intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 17 Quy định trang in

Chia sẻ: Nguyen Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

80
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đã thành thạo trong các thao tác với đối t ượng và biết cách dùng một số công cụ tạo hình. “Quậy” lung tung với dăm ba hình đơn giản, chắc bạn cũng đã thấy ngán. Ta hãy kiếm chuyện gì đó để làm cho “đến đầu đến đũa”. Bài này có một bản vẽ mang tên Animals.cdr đính kèm, cung cấp cho bạn các hình thú rừng (sư tử, nai, lạc đà, hà mã, khỉ đầu ***). Từ bản vẽ “thô” n ày, ta sẽ làm tờ bìa cho tài liệu giới thiệu Thảo cầm Viên, giới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 17 Quy định trang in

  1. http://caomedia.wordpress.com Bài 17 Quy đ ịnh trang in Bạn đã thành th ạo trong các thao tác với đối t ượng và biết cách d ùng m ột số công cụ tạo h ình. “Quậy” lung tung với dăm ba h ình đơn gi ản, chắc bạn cũng đ ã thấy ngán. Ta h ãy kiếm chuyện g ì đó để làm cho “đ ến đầu đến đũa”. Bài này có m ột bản vẽ mang t ên Animals.cdr đính kèm, cung c ấp cho bạn các h ình thú r ừng (s ư tử, nai, lạc đ à, hà mã, kh ỉ đầu ***). Từ bản vẽ “thô” n ày, ta s ẽ làm tờ bìa cho tài li ệu giới thiệu Thảo cầm Vi ên, giới thiệu ch ương tr ình “tìm hi ểu thế giối động vật” hoặc chương tr ình “du lịch sinh thái” nào đó ch ẳng hạn. Nào, bạn xắn tay áo l ên... Bước đầu tiên của việc thiết kế ấn phẩm l à xác đ ịnh khổ (size) của trang in. Các ý t ưởng trình bày c ủa bạn th ường phụ thuộc v ào trang in to nh ỏ thế nào. Bản vẽ Animals.cdr vẫn còn giữ khổ trang in Letter, kh ổ trang in mặc định của CorelDRAW ứng với loại giấy th ường d ùng cho công văn, thư t ừ theo ti êu chu ẩn Anh Mỹ. Với ta, khổ giấy “cầm tay” quen thuộc l à khổ A4. - Mở bản vẽ Animals.cdr - Nếu không có đối t ượng n ào đư ợc chọn, ô liệt k ê Paper Type/Size ở đầu b ên trái thanh công c ụ Property Bar cho phép b ạn chọn khổ giấy v à loại giấy. - Bấm vào m ũi tên ch ỉ xuống ở b ên ph ải ô liệt k ê Paper Type/Size. Xu ất hiện danh sách các khổ giấy, loại giấy (h ình 1) -Chọn khổ A4 tr ên danh sách - Nếu đơn vị đo hiện tại l à inches, b ạn chọn milimeters ở ô liệt k ê Drawing Units. Kích thư ớc quen thu ộc của khổ A4 xuất hiện tr ên thanh công c ụ Proper ty Bar Bên phải hai ô nhập liệu Paper Width and Height thể hiện chiều rộng v à chiều cao trang in tr ên thanh công c ụ Property Bar, bạn thấy hai nút bấm Portrait (“chân dung”) v à Landscape (“phong cảnh”), dùng đ ể quy định t ư thế (orientation) của trang in. P ortrait cho b ạn trang in “đứng”, tức l à trang in có chi ều rộng nhỏ h ơn chiều cao. Landscape tạo ra trang in “nằm”, có chiều rộng lớn hơn chiều cao. Trang in c ủa ta đang ở t ư thế đứng (t ư thế mặc định). Ta h ãy chọn tư thế nằm cho trang in, v ừa để... phá lệ, vừa tạo ra không gian thoáng đ ãng cho “th ế giới động vật”. - Bấm vào nút Landscape user posted image - Điều chỉnh kích th ước các thú rừng, đặt s ư tử ở phía d ưới, bên phải trang in, cho h à mã, nai,
  2. http://caomedia.wordpress.com khỉ đầu *** và lạc đà dàn h àng ngang ở phía tr ên (hình 2). B ạn thấy đó, bản vẽ của ta đ ã bắt đầu thể hiện “nhạc điệu” (có bổng, có trầm hẳn hoi, không c òn “ngang phè phè”) Ta hã y thử lót các h ình khung có màu (màu chi tùy b ạn) bên dưới hà mã, nai, kh ỉ và lạc đà, sao cho chúng cách đ ều nhau. - Chọn công cụ tạo h ình khung - Căng hình khung bao quanh hà mã - Bấm vào ô màu nào đó trên b ảng m àu (tùy b ạn). Hình khung v ừa tạo ra nằm tr ên hình hà mã - Bấm -phải vào ô “không màu” Bỏ m àu nét đen c ủa hình khung - Chọn To Back trên thanh công c ụ Property Bar. H ình khung được đưa ra sau h ình hà mã (hình 3) Muốn hà mã nằm trên hình khung m ột cách cân đối, ta h ãy gióng tâm hình hà mã v ới tâm h ình khung. - Bấm vào công c ụ chọn - Căng khung ch ọn bao quanh h ình hà mã và hình khung. Ch ọn cả h à mã lẫn khung - Gõ phím C. Gióng tâm hai hình theo hàng d ọc Để tiện sắp xếp các h ình khung thành hàng n gang, b ạn nên tạo một đ ường gióng ngang v à chọn chế độ “bắt dính v ào đư ờng gióng”. - Kéo đư ờng gióng từ th ước đo ngang, đặt v ào vị trí như trên h ình 4 - Bấm vào nút S*** To Guidelines trên thanh công c ụ Property Bar - Chọn cả hà mã lẫn khung - Trỏ vào dấu X ở giữa h ình hà mã, kéo khung sao cho c ạnh dưới khung tr ùng với đường gióng
  3. http://caomedia.wordpress.com (H5) Sưu tầm Ebook Echip
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2