5.5.Công cụ Polyline

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
6
download

5.5.Công cụ Polyline

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5.5.Công cụ Polyline Công cụ Polyline Tool vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như Freehand Tool nhưng thêm thuộc tính Auto-Close Curve.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5.5.Công cụ Polyline

  1. 5.5.Công cụ Polyline Công cụ Polyline Tool vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như Freehand Tool nhưng thêm thuộc tính Auto-Close Curve. • Chọn công cụ Polyline Tool trên thanh ToolBox. • Lúc này trên trang vẽ con trỏ chuột sẽ có hình dạng Vẽ những đường thẳng và những đường gấp khúc: • Nhấp chuột tại điểm đầu tiên, rê chuột và nhấp double chuột tại một điểm khác để hoàn thành một đường thẳng. • Nhấp chuột tại một điểm đầu tiên, rê chuột và nhấp chuột tại những điểm liên tiếp nhau và nhấp double chuột tại điểm kết thúc để tạo thành đường gấp khúc. Vẽ đường cong: • Nhấp và giữ chuột kéo theo hướng vẽ, nhấp double chuột để kết thúc đường cong.
  2. • Trong khi vẽ những đường cong hay đường thẳng liên tiếp, nếu điểm đầu trùng với điểm cuối. Con trỏ sẽ hiển thị biểu tượng trùng nút có dạng , double click tại điểm trùng sẽ tạo thành những vùng khép kín. Auto-Close Curve: Trước khi thực hiện vẽ bằng Polyline Tool, bạn nhấp chọn biểu tượng Auto-Close Curve trên thanh thuộc tính (biểu tượng được chọn sẽ chìm xuống). Khi đó bạn thực hiện vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như trên nhưng sẽ tạo ra những vùng khép kín. Công cụ Polyline Tool vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như Freehand Tool nhưng thêm thuộc tính Auto-Close Curve. • Chọn công cụ Polyline Tool trên thanh ToolBox. • Lúc này trên trang vẽ con trỏ chuột sẽ có hình dạng Vẽ những đường thẳng và những đường gấp khúc: • Nhấp chuột tại điểm đầu tiên, rê chuột và nhấp double chuột tại một điểm khác để hoàn thành một đường thẳng.
  3. • Nhấp chuột tại một điểm đầu tiên, rê chuột và nhấp chuột tại những điểm liên tiếp nhau và nhấp double chuột tại điểm kết thúc để tạo thành đường gấp khúc. Vẽ đường cong: • Nhấp và giữ chuột kéo theo hướng vẽ, nhấp double chuột để kết thúc đường cong. • Trong khi vẽ những đường cong hay đường thẳng liên tiếp, nếu điểm đầu trùng với điểm cuối. Con trỏ sẽ hiển thị biểu tượng trùng nút có dạng , double click tại điểm trùng sẽ tạo thành những vùng khép kín. Auto-Close Curve: Trước khi thực hiện vẽ bằng Polyline Tool, bạn nhấp chọn biểu tượng Auto-Close Curve trên thanh thuộc tính (biểu tượng được chọn sẽ chìm xuống). Khi đó bạn thực hiện vẽ những đường thẳng và đường cong tương tự như trên nhưng sẽ tạo ra những vùng khép kín.
Đồng bộ tài khoản