5 phút để phát hiện thuốc trừ sâu trong thức ăn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
9
download

5 phút để phát hiện thuốc trừ sâu trong thức ăn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép, que thử này sẽ biến đổi màu sắc, có thể dễ dàng thấy được bằng mắt thường. "Dipstick" cũng có thể sử dụng trong quân đội để phát hiện các loại chất độc hóa học trong chiến tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 phút để phát hiện thuốc trừ sâu trong thức ăn

  1. 5 phút phát hi n thu c tr sâu trong th c ăn Các nhà khoa h c Canada v a ch t o m t lo i d ng c có th nhanh chóng phát hi n dư lư ng thu c tr sâu trong th c ph m trong th i gian t i a là 5 phút. Nhà nghiên c u John Brennan thu c trư ng ih c McMaster và các ng nghi p ã ch t o lo i que th b ng gi y, dài 10cm, mang tên "Dipstick" có th phát hi n thu c tr sâu có trong th c ph m ho c u ng, dù ch là n ng r t nh .
  2. Que th phát hi n D ng c th này có th ư c thu c tr sâu s d ng ki m tra m u "Dipstick". nh: th c ph m nh p kh u c a www.chemie.de các nư c thư ng s d ng các lo i thu c tr sâu b c m Canada. Khi phát hi n có dư lư ng thu c tr sâu vư t quá m c cho phép, que th này s bi n i màu s c, có th d dàng th y ư c b ng m t thư ng. "Dipstick" cũng có th s d ng trong quân i phát hi n các lo i ch t c hóa h c trong chi n tranh. Lo i que th này r t thích h p i v i nh ng nư c ang phát tri n nơi các thi t b ki m tra an toàn th c ph m hi n i và t ti n chưa th trang b t i các vùng sâu và vùng xa. Ngoài ra, d ng c th này cũng r t ơn gi n, không c n các chuyên gia phân tích m u th . Lo i que này
  3. cũng có th trang b cho các nhà máy ch bi n th c ph m ngăn ng a nguy cơ bùng phát d ch b nh. Hi n nay, "Dipstick" có th phát hi n 5 ho c 6 lo i hóa ch t c h i trong th c ph m. Trong tương lai, d ng c này có th ư c s d ng phát hi n c các lo i vi khu n có kh năng gây ch t ngư i như E.coli, Listeria hay Salmonella
Đồng bộ tài khoản