5 cách để bé ham tìm hiểu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
21
download

5 cách để bé ham tìm hiểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

‘Tại sao bé hỏi rất nhiều?’ và ‘Làm thế nào khuyến khích trí tò mò để bé thông minh hơn?’ là những băn khoăn điển hình của cha mẹ khi bé học nói. Để giải đáp những câu hỏi của bé, bạn phải thật kiên nhẫn vì đây là cách giúp bé sáng tạo hơn. “Tò mò là động lực của trí tuệ” – Pam Schiller (tác giả cuốn sách 7 kỹ năng thành công cho bé) cho biết. Bé cần tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và hoạt động mới. Vì thế, cha mẹ nên khuyến khích tính ham học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 cách để bé ham tìm hiểu

  1. 5 cách bé ham tìm hi u
  2. ‘T i sao bé h i r t nhi u?’ và ‘Làm th nào khuy n khích trí tò mò bé thông minh hơn?’ là nh ng băn khoăn i n hình c a cha m khi bé h c nói. gi i áp nh ng câu h i c a bé, b n ph i th t kiên nh n vì ây là cách giúp bé sáng t o hơn. “Tò mò là ng l c c a trí tu ” – Pam Schiller (tác gi cu n sách 7 k năng thành công cho bé) cho bi t. Bé c n ti p thu ư c nhi u kinh nghi m và ho t ng m i. Vì th , cha m nên khuy n khích tính ham h c h i bé. Có 5 g i ý giúp b n làm ư c i u này, t Parenting: 1. Làm m i thói quen ăn u ng B n th phá v nguyên t c ăn u ng v n ã quen thu c c a bé: cháo cho b a sáng, cơm v i rau, th t (cá) cho b a t i. Hãy cho bé ăn u ng a d ng vào nh ng b a ăn nhà, như món cơm cu n ki u Hàn Qu c cho b a sáng, thêm món canh rong bi n vào b a cơm t i c a bé. Nh ng món m i không ch giúp bé háo h ng mà còn kích thích bé hay h i hơn.
  3. 2. Thay i khung c nh Có th s p x p l i chơi trong phòng c a bé ho c thay i v trí nh ng con búp bê trên giư ng c a bé. Sau ó, b n cùng con th o lu n v s khác bi t. Li u c nh có p hơn không? Có ít l n x n hơn không? Li u bé còn có ý tư ng s p x p nào phù h p hơn không? 3. o l n cu n sách Tr n nhân v t và khung c nh trong nh ng câu chuy n b n ã c cho bé. Thêm m t siêu nhân vào câu chuy n “T m Cám” ch ng h n và bé phát hi n ra i u vô lý. Hãy h i con v các nhân v t s làm gì v i nh ng câu h i m ; ví d : “T i sao Nàng Tiên Cá không ói?”… 4. Vui v i bé T o m t không gian c bi t, trong phòng ng ho c ch vui chơi c a bé – nơi bé có th v màu b ng ngón tay, xây d ng pháo ài, “chi n u” v i m b ng nh ng chi c g i. Có th h i bé v i u bé thích nh t và nh ng ý tư ng. 5. Hãy h i con nhi u hơn
  4. B n hãy ch cho bé th y b n cũng tò mò v nh ng i u thú v t bé. H i bé xem có gì khác bi t gi a truy n Nàng B ch Tuy t và 7 chú lùn v i Cô bé quàng khăn …
Đồng bộ tài khoản