intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp - GV. Nguyễn Tuấn Anh

Chia sẻ: Nguyên Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:96

120
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp là một bài giảng hữu ích về văn hóa trong doanh nghiệp. Bài giảng có nội dung giới thiệu về: Đặc trưng của văn hóa, Văn hóa trong con người, Vai trò văn hóa trong doanh nghiệp, Hệ thống giá trị vật thể/phi vật thể, Các tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp - GV. Nguyễn Tuấn Anh

 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Giảng viên: Nguyễn Tuấn Anh www.nguyentuananh.edu.vn
 2. NỘI DUNG • Văn hóa là gì? • Các đặc trưng của văn hóa. • Văn hóa trong mỗi con người. • Vai trò của văn hóa trong doanh nghiệp. www.nguyentuananh.edu.vn
 3. NỘI DUNG • Hệ thống giá trị vật thể. • Hệ thống giá trị phi vật thể. • Các tiêu chí đánh giá văn hóa doanh nghiệp. www.nguyentuananh.edu.vn
 4. Khái niệm về văn hóa www.nguyentuananh.edu.vn
 5. Các cách tiếp cận • Tiếp cận về ngôn ngữ: – Theo tiếng Anh: Culture là trồng trọt (cây trái và tinh thần). – Theo tiếng hán (文化): văn là vẻ đẹp, hóa là đem cái văn để hiện thực hóa thực tiễn (cảm hóa) – sự giáo hóa hay giáo dục nhân cách con người. www.nguyentuananh.edu.vn
 6. Các cách tiếp cận • Tiếp cận về quan niệm và cách hiểu: – Hiểu theo nghĩa hẹp: Hệ tư tưởng, tinh hoa, hoạt động. – Hiểu theo nghĩa rộng. www.nguyentuananh.edu.vn
 7. Văn hóa là gì? www.nguyentuananh.edu.vn
 8. Văn hóa là gì? www.nguyentuananh.edu.vn
 9. Định nghĩa văn hóa Văn hoá là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần được sáng tạo ra và tích luỹ lại trong quá trình phát triển của xã hội. Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư www.nguyentuananh.edu.vn
 10. Định nghĩa văn hóa Văn hoá là một bộ phận của môi trường mà bộ phận đó thuộc về con người. Tất cả những gì không thuộc về tự nhiên, thì đều là văn hoá. Herskovits www.nguyentuananh.edu.vn
 11. Định nghĩa văn hóa Văn hoá là phương tiện để con người giao tiếp, duy trì và phát triển kiến thức của họ về thái độ đối với cuộc sống. Clifford Geertz www.nguyentuananh.edu.vn
 12. Định nghĩa văn hóa Văn hóa là cái khung của ý nghĩa trong đó con người lý giải các kinh nghiệm của họ và chỉ dẫn hành động của họ. Clifford Geertz www.nguyentuananh.edu.vn
 13. Định nghĩa văn hóa • Văn hóa là toàn bộ những hoạt động tinh thần của con người và xã hội bao gồm kiến thức, các phong tục, tập quán; thói quen và cách ứng xử, ngôn ngữ (bao gồm cả ngôn ngữ không lời và có lời); các giá trị và thái độ; các hoạt động văn học, nghệ thuật, tôn giáo, giáo dục; các phương thức giao tiếp, cách thức tổ chức xã hội. www.nguyentuananh.edu.vn
 14. Văn hóa kinh doanh • Văn hóa kinh doanh là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi do chủ thể kinh doanh tạo ra trong quá trình kinh doanh, được thể hiện trong cách ứng xử của họ với xã hội, tự nhiên ở một cộng đồng hay một khu vực. www.nguyentuananh.edu.vn
 15. Văn hóa kinh doanh • Văn hóa kinh doanh là toàn bộ các giá trị văn hóa được chủ thể kinh doanh sử dụng và tạo ra trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó. www.nguyentuananh.edu.vn
 16. Các yếu tố cấu thành VHKD Triết lý kinh doanh Đạo đức kinh doanh Văn hóa doanh nhân Văn hóa doanh nghiệp Ứng xử kinh doanh www.nguyentuananh.edu.vn
 17. Văn hóa doanh nghiệp • Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị, các chuẩn mực, các quan niệm và hành vi của doanh nghiệp và tạo nên bản sắc kinh doanh riêng của doanh nghiệp. www.nguyentuananh.edu.vn
 18. Văn hóa doanh nghiệp là… • Văn hóa doanh nghiệp là các chuẩn mực về hành vi và các giá trị được chia sẻ trong một tổ chức có ảnh hưởng mạnh đến cách thức hành động của các thành viên trong tổ chức đó. www.nguyentuananh.edu.vn
 19. Văn hóa doanh nghiệp • Các chuẩn mực về hành vi: – Là lối hành động chung. • Các giá trị được chia sẻ: – Là những mối quan tâm chung và các mục tiêu quan trọng nhất được chia sẻ giữa các thành viên và thường định hình nên hành vi của các thành viên: Không rõ ràng và khó thay đổi. www.nguyentuananh.edu.vn
 20. Văn hóa là… • Các giá trị. • Các nguyên tắc. • Các chuẩn mực. • Các phong cách. www.nguyentuananh.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2