hoà A. Cùng pha so với li độ.  B. Ngược pha so với li độ. C. Sớm pha π/2 so với li độ.  D. Trễ pha π/2 so với li độ. Câu 4. Biết pha ban đầu của một vật dao động điều hòa, ta xác định được: A. Quỹ đạo dao động  B. Cách kích thích dao động C. Chu kỳ và trạng thái dao động  D. Chiều chuyển động của vật lúc ban đầu Câu 5. Dao động điều hoà là A. Chuyển động có giới hạn được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng. B.  Dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như  cũ sau những khoảng thời   gian bằng nhau. C. Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng định luật hình sin hoặc cosin. D. Dao động tuân theo định luật hình tan hoặc cotan. Câu 6. Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. Trễ pha π/2 so với li độ.  B. Cùng pha với so với li độ. C. Ngược pha với vận tốc.  D. Sớm pha π/2 so với vận tốc Câu 7. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi A. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.  B. Vật ở vị trí có li độ cực đại. C. Gia tốc của vật đạt cực đại.  D. Vật ở vị trí có li độ bằng không. Câu 8. Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí cân bằng: A. Vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn bằng 0  C. Vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng 0 B. Vận tốc có độ lớn bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại  D. Vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại Câu 9. Một vật dao động trên trục Ox với phương trình động lực học có dạng 8x + 5x” = 0. Kết   luận đúng là A. Dao động của vật là điều hòa với tần số góc ω = 2,19 rad/s.  B. Dao động của vật là điều hòa với tần số góc ω = 1,265 rad/s.  C. Dao động của vật là tuần hoàn với tần số góc ω = 1,265 rad/s. D. Dao động của vật là điều hòa với tần số góc ω = 2 2 rad/s. Câu 10. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(3πt +  ) cm. Tại thời điểm t = 1s   4 thì li độ của vật là bao nhiêu? A. 5 2  cm  B. ­ 5 2 cm  C. 5 cm  D. 10 cm Câu 11. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos(4πt ­  ) cm. Hãy xác định vận tốc  6 cực đại của dao động? A. 12 cm/s  B. 12π cm/s  C. 12π  m/s  D. Đáp án khác Câu 12. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos(4πt ­   ) cm. Hãy xác định số  dao  6 động thực hiện trong 1s. A. 1  B. 4  C. 3  D. 2 Câu 13. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình:  x = 3cos(πt + ) cm, pha dao động của  ­ 6 ­
 7.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 chất điểm tại thời điểm t = 1s là A. 5π rad  B. 2,5π  C. 1,5π (rad).  D. 0,5π rad Câu 14. Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x = 5cos(2πt +  ) cm. Xác định gia tốc  của vật khi x = 3 cm. A. ­ 12m/s2  B. ­ 120 cm/s2  C. 1,2 m/s2  D. ­ 60 m/s2 Câu 15. Vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật có   phương trình: a = ­ 400π2x. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là A. 20.  B. 10  C. 40.  D. 5. Câu 16. Một vật dao động điều hòa, sau t = 5s vật thực hiện được 50 dao động. Hãy xác định tần số  góc của vật dao động? 1 A. ω = 20 rad/s  B. ω =  rad/s C. ω = 10π rad/s D. ω = 20π rad/s 20 Câu 17. Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2πt ­  π/2) (cm). Gia tốc của v ật t ại th ời   1 điểm t =  s là 12 A. ­ 4 m/s2  B. 2 m/s2  C. 9,8 m/s2  D. 10 m/s2 Câu 18. Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(2πt ­ π/2) (cm). Vận tốc của vật tại th ời   1 điểm t =  s là 12 A.  40 cm/s  B. 20 3 π cm/s  C. ­ 20 3 π cm/s D. 20 2 π cm/s Câu 19. Một vật dao động nằm ngang trên quỹ đạo dài 20 cm, sau một phút vật thực hiện được 120   dao động. Hãy xác định biên độ và cho biết tốc độ khi vật về đến vị trí cân bằng. A. A = 10 cm;  v  = 40π cm/s B. A = 10 cm;  v  = 4π cm/s C. A = 5 cm;  v  = 20π cm/s D. A = 100 cm;  v  = 40π cm/s Câu 20. Một vật dao động điều hòa với biên độ  A = 5 (cm) , trong các giá trị li độ sau, giá trị nào có  thể là li độ của dao động trên? A.  x = 6 cm  B. x = ­ 6 cm C. x = 10 cm D. x = 1,2 cm Câu 21.  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(ωt + π/2) (cm). Hãy xác định pha ban  đầu của dao động? A. φ = π/2 (rad) B. φ = ­ π/2 (rad) C. φ = 0 (rad) D. φ = π (rad) Câu 22. Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4cm thì vận tốc v1 = ­40π  cm/s; khi vật có li  độ x2 = 4 3  cm thì vận tốc v2 = 40π cm/s. Độ lớn tốc độ góc? A. 5π rad/s  B. 20π rad/s  C. 10π rad/s  D. 4π rad/s Câu 23. Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1=4 cm thì vận tốc v1 =­40π  cm/s; khi vật có li  độ x2 =4cm thì vận tốc v2 =40π cm/s. Chu kỳ dao động của vật là? A. 0,1 s  B. 0,8 s  C. 0,2 s  D. 0,4 s Câu 24. Một vật dao động điều hoà, tại thời điểm t1 thì vật có li độ x1 = 2,5 cm, tốc độ v1 = 50cm/s.  Tại thời điểm t2 thì vật có độ lớn li độ là x2 = 2,5cm thì tốc độ là v2 = 50 cm/s. Hãy xác định độ lớn  biên độ A   A. 10 cm  B. 5cm  C. 4 cm  D. 5 cm Câu 25. Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị  trí cân bằng, tốc độ  của chất điểm là   40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là A. 0,1m.  B. 8cm.  C. 5cm.  D. 0,8m. Câu 26. Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ  4cm thì tốc độ  là 30π  (cm/s), còn khi vật có li   độ 3cm thì vận tốc là 40π (cm/s). Biên độ và tần số của dao động là: A. A = 5cm, f = 5Hz  B. A = 12cm, f = 12Hz.  C. A = 12cm, f = 10Hz  D. A = 10cm, f = 10Hz Câu 27. Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha dao động bằng π/3 thì vật có   vận tốc v = ­ 5π cm/s. Khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ là: A. 5π cm/s  B. 10π cm/s  C. 15π cm/s  D. 40π cm/s Câu 28. Một vật dao động điều hòa với biên độ  8 cm. Tại t = 0 vật có li độ  x = 4 3 cm. Xác định  ­ 7 ­
 8.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 pha  ban đầu của dao động.   A. ±   B.   C.   D. ±  Câu 29. Một vật dao dộng điều hòa có chu kỳ  T = 3,14s và biên độ  là 1m. Tại thời điểm vật đi qua  vị trí cân bằng, tốc độ của vật lúc đó là bao nhiêu? A. 0,5m/s  B. 1m/s  C. 2m/s  D. 3m/s Câu 30. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A. Tại thời điểm vật có vận tốc bằng  vận tốc cực đại thì vật có li độ là   A. ± A B. ±   C.   D. A  Câu 31.   Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A vận tốc cực đại  V0 . Tại thời điểm  A vật có có li độ là x =  thì vận tốc của vật là: 2 V0 3 V0 V0 A.  B.  C. ± V0 D.  2 2 2 Câu 32. Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại là a max; hỏi khi có li độ  là x = ­  thì gia tốc   dao động của vật là?   A. a = amax  B. a = ­   C. a =   D. a = 0 Câu 33. Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại là 64 cm/s   và tốc độ  cực đại là 16 cm/s.   2 Biên độ dao động của vật là bao nhiêu? A. 16 m B. 4 m C. 16 cm D. 4 cm Câu 34. Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại là 200 cm/s  và tốc độ  cực đại là 20 cm/s.   2 Hỏi khi vật có tốc độ là v =10 cm/s thì độ lớn gia tốc của vật là? A. 100 cm/s2 B. 100cm/s2 C. 50cm/s2 D. 100cm/s2 Câu 35. Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại là 200 cm/s 2 và tốc độ  cực đại là 20 cm/s.   Hỏi khi vật có tốc độ là v =10 cm/s thì độ lớn gia tốc của vật là? A. 100 cm/s2 B. 100cm/s2 C. 50cm/s2 D. 100cm/s2 Câu 36. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Xác định   biên độ dao động của vật: A. A = 2 cm  B. A = 4 cm  C. A = 4π cm  D. A = 8 cm Câu 37.  Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình gia tốc là a = 160cos(2πt + π/2) (cm/s2).  Xác định biên độ dao động của vật: A. A = 2 (cm) B. A = 4 (cm) C. A = 4π (cm) D. A = 8 (cm) Câu 38. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình gia tốc là a = 160cos(2πt + π/2) (cm/s2).  Xác định pha dao động ban đầu của vật: A. φ = π/2 rad B. φ = ­ π/3 (cm) C. φ = ­π/2 (cm) D. φ = 0 (cm) Câu 39. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc  độ  của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ  là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ  lớn là 40cm/s2.  Biên độ dao động của chất điểm là A. 4 cm.  B. 5 cm.  C. 8 cm.  D. 10 cm. Câu 40. Vật dao động với vận tốc cực đại là 31,4cm/s. Tìm tốc độ trung bình của vật trong một chu   kỳ? A. 5cm/s  B. 10 cm/s  C. 20 cm/s  D. 30 cm/s ­ 8 ­
 9.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 BÀI 2: BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I. BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG Bước 1: Phương trình dao động có dạng x = Acos( t +  ) Bước 2: Giải A,  ,  . L S v max a max v 2max v2 a2 v2 ­ Tìm A: A =  2 x2 2 4 2 2 4 a max Trong đó: ­ l là chiều dài quỹ đạo của dao động ­ S là quãng đường vật đi được trong một chu kỳ 2 amax vmax amax v2 ­ Tìm  :   = 2πf =  T A A vmax A2 x2 ­ Tìm  : Vòng tròn luợng giác (VLG) Buớc 3: Thay kết quả vào phuơng trình. v II.  x Aω A t t -Aω Đồ thị của vận tốc theo thời gian -A  đồ thị v ­ t Đồ thị của li độ theo thời gian đồ thị x ­ t ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG. ­ 9 ­
 10.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 a a Aω2 ω2 A t A -A x 2 -ω A 2 Đồ thị của gia tốc theo thờ-Aω i gian  Đồ thị a ­ t Đồ thị của gia tốc theo li độ Đồ thị a ­ x v Aω Aω2 -A A -Aω Aω x v -Aω -Aω2 Đồ thị của vận tốc theo li Đồ thị của gia tốc theo vận độ tốc Đồ thị v - x Đồ thị a - v BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1. Vật dao động trên quỹ đạo dài 8 cm, tần số dao động của vật là f = 10 Hz. Xác định phương   trình dao động của vật biết rằng tại t = 0 vật đi qua vị trí x = ­ 2cm theo chiều âm. A. x = 8cos(20πt + 3π/4 cm.  B. x = 4cos(20πt ­ 3π/4) cm. C. x = 8cos(10πt + 3π/4) cm.  D. x = 4cos(20πt + 2π/3) cm. Câu 2. Một vật dao động điều hòa khi vật đi qua vị trí x = 3 cm vật đạt vận tốc 40 cm/s, biết rằng   tần số góc của dao động là 10 rad/s. Viết phương trình dao động của vật? Biết gốc thời gian là lúc   vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. A. 3cos(10t + π/2) cm  B. 5cos(10t ­ π/2) cm  C. 5cos(10t + π/2) cm  D. 3cos(10t + π/2) cm Câu 3. Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí x = 1, vật đạt vận tốc 10 3 cm/s, biết tần số  góc của vật là 10 rad/s. Tìm biên độ dao động của vật? A. 2 cm  B. 3cm  C. 4cm  D. 5cm Câu 4. Vật dao động điều hòa biết trong một phút vật thực hiện được 120 dao động, trong một chu   kỳ  vật đi đươc 16 cm, viết phương trình dao động của vật biết t = 0 vật đi qua li độ  x = ­2 theo   chiều dương. A. x = 8cos(4πt ­ 2π/3) cm  B. x = 4cos(4πt ­ 2π/3) cm  C. x = 4cos(4πt + 2π/3) cm  D. x = 16cos(4πt ­ 2π/3) cm  Câu 5. Vật dao động điều hòa trên quỹ  đạo AB = 10cm, thời gian để  vật đi từ  A đến B là 1s. Viết   ­ 10 ­
