Autolt part1

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
7
download

Autolt part1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiển nhiên, trước tiên bạn cần có AutoIt. AutoIt được phân phối ở 2 dạng: Installer và ZIP. Phiên bản mới nhất là 3.2.0.1. Ở dạng Installer, bạn sẽ down về một file exe: http://www.autoitscript.com/cgi-bin/....0.1-setup.exe - bộ cài của AutoIt. Down bộ cài đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm nhiều tiện ích khi sử dụng AutoIt. Ví dụ, khi bạn kích chuột phải vào 1 file .au3, sẽ có tùy chọn cho phép bạn chạy script / sửa script bằng editor... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Autolt part1

  1. 2. Nhữn công cụ cần dùng đ viết các chương trì bằng A ng để ình AutoIt Hiển nhi trước ti bạn cần có AutoIt. iên, iên n AutoIt đ được phân phối ở 2 dạn Installer và ZIP. Ph bản mớ nhất là 3. p ng: r hiên ới .2.0.1. Ở dạng IInstaller, bạ sẽ down về một file exe: http:// ạn e /www.autoitscript.com m/cgi-bin/....0.1- setup.ex - bộ cài của AutoIt. D xe c Down bộ cà đồng ngh với việc bạn sẽ có t ài hĩa c thêm nhiều tiện ích khi s dụng AutoIt. Ví dụ, khi bạn kíc chuột ph vào 1 file .au3, sẽ có tùy chọn cho sử ch hải phép bạn chạy scrip / sửa scri bằng edi n pt ipt itor... Còn dạn ZIP: http ng p://www.aut om/cgi-bin/...t-v3.2.0.1 toitscript.co 1.zip - dạng này cho ph hép bạn sử d dụng AutoIt ở bất cứ đâ mà ko cầ phải cài đặt (tạo rác trong regis t âu ần c stry ). Đây chính là bản portab mà bạn c thể đặt tr ble có rong USB sstick của mì ình Để soạn thảo file .a bạn có thể dùng bấ cứ trình s au3, ất soạn thảo n thậm ch là Notepa nào, hí ad của Winndows Nếu muốn p hơn, có tính năng h N pzo ó highlight co chạy th code bằn ode, hử ng cách bấm F5... bạn có thể sử d m dụng SciTE. Đây là bản SciTE đã được sửa đ để giúp bạn n đổi trong qu trình sử dụng AutoIt http://ww uá d t: ww.autoitscrript.com/au utoit3/scite/d downloads.php Hoặc, bạ có thể dù Textpad Crimson Editor hay PSPad để v các chư ạn ùng d, y viết ương trình AutoIt. C file syn dành ch 3 trình s Các ntax ho soạn thảo nà được kèm trong thư mục ày m ư Extras\E Editors của AutoIt. A Sau khi tiến hành cài đặt / giải nén AutoIt bạn sẽ thấ một số fi quan trọ nằm tro i t, ấy file ọng ong thư mục này và các thư mục co c c on: • AAutoIt3.exe - Công cụ d dùng để chạ các mã n ạy nguồn viết bbằng AutoItt • AAut2Exe.exe - Công cụ biên dịch f .au3 thà .exe để phân phối e ụ file ành • EExe2Aut.exe - Công cụ dịch ngượ file .exe ( e ụ ợc (viết bằng A AutoIt - hiển nhiên) về .au3 n • AAu3Info.exe - Công cụ cho biết thông tin về c cửa sổ t e các trên màn hình Còn khá nhiều file khác, tuy n á nhiên trên đâ là những công cụ cầ thiết nhấ ây g ần ất. al(UDS) Identica
Đồng bộ tài khoản