5 mẹo để có những bức ảnh lễ tết đẹp nhất

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
132
lượt xem
41
download

5 mẹo để có những bức ảnh lễ tết đẹp nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thật có lý khi nói máy ảnh sinh ra là để dành cho ngày nghỉ. Những ngày nghỉ cuối năm với không khí nhộn nhịp tràn ngập mọi nẻo đường, hay giây phút sum họp cùng gia đình là những dịp không tồi để “chộp” những kiểu ảnh đáng nhớ. 1. Chỉnh độ cân bằng trắng Đôi khi màu sắc không đơn giản như những gì ta nhìn thấy. Chẳng hạn như với điều kiện ánh sáng thấp, mắt người khó có thể phân biệt màu sắc và thường chỉ thấy màu ghi sẫm. Tương tự, màu sắc của ánh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 mẹo để có những bức ảnh lễ tết đẹp nhất

  1. 5m o có nh ng b c nh l t t p nh t Th t có lý khi nói máy nh sinh ra là đ dành cho ngày ngh . Nh ng ngày ngh cu i năm v i không khí nh n nh p tràn ng p m i n o đư ng, hay giây phút sum h p cùng gia đình là nh ng d p không t i đ “ch p” nh ng ki u nh đáng nh . 1. Ch nh đ cân b ng tr ng Đôi khi màu s c không đơn gi n như nh ng gì ta nhìn th y. Ch ng h n như v i đi u ki n ánh sáng th p, m t ngư i khó có th phân bi t màu s c và thư ng ch th y màu ghi s m. Tương t , màu s c c a ánh sáng cũng có nh hư ng rõ r t. M t th có th mang
  2. màu tr ng dư i ánh sáng m t tr i nhưng l i có màu vàng khi trong phòng, dư i ánh đèn r c r . Có nh ng th i đi m nhi u ngu n ánh sáng cùng t p trung và tương kh c khi n vi c ch p nh tr nên khó khăn. Ch ng h n như khi r ng sáng, ánh sáng t c a s tràn vào, ánh sáng t bóng đèn đi n, bóng đèn màu trang trí hay th m chí là m t vài ánh n n có th khi n c m ng c a máy nh nhi u lo n. Gi i pháp lúc này là ch nh đ cân b ng tr ng: Trư c khi ch p, chú ý đi u ch nh đ cân b ng tr ng v i m t t m gi y tr ng. Ho c ngư i ch p có th ch n ch đ ch p RAW và sau đó x lý đ cân b ng tr ng trên máy tính. nh ch p cũng kh dĩ hơn m c dù m t nhi u th i gian hơn. 2. Ch c n b m máy N u máy nh có ch đ ch p h n gi hay ch p theo t n s cho trư c, nên c đ nh máy nh trên giá đ , đ t v trí thích h p và ch n t c đ ch p.
  3. Th nh t, ch p cách quãng t đ ng s giúp “ch p” đư c nh ng kho nh kh c mà ngư i ch p có th b l n ut ch p, như khi d tay làm vi c gì đó hay đang trò chuy n v i ai đó. Th hai, s nh ch p đư c hoàn toàn có th t n d ng đ làm m t đo n phim stop-motion ng n. Do hình ch p càng nhi u, hình nh càng mư t, t c đ t i thi u nên là 8-10 hình/giây. V i t c đ này, trung bình c n 100 hình cho m t đo n phim 10 giây. Ngư i dùng có th dùng b t kỳ chương trình ch nh s a video nào đ n i nh ng t m hình này thành phim. Ti n d ng hơn c là chương trình Windows Movie Maker có s n trong Windows XP và Vista. 3. Đ máy r i tay B n không mu n “giao phó” t t c cho ch đ ch p t đ ng c a máy nh? M t m o nh là có th chuy n máy nh cho nhi u ngư i cùng ch p. Như v y b n s có kho ng th i gian ngh ngơi và nh ng b c hình đư c ch p v i nhi u góc đ khác nhau. N u th nh máy nh có dung lư ng l n, b n có th có hàng trăm b c nh r t đa d ng.
  4. 4. Ch p đêm Đ i v i ph n l n hình ch p đêm, ngư i ch p không c n ph i quan tâm t i v n đ dư hay thi u sáng. Ch c n đ t ch đ ch p th công, ch n tiêu c t m trung ( kho ng f/5.6), th t c đ c a ch p kho ng vài giây và ki m tra k t qu . N u mu n b c hình có nhi u ánh sáng hơn, lung linh hơn, b n có th kéo dài th i gian đóng c a ch p ho c k t h p v i nhi u hi u ng khác nhau và l a ch n phương án t i ưu nh t. Như b c hình cây thông Noel c nh lò sư i dư i đây đư c ch p v i t c đ 6 giây.
  5. 5. C n c nh và cá tính N u có th , hãy ch p g n hơn. Nh ng b c hình v a ph i và nh n m nh đư c đ i tư ng ch p thư ng đ p hơn nh ng b c hình t góc đ r ng do đ i tư ng ch p thư ng b “chìm” vào ph n n n. Đ i v i nh ng b c hình ch p kỳ ngh , đi u này càng quan tr ng hơn b i ph n h u c nh có nhi u kho ng nhi u hơn thông thư ng. Zoom g n vào đ i tư ng ch p và tìm ch n chi ti t n m b t theo đúng ý đ ngay c khi ch p tĩnh v t.
Đồng bộ tài khoản