6 dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
8
download

6 dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi một loại bệnh nguy hiểm nào đó, cơ thể thường có những dấu hiệu cảnh báo rất cụ thể, trong đó có 6 dấu hiệu thường không rõ ràng và biến mất rất nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 6 dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng

  1. 6 d u hi u c nh báo b nh n ng Trư c khi m t lo i b nh nguy hi m nào ó, cơ th thư ng có nh ng d u hi u c nh báo r t c th , trong ó có 6 d u hi u thư ng không rõ ràng và bi n m t r t nhanh. B n c n h t s c chú ý n u phát hi n ra 6 d u hi u này không s nh hư ng n tính m ng. 1. i ti u ra máu nhưng không có c m giác au. N u phát hi n máu trong nư c ti u, dù không au cũng ph i i khám. i ti u ra máu thông thư ng ra do s i th n, viêm nhi m bàng quang ho c tuy n ti n li t. Nghiêm tr ng hơn có th do ung thư m t s b ph n như th n, ư ng ti u, bàng quang, tuy n ti n li t. Khi b nh m i kh i phát, ngư i b nh thư ng không có c m giác au, nhưng c n phát hi n càng s m càng t t giai o n này có th i u tr b nh s m.
  2. nh minh h a: Inmagine 2. au ho c t c ng c, au cánh tay, hàm, c ; b l nh t ng t, suy như c n ng, nôn ói, chóng m t ho c khó th là nh ng d u hi u c a b nh tim. Ngoài ra, m t s ngư i còn có th m c b nh tim “không au” v i các d u hi u ch y u là: t nhiên hoa m t, nh p tim tăng, th g p, bu n nôn, nôn, ra m hôi l nh. N u cơ th xu t hi n ng lo t các tri u ch ng trên b n c n ph i ư c c p c u k p th i và ư c i u tr theo úng phác c a bác sĩ.
  3. 3. au b p chân, au ng c, th g p, ho ra máu là d u hi u hình thành ch ng máu ông chân. B nh này cũng d xu t hi n sau khi ng i lâu, n m lâu sau khi ph u thu t và ai cũng có th m c b nh này. Sau khi ng i lâu, máu t l i chân, máu ông l i huy t qu n, b p chân sưng au, lúc này n u t nhiên au ng c ho c th g p thì r t có th máu ông ã r i ra và theo máu i vào ph i. Hi n tư ng này h t s c nguy hi m, b n c n ph i n b nh vi n ư c bác sĩ tư v n ngay l p t c. Thông thư ng, ch ng máu ông ư c ch a tr t t nh t trong vòng 3 gi k t khi xu t hi n. 4. Tay chân tê, bu t, tinh th n căng th ng, chóng m t, nói năng l p b p… Các tri u ch ng này cho bi t có th b n ã b trúng gió ho c là d u hi u c nh báo ch ng t c ho c v ng m ch cung c p oxy cho não. N u như ng m ch ch g p tr c tr c, ph n l n não s ch u nh hư ng, d n n li t n a ngư i, ng
  4. th i m t i kh năng nói. N u như m ch máu nh tr c tr c thì d n n tê cánh tay ho c chân. 5. Hen suy n không h n cũng không n ng hơn. B nh hen suy n khi phát tác thư ng kèm theo khó th ho c th khò khè. N u tri u ch ng không thuyên gi m, cũng không x u i thì b n cũng c n i khám ngay. N u b nh hen phát tri n dai d ng kéo dài, có th khi n cơ ng c m i m t tri n miên, th m chí d n n t vong. 6. Tr m u t và có ý nh t t . M t s ngư i khi b tr m c m thư ng không tìm s giúp , vì lo s ngư i khác cho r ng th n kinh h không bình thư ng. Trên th c t , m t s h p ch t hóa h c trong não nh ng ngư i này ã m t i s cân b ng. ây cũng là m t lo i b nh. B nh tr m c m bao g m u bu n, m t m i, lãnh m, lo l ng, thay i thói quen ng , không có c m giác thèm ăn. Khi xu t hi n nh ng tri u
  5. ch ng này c n ph i chú ý s m và ti n hành ch a tr tâm lý cũng như b i b th ch t.
Đồng bộ tài khoản