3DSMax dành cho người mới học p1

Chia sẻ: Long Thiên Hương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
219
lượt xem
142
download

3DSMax dành cho người mới học p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tiên mình đo kích thước cái điêu khiển của mình (nhân tiện mình có lời khuyên cho các bạn trong sự lựa chọn modeling cái gi, các bạn nên tập làm những cái gi mà bạn có thể cầm được vào tay, s�? nắn, và nhìn được từ các góc cạnh khác nhau). Số đo mình nhận được : 18mmx43mmx185mm. Số đo này cho phép mình biết đươc tỷ lệ các cạnh của cái điêu khiển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 3DSMax dành cho người mới học p1

 1. http://www.mediafire.com/? sharekey=dcc59a0b4aab9f11111096d429abd3604b3a526bb27528f0e0df9cf70014d53f 3DSMax dành cho người mới học:Phần 1 Tuesday, 22. January 2008, 21:37:03 Di chuyển và dựng hình Đầu tiên mình đo kích thước cái điêu khiển của mình (nhân tiện mình có lời khuyên cho các bạn trong sự lựa chọn modeling cái gi, các bạn nên tập làm những cái gi mà bạn có thể cầm được vào tay, s�? nắn, và nhìn được từ các góc cạnh khác nhau). Số đo mình nhận được : 18mmx43mmx185mm. Số đo này cho phép mình biết đươc tỷ lệ các cạnh của cái điêu khiển. Chúng ta bắt đâu: 1. Ở wiewport Top ta dựng 1 box. Parameters ta nhập những số liệu như ở hình 1(H.1). Đặt tên cho box là RC(remote control). 2. Nhấn vào nút "Affect Pivot Only", sau đó "Center to Object" và một lần nữa "Affect Pivot Only"(H.2). Như vậy Pivot sẽ chuyển vào tâm của box. 3. Nhấn nút "Select and move" (hot key "W"), sau đó F12. Ở cửa sổ Move transform Type- in phần absolute:world ta vào các giá trị số 0 cho tất cả các trục x,y,z(H.3) 4. Ấn nút phải của chuột (box selected), ở contest menu chọn "convert to editable poly" (H.4) 5. Một lần nữa nhấn nút phải cúa chuột. Ở Contest menu chọn Sub-objects--
 2. >Vertex(H.5) 6. chọn tất cả các vertex như ở H.6 (Các vertex đã được chọn có màu đề) 7. Nhấn nút Non-uniform scale(H.7) 8. Scale các vertex theo trục X. Kết quả nhận được cần phải như ở H.8 Chúng ta tạm thời dừng lại nhé !!! Thế là xong phần dựng hình_ Hết tập 1 9. Bây giờ chuyển qua cửa sổ Front. chọn các vertex như ở H.9 10. Scale theo trục Y, kết quả nhận được phải như H.10 11. Chuyển qua Top. chọn các vertex như H.11 12. Scale theo trục Y, kết quả nhận được phải như H.12 13. Ở mục Subdivision surface chọn "Use NURMS subdivision", interations=2(chú ý: giá trị này càng lớn thi object càng nhẵn, nhưng số polygon càng nhiều và đòi hỏi nhiều resource hơn) H.13
 3. 4. chọn "Select and move"(hoặc ấn "W").Chuyển qua Front. Lần lượt chọn các vertex và dịch theo trục X (H.14). Kết quả nhận được phải như H.15 15. Vẫn ở Front, chọn các vertex như H.16 và dịch theo trục Y. Kết quả nhận được phải như H.17
 4. 6. Ấn nút vertex level, sau đó ấn nút phải chuột, ở Contest menu chọn Convert to Editable mesh(H.18) Bây giờ chúng ta cần modeling vết khớp giữa 2 nửa của cái điều khiển. Để làm được điêu này chúng ta sẽ dùng Boolean. Trước tiên cân phải làm 1 copy của RC(box, hy vềng các bạn vẫn chưa quên là chúng ta đặt tên cho box là RC ). 17. Ấn Ctr+V(hoặc vào Edit->Clone). Ở "Clone option" chọn "copy" và tên cho obj. mới là RC_copy(H.19) 18. Tạm thỏi chúng ta chưa cần RC nên có thể giấu nó đi. Ở Display tools chọn "Hide by Name" . Sau đó chọn RC và ấn "Hide"(H.20) 19. Ấn Non-uniform scale(hot key "R"), sau đó F12. Qua cửa sổ Top. Ở Scale transform Type-in vào trị số 98 cho trục X va 90 cho trục Y ở phần Offset:Screen(H21) sau đó đóng Scale transform Type-in . 20. Ở cửa sổ Top dựng 1 box mới. Kích cỡ và vị trí như H.22
 5. 21. Qua Front, dịch chuyển Box01 theo trục Y, kết quả phải như H23. Sau đó vào Creat->Geometry->Compound object(H23) 22. chọn Box01, ấn Boolean, sau đó Pick operand B và ấn chuột vào obj. RC_copy(H.24). Kết quả là box01 bị thủng 1 lỗ có cỡ bằng RC_copy. Tiếp theo Convert box 01 thành Editable mesh(như ở bước 16) 23. Ấn nút phải chuột, ở Contest menu chọn Unhide All(H.25) 24. chọn RC. Lặp lại bước 22, chỉ có khác là Operand B bây giờ sẽ là Box01(H.26). Kết quả nhận được phải như là H.27. Sau đó Convert RC thành Editable mesh.
 6. 25. Qua Left. Vao Creat ->Shape->Rectangle dựng 1 hinh chữ nhật. Vị trí va kích cỡ như ở H.28 26. chọn Rectangle01, vào Modifiers->Extrude(H.29). Các giá trị Amount và Segment xem H.30 27. Ấn Align(hot key Alt+A). Ấn chuột lên obj. RC. Ở cửa sổ Align selection chọn các Option như H.32, sau đó ấn Apply->OK. 28. Convert Rectangle01 thành Editable mesh. Ấn Ctr+V để Clone Rectangle01(giống như bước 17). Đặt tên cho obj. mới là IR_window(infrared-window).Bây giờ chắc các bạn đã đoán ra là mình định làm gi với mấy cái rectangle này. 29. chọn IR_window, ấn Scale(hot key 'R') sau đó F12. Ở cửa sổ Scale Transform Type-in vào trị số 98%. 30. Qua Top. Ấn 'H' để gọi cửa sổ 'Select by Name'. chọn Rectangle01 và ấn Select(H.33). Ấn 'W', dịch Rectangle01 theo trục X vê phía trái(H.34) 31. chọn RC. Lặp lại bước 22. Operand B sẽ là Rectangle01. Sau đó Convert thành Editable mesh. 32. chọn IR_window, ấn 'W' sau đó dịch IR_window theo trục X. Kết quả như H.35 33. Bây giờ ta modelling tiếp cái Panel( chỗ mà có các nút và chữ số ). Ở Top dựng Rectagngle(ở H.35 có màu trắng). Vị trí và kích thước như H.35
 7. 34. chọn Rectangle01. Lặp lại các buớc 26,27,28 chỉ có điêu đặt tên cho obj. mới(clone Obj.) là Panel. H 36 cho các bạn thấy Option của Align. 35. Ở Top chọn obj. Panel. Ấn 'R', sau đó 'F12'(chú ý: có thể bạn phải ấn 'R' quá 1 lần để có được Scale Transform Type-in như H.37). Vào các giá trị sau ở Offset:Screen X=99,Y =98, Z=10(H.37) 36. chọn obj. RC. Lặp lại các bước 22. Operand B là Rectangle01. 37. Qua Front. chọn obj. Panel(bạn có thể dùng Select by Name như ở bước 30 cho tiện). Ấn 'W' sau đó dịch obj Panel theo trục Y. Kết quả như H.38 38. Tiếp tới chúng ta chỉ làm việc với obj. Panel nên tạm thơi có thể giấu các obj khác cho đỡ rối mắt. Ấn nút phải chuột, chọn Hide Unselected(H.39). 39. Ở Top dựng 1 ChamberCyl(Creat->Geometry->Extended Obj. H.40). Đặt tên cho ChamberCyl là Power_button. Kích cỡ và vị trí như H.40,41. (Căc bạn cơ thể ra câu hỏi dựng ChamberCyl làm gì cho lắm Polygon? Mình giải thích tại sao: Trong thực tế không có tồn tại cạnh sắc. Nếu như các nút mà có cạnh sắc thì có lẽ sác xuất bị đứt tay sẽ lớn đến chừng nà). Tóm lại để cho obj. trông giống với thực hơn không nên làm cạnh sắc.). Convert Power_button thành Editable Mesh. Bây giờ cần phải tạo Clone của Power_button. Ấn Ctr+V. Obj. mới đặt tên là Power_button copy(H.41)
 8. 40. chọn Power_button copy. Ấn 'R' , sau đó 'F12' (Có thể bạn phải ấn 'R' hơn 1 lần để có được Scale Transform Type-in như H.42). Vào trị số 106% (H.42). Cần phải chú ý 1 điều là , chúng ta không được dịch chuyển 2 obj. Power_button và Power_button copy tương đối với nhau, bởi vậy khi cần thay đổi vị trí của chúng , ta cần phải chọn cả 2 obj. và thay đổi chúng đồng thỏi. 41. Ở Top dựng ChamberBox. Vị trí và kích thước như H.43. Đặt tên cho ChamberBox là Pad. Convert obj Pad -> Editable mesh. Ấn Ctr+V để Clone obj. Pad. Obj mới gọi là Pad copy. chọn Pad copy, ấn 'R' sau đó 'F12'. Ở Offset:Screen vào giá trị 106% (H.44)Cũng như Power_button và Power_button copy, Pad và pad copy không được dịch chuyển tương đối nhau. 42. Ở Top chọn Pad và Pad copy. Ấn 'W', sau đó giữ nút Shift và dịch Pad &Pad copy theo trục Y(H45). Clone Option xem H.45. Kết quả nhận được phải như H.46(Có thể lần đầu tiên bạn sẽ không nhận được kết quả như ý muốn, lúc đó có thể ấn Ctr+Z (Undo) và làm lại . Mình lần đầu tiên cũng không làm được ngay).
 9. 42. Ấn nút 'H', chọn tất cả các obj Pad* và Pad copy* và ấn Select. Ấn 'W', giữ nút Shift, ở Top kéo các obj. theo trục H.47). Clone Option như ở H.47(Number of Copies=9). Kết quả cuối cùng phải như H.48(cửa sổ Top). Lần đầu có thể không làm được ngay như ý. Lúc đó sẽ có Ctr+Z giúp đỡ. Có thể bạn cũng phải thay đổi vị trí của Power_button và Power_button copy. (Nhớ là phải dịch chuyển chúng đồng thỏi). 43. Ấn 'H', chọn các obj sau Pad08, Pad10,Pad11, Pad copy08,Pad copy10,Pad copy11(các bạn có thể dùng Ctr,Alt và Shift cho sự thuận tiện) và ấn Select. Sau đó ấn Delete. Như vậy chúng ta xóa bỏ các nút mà ta không cần(H49).
 10. 43. chọn obj Pad. Ấn Modifier->Attach list. chọn tất cả các obj Pad* và Power_button(các bạn có thể dùng Ctr,Alt va Shift cho sự thuận tiện) và ấn Attach. Như vậy ta gộp tất cả các obj nút vào thành một obj Pad(H50). Tương tự như vậy ta gộp tất cả các obj Pad copy* và Power_ button copy vào thành 1 obj Pad copy.
 11. 44. chọn obj Panel, sau đó vào Creat->Compound Objects->Boolean. Ấn Pick Operand B, sau đó ấn 'H'. chọn Pad copy và ấn Pick(H.51).Kết quả là trên Panel xuất hiện những lỗ cho Pad.
 12. 45. Ấn nút phải chuột, chọn Unhide All(H.52) 46. chọn obj RC. Lặp lại các bước tương tự như ở bước 43 để gộp tất cả vào thành 1 obj RC. Kết quả nhận được như H.53. Như vậy là chúng ta kết thúc phần modelling. Save scene lại vao file RC.max.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản