intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Ai là trưởng phòng bán hàng tiềm năng của bạn?

Chia sẻ: HuyenNDN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
15
download

Ai là trưởng phòng bán hàng tiềm năng của bạn?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi tuyển dụng nhà quản lý bán hàng, nhiều tổ chức đã phạm sai lầm khi chỉ dựa vào khả năng khi đánh giá cơ hội thành công của nhân viên trong vị trí quản lý.Thật đáng ngạc nhiên là các nhân viên có năng suất làm việc cao thường xuyên được tiến cử vào vị trí quản lý, một vị trí mà để thành công cần có những bộ kĩ năng và tư duy hoàn toàn khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ai là trưởng phòng bán hàng tiềm năng của bạn?

 1. Ai là trưởng phòng bán hàng tiềm năng của bạn? đợ ếà óm “ ó ềm ă lớ ” ặ b à ả ờkỏ ổ .K ể ụ à q ả lý bá à ềổ đã m lầm k ỉ ự à k ả ă k đá áơộ à ị í q ả lý. Hã ĩ đế ờ ợ mộ n bá à ỏ à mộ k ầ mềm ó à . ậ đá là á óă làm ệ ờ đợ ế ử à ị í q ả lý mộ ị í mà để à ầ ó ữ bộ kĩ ă à à àk á. b ờ ả 3 ế: à lã đ ệọ à m kế . N ệ ọ đó là k ự ựm m ị í à ẵ lò ị ì ệ . m kế b ồm m kế ữ ớ à mệ .R ềổ ỉ úọ à ềm ă ựệ ệ mà lờ đ ỏ “N mì óm làm ệ đó k ?” Xá đị í á ó ể là mộ ệ k ó k ă đặ b ệ là đ ớ ữ ẻ. Cá tính mộ l ụ áể q á ì đà ọ ỏk ệm à làm ệk ế ảđợ ể ệ õà k ọ mớ bắ đầ . Hơ ếữ nhiề à q ả lý ằ lã đ là ữ ờl á ă ổ àl ểệõ à áí mì . áổ ầ á ể ì mẫ à q ả lý bá à ẩự ữ ớ à ól q đế à ừ đó á đị ệ q ả làm ệ ự ữ đ à. á ổ ũ ầ đảm bả ằ ệ đá á k ỉ
 2. là ờ đ ểm ệ mà ò ơ l l à . V ệ đá áũ ả ì à ữ ế kế à ũ ữ ế ó làm ọ b. Việc sử dụng những câu hỏi dưới đây, kết hợp với một chương trình đánh giá hiệu quả sẽ giúp bạn xác định chính xác hơn những nhà quản lý bán hàng tiềm năng : 1. Họ đã ừ óà í m ệ qả ệ ợ ợm kỳ ọ ? 2. Họ ó ám đảm đ ơ á ệm à ự ệ ệ ỉ ồ ờ mọ ệả ? 3. Họ ó ể ệ ự ự q ế đị mì k ? 4. Họ ó ể ệ ò ẫ đầ à ó ả ở đế ờ k á ? Họ ó k ả ă ảq ếổ ỏ ữ đề ờká đ ặ ả? 5. N ữ ká ó ở ọ ò lã đ ảk ọ k ó lã đ ? 6. Họ ó ậ đ ợ ầm q ọ ệ ả á đị đí đế ớk q ế đị ơ để đ đế đó k ? 7. Họ ó ầm ì b q á k ? Họ là ờl đặ õà ễ à ữ lệ à ể ế? 8. K ó k ă ó làm ọ ù b ớ ? Họ ó ể ệ ự ám đ ơ đầ ử á khônng? 9. Họ ó ệ q ả k làm ề ệ ù mộ lú k ? 10. N ữ đổ k bá ớả ở ế à đế ệ q ả làm ệ ọ? Để tìm hiểu cách xác định đúng trưởng phòng bán hàng tiềm năng trong tổ chức của bạn, mời bạn tải brochure sản phẩm Profiles Sales Assessment Truy cập http://www.profilesvietnam.com/ hay http://blog.profilesvietnam.com/blog để biết thêm chi tiết

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản