BÀI 2: PHUƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
374
lượt xem
158
download

BÀI 2: PHUƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương thức kết nối Internet là Cách thức thực hiện việc kết nối với mạng Internet, nhằm sử dụng tài nguyên mạng toàn cầu. Nội dung: Giới thiệu kết nối Internet; Kết nối mạng Internet với ADSL; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi bai tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 2: PHUƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET

 1. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MÔN HỌC: INTERNET Bài 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2: PHƢƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Bài 3: WORLD WIDE WEB Bài 4: TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5: THƢ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7: NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 2: PHƢƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Cách thức thực hiện việc kết nối với mạng Internet, nhằm sử dụng tài nguyên mạng toàn cầu Giới thiệu kết nối Internet Kết nối mạng Internet với ADSL Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi bai tập Hình 2.1 Mạng Internet 1
 2. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu được các phương thức kết nối Cấu hình kết nối mạng Internet với công nghệ ADSL Giám sát tốc độ kết nối dịch vụ Xử lý các sự cố kết nối thông dụng TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Các phƣơng thức kết nối Demand – Dial up: là phương thức sử dụng đường truyền điện thoai analog.  Kết nối trực tiếp đến PC  Tốc độ kết nối tối đa: 56kbps  Thiết bị: fax modem gắn trong (Internal) hoặc gắn ngoài (External). Hình 2.4 Modem Dial up External Hình 2.3 Modem Dial up Internal Hình 2.2 Demand – Dial up 2
 3. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Các phƣơng thức kết nối Leased Line: là phương thức sử dụng đường thuê bao riêng. Còn được gọi là mạch số (Digital Circuit)  Phân thành 2 lớp chính: Tx (chuẩn Mỹ) và Ex (chuẩn châu Âu)  Đặc điểm: kết nối liên tục Hình 2.6 Thiết bị kết nối Leased Line  Thiết bị: Hình 2.5 Mô hình kết nối Leased Line TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Các phƣơng thức kết nối Leased Line: là phương thức sử dụng đường thuê bao riêng. Còn được gọi là mạch số (Digital Circuit)  Tốc độ kết nối: Hình 2.7 Thông số kỹ thuật Tx Hình 2.7 Thông số kỹ thuật Tx 3
 4. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng Hình 2.8 Mô hình kết nối TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem: 1. Click Start -> My Computer -> View System Information. Hình 2.9 View System Infomation 4
 5. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem: 2. System Properties -> Hardware -> Add Hardware Wizard Hình 2.10 System Properties TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem: 3. Click Install from a list or specific location (Advanced) -> Next Hình 2.11 Found New Hardware 5
 6. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem: 4. Click vào Browse để chọn thư mục chứa driver -> Next Hình 2.12 Found New Hardware TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem: 5. Windows copy các file của driver modem vào máy tính -> Next Hình 2.13 Found New Hardware 6
 7. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem: 6. Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt modem Hình 2.13 Found New Hardware TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 1. Click Start -> Control Panel - > Network Connections Hình 2.14 Control Panel 7
 8. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 2. Click Create New Connection Hình 2.15 Network Connections TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 3. Cửa sổ New Connection Wizard -> Next Hình 2.16 New Connection Wizard 8
 9. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 4. Chọn Connect to the Internet -> Next Hình 2.17 New Connection Wizard TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 5. Chọn Set up my connection manually -> Next Hình 2.18 New Connection Wizard 9
 10. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 6. Chọn Connet using a dial up modem -> Next Hình 2.19 New Connection Wizard TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 7. Nhập vào tên ISP tại ô ISP Name (ví dụ: vnn1269) -> Next Hình 2.20 New Connection Wizard 10