 11.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 phương trình đao động của vật biết t = 0 vật đang tại vị trí biên dương? A. x = 5cos(πt + π) cm  B. x = 5cos(πt + π/2) cm  C. x = 5cos(πt + π/3) cm  D. x = 5cos(πt)cm Câu 6. Vật dao động điều hòa khi vật qua vị trí cân bằng có vận tốc là 40cm/s. Gia tốc cực đại của  vật là 1,6m/s2. Viết phương trình dao động của vật, lấy gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng  theo chiều âm. A. x = 5cos(4πt + π/2) cm  B. x = 5cos(4t + π/2) cm  C. x = 10cos(4πt + π/2) cm  D. x = 10cos(4t + π/2) cm Câu 7. Vật dao động điều hòa với tần tần số 2,5 Hz, vận tốc khi vật qua v ị trí cân bằng là 20π cm/s.  Viết phương trình dao động lấy gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. A. x = 5cos(5πt ­ π/2) cm  B. x = 8cos(5πt ­ π/2) cm  C. x = 5cos(5πt + π/2) cm  D. x = 4cos(5πt ­ π/2) cm Câu 8. Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s và gia tốc cực   đại của vật là a = 2m/s2. Chọn t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ  độ,   phương trình dao động của vật là? A. x = 2cos(10t + π/2) cm  B. x = 10cos(2t ­ π/2) cm  C. x = 10cos(2t + π/4) cm  D. x = 10cos(2t) cm Câu 9. Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm và chu kì T=2s, chọn gốc thời gian là lúc vật   đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là? A. x = 4cos(πt + π/2) cm  B. x = 4cos(2πt ­ π/2) cm  C. x = 4cos(πt ­ π/2) cm  D. x = 4cos(2πt + π/2) cm Câu 10. Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là   0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Gốc thời gian được chọn lúc vật qua li độ   x = 2  3 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là: A. x = 4cos(2πt ­ π/6) cm B. x = 8cos(πt +π/3)cm C. x = 4cos(2πt ­π/3)cm D. x = 8cos(πt + π/6) cm Câu 11. Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là   0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ   x =2 3 cm theo  chiều dương. Phương trình dao động của vật là? A. 4cos(2πt + π/6) cm  B. 4cos(2πt ­ 5π/6) cm  C. 4cos(2πt ­ π/6) cm  D. 4cos(2πt + 5π/6) cm Câu 12. Đồ  thị  li độ  của một vật cho  ở  hình vẽ  bên, phương trình nào dưới  đây là phương trình dao động của vật  2 2 A. x = Acos( t ) B. x = Asin( t ) T 2 T 2 2 2 C. x = Acos  t  D. x = Asin  t  T T Câu 13. Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc  . Chọn gốc thời gian là lúc  vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x = Acos( t +  )  B. x = Acos( t ­  )  C. x = Acos( t +  )  D. x = A cos( t) 4 2 2 Câu 14. Chất điểm thực hiện dao động điều hòa theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 2a   a với chu kỳ T = 2s. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc x =   cm và vận tốc có giá trị dương. Phương   2 trình dao động của chất điểm có dạng 5 5   A. x = acos(πt ­  )  B. x = 2acos(πt ­  )  C. x = 2acos(πt+  )  D. x = acos(πt +  ) 3 6 6 6 Câu 15. Li độ x của một dao động biến thiên theo thời gian với tần số là 60Hz. Biên độ là 5 cm. Biết   vào thời điểm ban đầu x = 2,5 cm và đang giảm. Phương trình dao động là: A. x = 5cos(120πt +π/3) cm  B. x = 5cos(120πt ­π/2) cm  C. x = 5cos(120πt + π/2) cm  D. x = 5cos(120πt ­π/3) cm ­ 11 ­
