intTypePromotion=1

Bảng theo dõi ngày nghỉ

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

1
1.344
lượt xem
111
download

Bảng theo dõi ngày nghỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form phát triển nhân viên - Bảng theo dõi ngày nghỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng theo dõi ngày nghỉ

  1. ABC GROUP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA PHÒNG NHÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG THEO DÕI NGÀY NGHỈ PHÉP Số ngày phép đã nghỉ NGÀY PHÉP TỔNG STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƯỢC HƯỞNG Tháng Tháng CỘNG Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 11 12 I Phòng Kế toán 1 Nguyễn Văn B Trưởng Phòng 12 2 2 3 4 11 2 Nguyễn Văn A Nhân viên 12 3 3 II Phòng Nhân sự 3 Trần Quang H Trưởng Phòng 12 2 5 7 4 Lưu Bá Ô Nhân viên 12 1 2 2 5 5 Trần Bình T Nhân viên 12 3 3 4 10 TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ NGƯỜI LẬP
  2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ÕI NGÀY NGHỈ PHÉP GHI CHÚ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2