intTypePromotion=1

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run

Chia sẻ: Nguyen Thi Bich Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
23
download

99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hộp thoại Run cho phép bạn khởi động nhanh các chương trình ứng dụng trong Windows. Cũng thông qua hộp thoại Run, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng ẩn hữu ích khác mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm file thực thi của chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 99 câu lệnh chạy từ hộp thoại Run

  1. 99 câu l nh ch y t h p tho i Run
  2. 99 câu l nh ch y t h p tho i Run Accessibility Controls (ch nh c tính c a keyboard, mouse, display, sound..; b n n Shift 5 l n cũng ra ư c cái này) access.cpl Add Hardware Wizard (cài t thêm ph n c ng hay i lo i th ) hdwwiz.cpl Add/Remove Programs (g b các chương trình có trong h th ng) appwiz.cpl Administrative Tools (g m các shortcut cài t h th ng) control admintools Automatic Updates (cài t ph n Automatic Update) wuaucpl.cpl Bluetooth Transfer Wizard (cài t Bluetooth) fsquirt Calculator (m công c máy tính) calc Certificate Manager certmgr.msc Character Map (b ng nh ng kí hi u trong Win) charmap Check Disk Utility (Công c check disk gi ng như nó ScanDisk lúc kh i ng) chkdsk Clipboard Viewer (m Clipboard, nơi d li u ư c lưu m i khi b n dùng l nh copy) clipbrd Command Prompt (m Command Prompt, cái này có nhi u công d ng nhưng mình cũng không bi t h t, r t ít khi s d ng) cmd Component Services dcomcnfg Computer Management (qu n lí h th ng máy tính, có th m b ng cách chu t ph i vào My Computer r i ch n Manager) compmgmt.msc Date and Time Properties ( i u ch nh th i gian h th ng)
  3. timedate.cpl DDE Shares ddeshare Device Manager (qu n lí nh ng thi t b k t n i v i h th ng máy tính) devmgmt.msc Direct X Control Panel (If Installed)* directx.cpl Direct X Troubleshooter (ki m tra thông s h th ng, check l i các drive sound và display) dxdiag Disk Cleanup Utility (m ng d ng Disk Cleanup, quét d n c ng) cleanmgr ng d ng phân b , s p x p l i d li u lưu tr trong Disk Defragment (m c ng) dfrg.msc Disk Management diskmgmt.msc Disk Partition Manager (qu n lí các phân vùng h th ng) diskpart Display Properties ( i u ch nh giao di n) control desktop Display Properties (gi ng cái trên) desk.cpl Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) (m tab Appearance trong c a s Display) control color Dr. Watson System Troubleshooting Utility drwtsn32 Driver Verifier Utility verifier Event Viewer eventvwr.msc File Signature Verification Tool sigverif Folders Properties (m Folder Options) control folders
  4. Fonts (qu n lí Font h th ng, cài t thêm ho c g b ) control fonts Fonts Folder (gi ng trên) fonts Free Cell Card Game (m trò chơi FreeCell cài s n trong Win) freecell Game Controllers (cài t Joyticks n u có) joy.cpl Group Policy Editor (XP Prof) gpedit.msc Hearts Card Game (m trò chơi Hearts cài s n trong Win) mshearts Iexpress Wizard iexpress Indexing Service ciadv.msc Internet Properties (qu n lí k t n i Internet và i u ch nh trình duy t IE) inetcpl.cpl IP Configuration (Display Connection Configuration) ipconfig /all IP Configuration (Display DNS Cache Contents) ipconfig /displaydns IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) ipconfig /flushdns IP Configuration (Release All Connections) ipconfig /release IP Configuration (Renew All Connections) ipconfig /renew IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS) ipconfig /registerdns IP Configuration (Display DHCP Class ID) ipconfig /showclassid IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)
  5. ipconfig /setclassid Java Control Panel (If Installed) javaws Keyboard Properties (hi u ch nh bàn phím) control keyboard Local Security Settings secpol.msc Local Users and Groups lusrmgr.msc Logs You Out Of Windows (Log Off Acount) logoff Microsoft Chat winchat Minesweeper Game (m trò chơi dò mìn) winmin Mouse Properties (hi u ch nh chu t) control mouse Mouse Properties (gi ng trên) main.cpl Network Connections ( i u ch nh các k t n i Internet) control netconnections Network Connections (như trên) ncpa.cpl Network Setup Wizard (cài t m t k t n i Internet) netsetup.cpl Notepad (m NotePad) notepad Nview Desktop Manager (If Installed) nvtuicpl.cpl Object Packager packager ODBC Data Source Administrator odbccp32.cpl
  6. On Screen Keyboard (m m t bàn phím o trong Win) osk Opens AC3 Filter (If Installed) ac3filter.cpl Performance Monitor perfmon.msc Performance Monitor perfmon Phone and Modem Options telephon.cpl Power Configuration (qu n lí ngu n) powercfg.cpl Printers and Faxes (cà t máy in và fax) control printers Private Character Editor eudcedit Quicktime (If Installed) (m Quicktime, n u có cài) QuickTime.cpl Regional Settings ( i u ch nh ngôn ng , múi gi , ...) intl.cpl Registry Editor (h th ng l i các khóa Registry) regedit Remote Desktop (cài t i u khi n máy tính t xa) mstsc Removable Storage ntmsmgr.msc Removable Storage Operator Requests ntmsoprq.msc Resultant Set of Policy (XP Prof) rsop.msc Scanners and Cameras sticpl.cpl Scheduled Tasks control schedtasks
  7. Security Center wscui.cpl Services services.msc Shared Folders fsmgmt.msc Shuts Down Windows shutdown Sounds and Audio ( i u ch nh Sound, mic, speaker..) mmsys.cpl Spider Solitare Card Game spider SQL Client Configuration cliconfg System Configuration Editor sysedit System Configuration Utility msconfig System File Checker Utility (Scan Immediately) sfc /scannow System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) sfc /scanonce System File Checker Utility (Scan On Every Boot) sfc /scanboot System File Checker Utility (Return to Default Setting) sfc /revert System File Checker Utility (Purge File Cache) sfc /purgecache System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) sfc /cachesize=x System Properties (thông tin h th ng, chu t ph i vào My Computer, ch n Properties) sysdm.cpl Task Manager
  8. taskmgr Telnet Client telnet User Account Management (qu n lí acount trong Win) nusrmgr.cpl Utility Manager utilman Windows Firewall (qu n lí tư ng l a) firewall.cpl Windows Magnifier magnify Windows Management Infrastructure wmimgmt.msc Windows System Security Tool syskey Windows Update Launches (link vào trang WindowUpdate c a Microsoft) wupdmgr Windows XP Tour Wizard (Take a tour to Window) tourstart Wordpad (m WordPad) write ho c wordpad
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2