 12.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 Câu 16.  Một chất điểm đang dao động điều hòa với biên độ  A = 10 cm và tần số  f = 2 Hz. Chọn   gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại. Hãy viết phương trình dao động của vật? A. x= 10sin4πt cm B. x = 10cos4πt cm C. x = 10cos2πt cm D. 10sin2πt cm Câu 17. Một con lắc dao động với với A = 5cm, chu kỳ T = 0,5s. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí  cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật có dạng. A. x = 5sin(πt + π/2) cm  B. x = 5sin(πt –π/2)cm  C. x = 5cos(4πt + π/2) cm  D. x = 5cos(4πt –π/2)cm Câu 18.  Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện   được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều   âm với tốc độ là 40 3 cm/s. Lấy π = 3,14. Phương trình dao động của chất điểm là A. x = 6cos(20t + π/6) (cm).  B. x = 6cos(20t ­ π/6) cm. C. x = 4cos(20t + π/3) cm D. x = 6cos(20t ­ π/3) cm Câu 19. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 0,2 s. Lấy gốc thời gian lúc chất điểm đi   qua vị  trí có li độ  2 cm theo chiều âm với tốc độ  20π  cm/s. Xác định phương trình dao động của  vật? 3 A. x = 2 2 cos(10πt ­  ) cm  B. x = 2 2 cos(10πt ­  ) cm 4 4 3 C. x = 2 2 cos(10πt +  ) cm  D. x = 2 2 cos(10πt +  ) cm 4 4 Câu 20. Đồ thị nào sau đây thể hiện sự thay đổi của gia tốc a theo li độ x của một vật dao động điều  hoà với biên độ A? Câu 21. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt+φ). Đồ  thị  biểu diễn sự  phụ  thuộc của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào? A. Đường tròn  B. Đường thẳng C. Elip  B. Parabol Câu 22. Một vật dao động điều hoà, li độ  x, gia tốc a. Đồ  thị  biểu diễn sự phụ thuộc của li độ  x và   gia tốc a có dạng nào? A. Đoạn thẳng đi qua gốc toạ độ  B. Đuờng thẳng không qua gốc toạ độ C. Đuờng tròn  D. Đường hipepol Câu 23. Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos( t +  ). Đồ  thị  biểu diễn sự  phụ thuộc   của gia tốc vào vận tốc v có dạng nào? A. Đường tròn.  B. Đường thẳng.  C. Elip  D. Parabol. Câu 24. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình vận tốc v = 4πcos2πt cm/s. Xác định   phương trình dao động của vật: A. x = 2cos(2πt ­  ) cm  B. x = 4cos(2πt) cm 2 C. x = 2cos(10πt ­ ) cm  D. x = 4cos(2πt) cm 2 Câu 25. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình gia tốc a = 160cos(2πt +π/3) cm/s 2. Lấy  π2 = 10. Xác định biên độ dao động của vật: A. A = 8 (cm) B. A = 4 (cm) C. A = 2 (cm) D. A = 2 2  (cm) ­ 12 ­
 13.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 BÀI 3: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC  TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 1 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU VÀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA x x Tại t = 0 ta có: cosφ =   x = A.cosφ Tại t (s) ta có cos(ωt+φ) =   x = A.cos(ωt+φ)  A A Kết luận: Ta có thể  coi hình chiếu của một vật chuyển động tròn đều lên trục cos là một   dao động điều hòa 2. ỨNG DỤNG 1: BÀI TOÁN TÌM THỜI GIAN NGẮN NHẤT VẬT ĐI TỪ M  N Bước 1: Xác định góc  0 Bước 2:  t = .T .T 2 360 0 Trong đó: ­  : là tần số góc ­ T: Chu kỳ ­  : là góc tính theo rad;  0 là góc tính theo độ BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A và vận tốc cực đại là V0. Tại thời  V điểm vật có vận tốc v =  0  thì vật có li độ là: 2 3 A A A. ± A B. ±  C.  D. A 2 2 2 3 Câu 2. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A và vận tốc cực đại là V0. Tại thời  V0 3 điểm vật có vận tốc v =   thì vật có li độ là: 2 3 A A A A. ± A B. ±  C.  D. ±  2 2 3 2 Câu 3. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A và vận tốc cực đại là V0. Tại thời  V 2 điểm vật có vận tốc v =  0  thì vật có li độ là: 2 ­ 13 ­