 11. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 8. Nhập số điện thoại của ISP tại ô Phone number (ví dụ: 1269, 1260…) -> Next Hình 2.21 New Connection Wizard TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 9. Nhập vào tên tài khoản người dùng, mật khẩu, xác nhận mật khẩu tại ô User name, Password và Confirm password -> Next Hình 2.22 New Connection Wizard 11
 12. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối PC – Internet: là kết nối thông qua line điện thoại (hoặc ADSL)  Cài đặt modem  Tạo kết nối mạng 10. Click Finish để kết thúc quá trình tạo kết nối Hình 2.22 New Connection Wizard TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối LAN – Internet: là kết nối thông qua một PC được kết nối trực tiếp đến ISP.  Yêu cầu: địa chỉ IP máy chủ Proxy  Các bước tiến hành: 1. Trong cửa sổ Internet Explore -> Tool -> Internet Options Hình 2.23 Internet Explorer 12
 13. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối LAN – Internet: là kết nối thông qua một PC được kết nối trực tiếp đến ISP.  Yêu cầu: địa chỉ IP máy chủ Proxy  Các bước tiến hành: 2. Tại cửa sổ Internet Options chọn Connections -> LAN settting Hình 2.23 Internet Option TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Mô hình kết nối LAN – Internet: là kết nối thông qua một PC được kết nối trực tiếp đến ISP.  Yêu cầu: địa chỉ IP máy chủ Proxy  Các bước tiến hành: 2. Tại cửa sổ LAN settting nhập thông tin: địa chỉ IP máy chủ Proxy và cổng giao tiếp Hình 2.24 LAN settings 13
 14. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu kết nối Internet Kết nối Internet là cách thức cấu hình cho phép máy tính sử dụng được các tài nguyên mạng Internet Các thành phần yêu cầu để kết nối Internet Loại kết nối và dịch vụ: quay số (Dial up), băng thông rộng (ADSL), Leased Line Đăng ký thuê bao: nhà cung cấp (VNPT, Viettle, SPT…) Thiết bị phần cứng: PC, Modem, Splitter… TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Kết nối mạng Internet với ADSL Cách thức cấu hình, kết nối Internet băng thông rộng ADSL Yêu cầu Đăng ký thuê bao với nhà cung cấp: Thuê bao điện thoại (line điện thoại có sẳn) Đăng ký thuê bao: nhà cung cấp (VNPT, Viettle, SPT…) Thiết bị phần cứng: PC, Modem, Splitter… Hình 2.25 Thiết bị phần cứng 14
 15. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Kết nối mạng Internet với ADSL Cách thức cấu hình, kết nối Internet băng thông rộng ADSL Cấu hình kết nối Tùy thuộc vào chủng loại modem ADSL mà giao diện cấu hình khác nhau. Tuy nhiên các thông số cấu hình vẫn giữ nguyên bản chất của nó Các bước tiến hành:  Xác định địa chỉ IP của modem  Đăng nhập vào trang cấu hình modem ADSL  Kiểm tra kết nối TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Kết nối mạng Internet với ADSL Cách thức cấu hình, kết nối Internet băng thông rộng ADSL Cấu hình kết nối Các bước tiến hành:  Xác định địa chỉ IP của modem Start -> Run -> cmd Tại dấu đợi lệnh, gõ IPCONFIG Địa chỉ cấu hình moderm Xác định:Default Gateway ADSL 15
 16. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Kết nối mạng Internet với ADSL Cách thức cấu hình, kết nối Internet băng thông rộng ADSL Cấu hình kết nối Các bước tiến hành:  Đăng nhập vào trang cấu hình ADSL Mở trình duyệt IE Nhập địa chỉ của Default Gateway vào thanh Address Nhập Username và Password do ISP cung cấp hoặc mặc định của moderm Khai báo VPI / VCI = 8 /35 Encapsulation: PPPoE LLC TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Kết nối mạng Internet với ADSL Cách thức cấu hình, kết nối Internet băng thông rộng ADSL Cấu hình kết nối Các bước tiến hành:  Kiểm tra kết nối Start -> Run -> cmd Kiểm tra kết nối Dùng lệnh IPCONFIG Internet Dùng lệnh PING Ví dụ : ping tuoitre.com.vn 16
 17. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Xử lý một số sự cố thông dụng Chẩn đoán và khắc phục sự cố liên quan đến quá trình cài đặt kết nối Modem ADSL: các thông số User name/ Password, IP Các thông số cấu hình kết nối đến ISP Địa chỉ IP Kết nối mạng Thiết bị phần cứng ISP TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Câu hỏi bài tập Chủ đề thảo luận Các phương thức kết nối Internet  Dialup 56kbps, ADSL  Một số gói kết nối: FPT, MegaME, MegaYou, MegaVNN… Kết nối ADSL  Tiêu chí chọn nhà cung cấp  Thủ tục đăng ký kết nối  Các thông số cấu hình ADSL Bài tập thực hành 17
 18. 7/30/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN http://ispace.edu.vn 18
Đồng bộ tài khoản