5 điều cần biết khi giáo dục trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
100
lượt xem
20
download

5 điều cần biết khi giáo dục trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi cha mẹ đều hy vọng trẻ của mình giỏi giang ngoan ngoãn nhưng rất ít người lại biết làm thế nào để trẻ tốt hơn. Nếu nói “tốt”cũng có nghĩa là thành công và hạnh phúc. Vậy thì trẻ cần có tố chất gì để có được sự thành công và hạnh phúc? Nhiều cha mẹ xem cổng trường đại học là mục tiêu lớn nhất đối với trẻ. Trên thực tế chỉ có vào đại học trẻ mới có cơ hội nhất định. Vì thế đôi khi chỉ chú trọng đến theo đuổi mục tiêu tri thức mà không...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 điều cần biết khi giáo dục trẻ

  1. 5 i u c n bi t khi giáo d c tr
  2. 1. Hi u ư c tr c n gì? M i cha m u hy v ng tr c a mình gi i giang ngoan ngoãn nhưng r t ít ngư i l i bi t làm th nào tr t t hơn. N u nói “t t”cũng có nghĩa là thành công và h nh phúc. V y thì tr c n có t ch t gì có ư c s thành công và h nh phúc? Nhi u cha m xem c ng trư ng i h c là m c tiêu l n nh t i v i tr . Trên th c t ch có vào i h c tr m i có cơ h i nh t nh. Vì th ôi khi ch chú tr ng n theo u i m c tiêu tri th c mà không có cái nhìn th c t khác. Nhân cách, s c kh e, thái tích c c l c quan, kh năng thích ng môi trư ng, cơ h i n m b t m i th m i là m c tiêu h nh phúc c a con ngư i.
  3. 2. Ngôn t c a ngư i l n có nghĩa gì i v i tr Ngư i l n mu n gì không quan tr ng, mà quan tr ng hơn là tr có th nhìn th y gì, h c gì t trong m i hành vi c a chúng ta. Trư c m t tr chúng ta c n c n th n t ng hành vi l i nói xem xét hành vi ó có ý nghĩa gì i v i tr . 3. Hi u ư c phương pháp giáo d c th nào? Bi t làm gì ư c xem là có phương hư ng; bi t làm th nào ư c xem là có năng l c; không có phương hư ng thì s n l c và t c không có ý nghĩa; ch có phương hư ng, không có phương pháp thì m i vi c cũng tr nên vô nghĩa. Là ngư i l n c n ph i có phương pháp gi i quy t, không nên th y khó mà n n chí. 4. Hi u ư c làm ngư i chính là làm cha m Giáo d c nh m m c ích giúp tr c m nh n cu c s ng tuy t v i. i u chúng ta c n trong cu c s ng cũng chính là i u tr c n; trư c h t xem xét nhu c u chúng ta sau ó m i xem xét nhu c u c a tr .
  4. Chúng ta gi i quy t t t m i vi c không ch em n cho tr kinh nghi m áng giá mà giúp tr có thái l c quan tích c c hơn. 5. Hi u ư c gi i h n c a giáo d c M i ngư i u có gi i h n c a chính mình, vì th s giáo d c i v i tr cũng c n có gi i h n riêng. Các b c cha m c n cho tr không gian riêng suy nghĩ. Ý nghĩa giáo d c gia ình là vô cùng quan tr ng và sâu s c, nhưng giáo d c gia ình không quy t nh n hoàn toàn n s phát tri n c a tr . Tùy vào tu i và môi trư ng h c t p, s trư ng thành và kinh nghi m c a tr c n ti p thu t trong cu c s ng c l p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản