intTypePromotion=1

7 nguyên tắc bố cục ảnh phá cách

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
380
lượt xem
188
download

7 nguyên tắc bố cục ảnh phá cách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chụp ảnh là thú chơi sáng tạo với đường nét, màu sắc, hình khối… Nhưng khi làm chủ tấm hình với các nguyên tắc cơ bản, bạn sẽ nhanh chóng đi đến thành công hơn và dễ tìm kiếm sự… phá cách hơn. Đây là nguyên tắc căn bản và phổ biến nhất. Một khung hình sẽ được chia làm 3 phần ngang và dọc. Đường ngang và dọc gọi là đường mạnh, điểm giao giữa hai đường này gọi là điểm mạnh. Khi chụp, có thể áp dụng quy tắc này trong các bức ảnh phong cảnh. Ví dụ, đặt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7 nguyên tắc bố cục ảnh phá cách

 1. 7 nguyên t c b c c nh phá cách (P.1)
 2. Ch p nh là thú chơi sáng t o v i ư ng nét, màu s c, hình kh i… Nhưng khi làm ch t m hình v i các nguyên t c cơ b n, b n s nhanh chóng i n thành công hơn và d tìm ki m s … phá cách hơn. 1. Nguyên t c chia 3 ây là nguyên t c căn b n và ph bi n nh t. M t khung hình s ư c chia làm 3 ph n ngang và d c. ư ng ngang và d c g i là ư ng m nh, i m giao gi a hai ư ng này g i là i m m nh. Khi ch p, có th áp d ng quy t c này trong các b c nh phong c nh. Ví d , t ư ng chân tr i, m t bi n, m t sông, v ch ư ng… theo ư ng m nh; các i tư ng t i m m nh. Do ó, không nên t ư ng chân tr i n m ngang như chia ôi b c nh thành hai ph n b ng nhau. Cũng không t i tư ng trung tâm b c nh l n (tr các ki u ch p c n c nh).
 3. 2. ơn gi n các thành ph n Ngay c trư c khi áp d ng nguyên t c chia 3, b n ã ph i chú ý n nguyên t c này. B c nh c n làm rõ ch th và ý tư ng, do ó các chi ti t th a ph i lo i b tuy t i. Có hai i m c n làm ơn gi n hóa các thành ph n: Ti p c n sát i tư ng ưa ch th vào khung hình m t cách g n gàng, d nh t là zoom vào th t g n i tư ng lo i b nh ng chi ti t gây nhi u xung quanh. T t nhiên, b c nh v n có m t n i dung, b c c cân ch nh.
 4. Có th xung quanh chú ong trong b c nh u bài vi t là nhi u th v t vãnh khác như lá cây, cành cây ang trôi trên m t nư c, nhưng khi ti p c n sát hơn, ch th ư c n i b t và không b làm “phi n nhi u”. D n d p cho h u c nh g n gàng Trong trư ng h p ch p l y phong c nh r ng, các y u t gây nhi u r t nhi u. ó là lý do t i sao nh ng ngư i ch p nh ngh thu t r t khó tính d n d p m i th cho quang ãng mà v n không làm b c nh m t i v t nhiên. M t cách n a là t o sâu trư ng nh làm m h u c nh, khi n các chi ti t “nh c m t” không làm nhi u n ch th , nghĩa là m t ngư i xem không b phân tán ra các hình thù khác.
 5. 3. Dùng ư ng d n Các ư ng th ng, ư ng cong trong th c t r t nhi u và có th làm b c nh s ng ng hơn khi t úng ch . Khái ni m “leading line” ( ư ng d n) có nghĩa là ư ng ó s d n m t ngư i xem i t i m này n i m kia m t cách có ch ích, ch không d n i lung tung. T o sâu v không gian Dùng các ư ng d n trong t nhiên như con ư ng ngo n ngoèo i v phía chân tr i s t o ra c m giác v chi u sâu. D n n ch th
 6. B n có th dùng ư ng d n ưa m t ngư i xem n ch th mà b n mu n nh n m nh.
 7. Làm b c nh có tính ng hơn Không h n m t v ch k s làm ư c ư ng d n trong nh. Các i tư ng gi ng nhau x p theo hàng cũng tr thành ư ng d n. b c nh ng hơn, có th b trí ư ng d n d ng chéo trên b c nh.
 8. 7 nguyên t c b c c nh phá cách (P.2) Ch p nh là thú chơi sáng t o v i ư ng nét, màu s c, hình kh i… Nhưng khi làm ch t m hình v i các nguyên t c cơ b n, b n s nhanh chóng i n thành công hơn và d tìm ki m s … phá cách hơn. Ti p theo 3 nguyên t c ph n 1, sau ây là 4 nguyên t c còn l i giúp b n b c c ư c nh ng b c nh c áo.
 9. 4. “Khung nh” trong t nhiên Có nhi u y u t trong t nhiên s làm “khung” cho b c nh, ch c n chúng t o dáng hai c nh c a nh, d ng ch U, ch L, hình tròn hay b t kỳ hình nào làm ư c khung. Khung trong b c nh sau s làm cho b c nh có chi u sâu hơn, làm n i rõ ch th . 5. T o s tương ph n, il p N u mu n ch th n i b t, b n ph i t o ra s khác bi t c a nó so v i các chi ti t khác trong nh. Có nhi u cách làm ư c i u này. Thư ng thì
 10. b n s nh n ra s tương ph n gi a ánh sáng và bóng t i, màu l nh và màu nóng. th hi n rõ hơn tương ph n sáng t i, b n có th chuy n tông thành en-tr ng như trong b c nh góc trái u bài vi t này. th hi n khác bi t v gam màu, hãy dùng s i ch i màu s c n i b t như trong b c nh sau: Ngoài ra, các nhi p nh gia còn tìm n ch tương ph n sâu s c hơn như v ng chãi và chênh vênh, tròn và vuông, cao và th p, giàu và nghèo… 6. t góc nhìn
 11. Góc nhìn c a ngư i ch p không có nghĩa là t ng kính th nào cũng ư c. Tùy t ng i tư ng, b n s t o ra cách nhìn l v nó, khác bi t so v i cách ngư i thư ng hay nhìn. Có nh ng ngư i theo thói quen c ng tư th nào thì ch p như th . Th c ra, không ph i ng u nhiên mà các phó nháy v t v bò lăn ra ư ng, xoay ngư i ki u có khung hình ưng ý. Dư i ây là 3 góc ch p ph bi n: T trên xu ng Có nh ng lúc b n ph i trèo lên th t cao ch p xu ng.
 12. T dư i lên Ngang t m m t i tư ng
 13. 7. Nh p i u Cách b c c này là th hi n s l p l i c a các chi ti t m t cách có ch ý, làm n i b t s s p x p t nhiên c a chúng trong không gian.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2