4.3.Làm việc với công cụ Ellipse

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
3
download

4.3.Làm việc với công cụ Ellipse

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ellipse Tool trên thanh ToolBox hay nhấn phím F7 • • Lúc này, con trỏ chuột sẽ chuyển thành biểu tượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4.3.Làm việc với công cụ Ellipse

  1. 4.3.Làm việc với công cụ Ellipse Ellipse Tool sử dụng vẽ những ellipse hay hình tròn. 1. Thao tác thực hiện vẽ: • Chọn công cụ Ellipse Tool trên thanh ToolBox hay nhấn phím F7 • Lúc này, con trỏ chuột sẽ chuyển thành biểu tượng . • Nhấn giữ chuột lên trên trang vẽ và kéo theo đường chéo bất kỳ để vẽ hình ellipse. • Để vẽ hình ellipse từ tâm ra, nhấn giữ phím Shift + click kéo chuột khi vẽ. • Để vẽ hình tròn, nhấn giữ phím Ctrl + click kéo chuột khi vẽ. • Để vẽ hình tròn từ tâm ra, nhấn giữ phím Ctrl + Shift + click kéo chuột khi vẽ. Khi đối tượng vẽ của công cụ Ellipse Tool được chọn, thanh thuộc tính sẽ thể hiện như sau:
  2. 2. Thực hiện hiệu chỉnh: Việc thực hiện hiệu chỉnh trên công cụ Ellipse tương tự như công cụ Rectangle Tool. Thực hiện thay đổi kích thước: • Chọn ellipse đối tượng vẽ cần thay đổi kích thước. • Click chọn vào ô Object(s) Size và nhập giá trị mới để thay đổi kích thước cho đối tượng vẽ. Thay đổi độ dày cho đường viền: • Chọn ellipse đối tượng vẽ cần thay đổi độ dày viền. • Click chọn vào ô Outline Width trên thanh thuộc tính (Property Bar) và thay đổi lại độ dày đường viền cho đối tượng vẽ. Lựa chọn cung vẽ cho hình ellipse: • Click chọn đối tượng ellipse cần thay đổi cung vẽ. • Bạn click chọn vào các biểu tượng trên thanh thuộc tính để thay đổi cung vẽ của hình ellipse. • Biểu tượng Ellipse hiển thị một hình ellipse hoàn toàn. • Biểu tượng Arc hiển thị một hình vẽ cung. • Biểu tượng Pie hiển thị hình quạt.
  3. Chú ý: bạn có thể chọn biểu tượng hình cung, hình quạt rồi sau đó chọn chọn cụ vẽ Ellipse Tool trên thanh ToolBox để vẽ hình cung hoặc hình quạt tương tự như vẽ hình ellipse (ở phần trên chúng tôi hướng dẫn bạn các tạo hình cung hoặc hình quạt đã được vẽ từ hình ellipse). • Hình quạt hoặc hình cung khi tạo sẽ mặc định có góc đầu là 00 và góc cuối là 2700 . Bạn có thể thay đổi giá trị của góc bằng cách click vào ô Starting and Ending Angles. Giá trị này thay đổi trong khoảng từ -3600 đến 3600 . Khi bạn thay đổi giá trị trong ô này, hình sẽ thay đổi theo. • Khi bạn click chọn vào biểu tượng Clockwise/Counterclockwise Arcs or Pie, hình sẽ tự đảo ngược hoán đổi hiển thị giá trị góc cho nhau. Ví dụ: bạn có hình cung: và khi bạn click vào biểu tượng , hình sẽ được hoán đổi như sau: (phần này là phần khuyết của hình cung minh hoạ ở trên).
Đồng bộ tài khoản