4.1.Làm việc với công cụ Rectangle

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

4.1.Làm việc với công cụ Rectangle

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

4.1.Làm việc với công cụ Rectangle Trong CorelDRAW để vẽ hình chữ nhật hay hình vuông, bạn thực hiện như sau: 1. Thực hiện thao tác vẽ:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4.1.Làm việc với công cụ Rectangle

  1. 4.1.Làm việc với công cụ Rectangle Trong CorelDRAW để vẽ hình chữ nhật hay hình vuông, bạn thực hiện như sau: 1. Thực hiện thao tác vẽ: • Nhấp chọn công cụ Rectangle Tool trên thanh ToolBox hoặc bạn cũng có thể nhấn phím F6 để chọn công cụ Rectangle Tool • Lúc này con trỏ chuột sẽ hiển thị như hình sau . • Bạn click và giữ chuột, kéo để tạo thành hình chữ nhật. • Khi hình chữ nhật được tạo, thanh thuộc tính Property Bar sẽ hiển thị những thông tin về hình chữ nhật như kích thước (chiều rộng, chiều cao), đường viền và màu tô, . . .
  2. Thanh thuộc tính của Rectangle Tool được cắt làm hai đoạn: • Để vẽ hình chữ nhật theo hướng từ tâm ra, bạn nhấn giữ phím Shift + click kéo chuột để vẽ. • Để vẽ hình vuông, bạn nhấn giữ phím Ctrl + click kéo chuột để vẽ. • Để vẽ hình vuông từ tâm ra, bạn nhấn giữ phím Ctrl + Shift + click kéo chuột để vẽ. 2. Thực hiện thao tác hiệu chỉnh: Để thay đổi kích thước bạn thực hiện: 1. Cách 1: • Chọn đối tượng vẽ cần thay đổi kích thước. • Nhập lại kích thước mới trong ô Object(s) Size trên thanh thuộc tính (Property Bar). • Biểu tượng cho phép thay đổi kích thước theo chiều ngang. • Biểu tượng cho phép thay đổi kích thước theo chiều cao. 1. Cách 2: • Hoặc bạn cũng có thể click chọn đối tượng vẽ cần thay đổi kích thước. • Tiếp theo click chuột vào các nút biểu tượng trên đối tượng vẽ và nhấn giữ chuột kéo để thay đổi kích thước. Thực hiện việc bo tròn các góc: 1. Cách 1: • Click chọn đối tượng vẽ cần thực hiện bo tròn góc. • Nhập giá trị vào trong ô Left Rectangle Corner Roundness hay Right Rectangle Corner Roundness để thực hiện việc bo tròn 4 góc cùng lúc.
  3. • Nếu biểu tượng Round Corners Together trên thanh thuộc tính (Property Bar) nổi lên với hình ổ khoá mở sẽ cho phép bạn thực hiện bo tròn riêng cho từng góc cạnh. Lúc này, bạn nhập giá trị trong ô nào thì ô đó được bo tròn. 1. Cách 2: • Hoặc bạn cũng có thể click chọn đối tượng vẽ cần thực hiện. • Click chọn vào biểu tượng màu đen ngay góc của đối tượng (khác với biểu tượng nằm ngoài ngay góc đối tượng dùng để kéo thay đổi kích thước) nhấn chuột và kéo để thực hiện độ bo góc thích hợp. Thay đổi độ dày nét vẽ: • Click chọn vào đối tượng vẽ cần thay đổi độ dày nét vẽ. • Chọn vào ô Outline Width trên thanh thuộc tính (Property Bar) lựa chọn độ dày thích hợp cho nét viền đối tượng vẽ.
Đồng bộ tài khoản