 14.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 3 A A A A. ± A B. ±  C.  D. ±  2 2 3 2 Câu 4. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A và vận tốc cực đại là V0. Tại thời  A điểm vật có li độ x  =   thì vật có vận tốc là: 2 3 V0 V0 A. ± V0 B. ±  C. 0 D. ±  2 2 2 Câu 5. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A và vận tốc cực đại là V0. Tại thời  A điểm vật có li độ x  =   thì vật có vận tốc là: 2 3 V0 V0 A. ± V0 B. ±  C. 0 D. ±  2 2 2 A Câu 6. Một vật dao động điều hoà với biên độ dao động là A và gia tốc a max. Hỏi khi có li độ   thì  2 gia tốc dao động của vật là: a max a max A. a = amax B. a =  C. a =  D. a = 0 2 2 Câu 7. Một vật dao động điều hoà với biên độ  dao động là A và vận tốc cực đại là a max; hỏi khi gia  a 3 tốc của vật là a =  max  thì vật có li độ là: 2 3 A A A A.  A B. ­  C.  D. ­  2 2 2 2 Câu 8.  Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại là 200 cm/s  và tốc độ  cực đại là 20 cm/s.  2 Hỏi khi vật có tốc độ là v = 10 cm/s thì độ lớn gia tốc của vật là?   A. 100 cm/s2 B. 100 cm/s2 C. 50 cm/s2 D. 100cm/s2 Câu 9. Một vật dao động điều hoà với gia tốc cực đại là 200 cm/s 2 và tốc độ cực đại là 20 cm/s. Hỏi   khi vật có tốc độ là v = 10 cm/s thì độ lớn gia tốc của vật là?   A. 100 cm/s2 B. 100 cm/s2 C. 50 cm/s2 D. 100cm/s2 Câu 10.  Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha dao động bằng π/3 thì vật có  vận tốc v = ­ 5π 3  cm/s. Khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là: A. 5π cm/s  B. 10π cm/s  C. 20π cm/s  D. 15π cm/s Câu 11. Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để  A 2 vật đi từ vị trí cân bằng đến    2 T T T T A.  B.  C.    D.  8 4 6 12 Câu 12.  Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để  A A 3 vật đi từ   đến ­  2 2 T T T T A.  B.  C.    D.  8 4 6 12 A Câu 13. Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để  vật đi từ    theo  2 chiều âm đến vị trí cân bằng theo chiều dương. T 7T 3T 5T A.  B.  C.    D.  2 12 4 6 Câu 14. Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để  vật đi từ  vị  trí biên  dương về biên âm: ­ 14 ­
 15.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 T 7T 3T 5T A.  B.  C.    D.  2 12 4 6 Câu 15.  Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để  vật đi từ  vị  trí cân   bằng đến biên dương. T T T T A.  B.  C.    D.  8 4 6 2 Câu 16. (Trùng câu 13).  Câu 17. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt ­ )cm. xác định thời gian để vật  2 đi từ vị trí 2,5cm đến ­2,5cm. 1 1 1 1 A.  s B.  s C.  s  D.  s 6 5 20 12 Câu 18. Một vật dao động điều hòa với phương trình là x = 4cos2πt. Thời gian ngắn nhất để  vật đi  qua vị trí cân bằng kể từ thời điểm ban đầu là: A. t = 0,25s  B. t = 0,75s  C. t = 0,5s  D. t = 1,25s Câu 19. Thời gian ngắn nhất để một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt ­  ) cm  2 đi từ vị trí cân bằng đến về vị trí biên A. 2s  B. 1s  C. 0,5s  D. 0,25s Câu 20. Một vật dao động điều hòa từ A đến B với chu kỳ T, vị trí cân bằng O. Trung điểm OA, OB   1 là M, N. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M đến N là  s. Hãy xác định chu kỳ dao động của vật. 30 1 1 1 1 A.  s B.  s C.  s  D.  s 4 5 10 6 Câu 21. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(10t + ) cm. Xác định thời điểm đầu  2 tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là 2m/s2 và vật đang tiến về vị trí cân bằng 1 1 A.  s B.   s C.  s  D.  s 10 30 Câu 22. Một vật dao động điều hòa với tần số f = 5 Hz. Thời gian ngắn nh ất để vật đi từ  vị trí có li   độ x1 = ­0,5A đến vị trí có li độ x2 = 0,5A là: 1 1 1 A.  s B.  s C.  s D. 1 s 10 20 30 A Câu 23. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, khi vật đi từ điểm M có x 1 =   theo chiều âm đến  2 A 1 điểm N có li độ x2 = ­  lần thứ nhất mất  s. Tần số dao động của vật là: 2 30   A. 5 Hz B.  10 Hz C. 5π Hz  D. 10π Hz Câu 24. Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để  vật đi từ vị trí cân bằng đến   A 2 điểm M có li độ  là 0,25 s. Chu kì dao động của con lắc là: 2   A. 1 s B.  1,5 s C. 0,5 s  D. 2 s Câu 25. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(10πt +  π/3) cm. Trong một chu kỳ  thời gian vật có li độ x ≤ 2,5 cm là: 1 2 4 1   A.  s B.    s C.  s  D.  s 15 15 15 60 Câu 26. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(10πt +  π/3) cm. Trong một chu kỳ  thời gian vật có li độ |x |≤ 2,5 cm là: 1 2 4 1   A.  s B.    s C.  s  D.  s 15 15 15 60 ­ 15 ­
 16.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 Câu 27. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(10πt +  π/3) cm. Trong một chu kỳ  thời gian vật có li độ x|≤ ­2,5 2  cm là: 3 1 1 1   A.  s B.    s C.  s  D.  s 20 20 5 60 Câu 28. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(10t) cm. Trong một chu kỳ th ời gian   vật có vận tốc v ≤ 25 cm/s là: 2   A. s B.   s C.  s  D.  s 15 15 60 Câu 29. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(10t) cm. Trong một chu kỳ th ời gian   vật có tốc độ  v  ≤ 25 cm/s là: 1 1   A. s B.   s C.  s  D.  s 30 30 60 Câu 30. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(10t) cm. Trong một chu kỳ th ời gian   vật có tốc độ a ≥ 2,5 2  m/s2 là: 1 1   A. s B.   s C.  s  D.  s 20 30 60 Câu 31. Một vật dao động điều hoà với tần số  góc là 10 rad/s và biên độ  2cm. Thời gian mà vật có   độ lớn vận tốc nhỏ hơn 10 3 cm/s trong mỗi chu kỳ là 2 4 A.  s B.  s C.  s  D.  s 15 15 30 15 Câu 32. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt +  π/3), chu kì T. Kể từ thời điểm   ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm lần thứ  2011? T 7T A. 2011.T.  B. 2010T +  C. 2010T.  D. 2010T +  12 12 Câu 33. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt +  π/3), chu kì T. Kể từ thời điểm   ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm lần thứ  2012? T 7T A. 2011.T.  B. 2011T +  C. 2010T.  D. 2010T +  12 12 Câu 34. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt)cm, chu kì T. Kể từ thời điểm ban   đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2012? T T T   A. 1006.T.  B. 1006T ­  C. 1005T +  .  D. 1007T ­  . 4 2 2 Câu 35. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt +  π/6), chu kì T. Kể từ thời điểm   A ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị  trí các vị  trí cân bằng   lần thứ  2 2001? T T A. 500.T  B. 200T +  C. 500T+  .  D. 200T. 12 12 Câu 36. Một vật dao động điều hòa, với biên độ A = 10 cm, tốc độ góc 10π rad/s. Xác định thời gian   ngắn nhất vật đi từ vị trí có vận tốc cực đại đến vị trí có gia tốc a = ­ 50m/s2. 1 1 1 1 A.  s B.  s C.  s D.  s 60 30 45 3 Câu 37. Cho dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là: 2 A. x = 5cos 2 t  cm 3 2 B. x = 5cos 2 t  cm 3 ­ 16 ­
 17.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 2 C. x = 5cos t  cm 3 2 D. x = 5cos t  cm 3 Câu 38. Cho đồ thị vận tốc như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là: A. x = 8cos(πt) cm B. x = 4cos 2 t  cm 2 C. x = 8cos t  cm 2 D. x = 4cos 2 t  cm 2 1 Câu 39. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20cm. Sau  (s) kể từ thời điểm ban đầu vật  12 đi được 10cm mà chưa đổi chiều chuyển động và vật đến vị  trí có li độ  5cm theo chiều dương.   Phương trình dao động của vật là 2 2 A. x = 10cos(6πt ­  ) cm  B. x = 10cos(4πt ­  ) cm 3 3 C. x = 10cos(6πt ­  ) cm D. x = 10cos(4πt ­  ) cm 3 3 Câu 40. Một vật dao động điều hoà với tốc độ cực đại là 10π cm/s. Ban đầu vật đứng ở vị trí có vận  tốc là 5π cm/s và thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí trên đến vị trí có vận tốc v = 0 là 0,1s. Hãy  viết phương trình dao động của vật? 25 t 5 25 t 5 A. x = 1,2cos  cm  B. x = 1,2cos cm 3 6 3 6 10 t 10 t C. x = 2,4cos cm  D. x = 2,4cos cm 3 6 3 2 BÀI 4: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC  TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ­ P2 ­ 17 ­
 18.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 ­ 18 ­
 19.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 ỨNG DỤNG 2. BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG. a) Loại 1: Bài toán xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời  gian  t   ) 2 ­ 19 ­
 20.                 39 Đề Vật Lí Luyện Thi THPT QG 2016 Dương Danh Hùng_0979.805.834 A. Tìm Smax:  B. Tìm Smin:  2 2 Smax = 2A[1+ cos ] với Δφ = ω.Δt Smin = 2A(2 ­ sin ) với Δφ = ω.Δt 2 2 BẢNG TÍNH NHANH CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI – CỰC TIỂU CỦA QUÃNG ĐƯỜNG T T T T 2T 3T 5T Δt T 6 4 3 2 3 4 6 Smax A A 2 A 3 2A 2A+A 2A+ A 2 2A +A 3 4A Smin 2A ­ A 3 2A­ A 2 A 2A 4A ­A 3 4A ­ A 2 3A 4A Dạng 3:  Tìm Smax ­ Smin vật đi được trong khoảng thời gian Δt ( Δt > T) Smax: Δt = nT + t*   Smax = n.4A +  S max( t ) * Smin: Δt = nT + t*   Smax = n.4A +  S min( t ) * BÀI TẬP THỰC HÀNH Câu 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt +  ) cm. Tính quãng đường vật đi  3 được sau 1 s kể từ thời điểm ban đầu. A. 24 cm  B. 60 cm  C. 48 cm  D. 64 cm Câu 2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt +  ) cm. Tính quãng đường vật đi  3 được sau 2,125 s kể từ thời điểm ban đầu? A. 104 cm  B. 104,78cm  C. 104,2cm  D. 100 cm Câu 3. Li độ của một vật dao động điều hòa có biểu thức x = 8cos(2πt ­ π) cm. Độ dài quãng đường  mà vật đi được trong khoảng thời gian 8/3s tính từ thời điểm ban đầu là: A. 80cm  B. 82cm  C. 84cm  D. 80 + 2 3 cm. Câu 4. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(5π t  ­  π/2)cm. Quãng đường vật đi  được trong khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc xét dao động là: A. 140 + 5 2 cm  B. 160 ­ 5 2 cm C. 150 2 cm D. 160 + 5 2 cm Câu 5. Một vật dao động điều hoà với phương trình x =Acos( t +   ). Biết quãng đường vật đi  3 2 được trong thời gian 1(s) là 2A và trong  s đầu tiên là 9cm. Giá trị của A và   là 3 A. 9cm và π rad/s.  B. 12 cm và 2π rad/s  C. 6cm và π rad/s.  D. 12cm và π rad/s. Câu 6. Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(π t ­  )cm. Quãng  2 đường quả cầu đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 2 s đến t2 = 4,25s đầu tiên là: A. S = 16 +  2 cm  B. S = 18cm  C. S = 16 + 2 2 cm  D. S = 16 + 2 3 cm Câu 7. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt +  ) cm. Tính quãng đường vật đi  3 ­ 20 ­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản