Bài 20. TỔNG KẾT CHƯƠNG I - ĐIỆN HỌC

Chia sẻ: Paradise6 Paradise6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
176
lượt xem
7
download

Bài 20. TỔNG KẾT CHƯƠNG I - ĐIỆN HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của toàn bộ chương I. 2. Kĩ năng: Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng để giải các bài tập trong chương I. 3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 20. TỔNG KẾT CHƯƠNG I - ĐIỆN HỌC

  1. Bài 20. TỔNG KẾT CHƯƠNG I - ĐIỆN HỌC I- MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của toàn bộ chương I. 2. Kĩ năng: Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng để giải các bài tập trong chương I. 3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm. II- CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV và mỗi nhóm HS:  Nam châm dính bảng cho các nhóm, phích cắm có 3 chốt.  Phiếu học tập nhớ lại qui tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7 cho các nhóm.  C1: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới.............  C2: Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc..............................................  C3: Cần mắc.............................cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch.  C4: Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình cần lưu ý..........Vì......
  2. III- PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm IV- CÁC BƯỚC LÊN LỚP: A. ổn định tổ chức: 9A: 9B: B. Kiểm tra bài cũ. (Kết hợp trong bài) C. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Trình bày và trao đổi kết quả I. Tự kiểm tra đã chuẩn bị. - GV yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình chuẩn bị bài ở nhà của các bạn trong lớp. (Lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bị bài ở nhà của các bạn trong lớp) - Gọi HS đọc phần chuẩn bị bài ở nhà của mình đối với mỗi câu của phần tự kiểm tra. (HS trình bày các câu trả lời của phần tự kiểm tra. HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ
  3. sung) - Qua phần trình bày của HS GV đánh giá phần chuẩn bị bài ở nhà của HS Hoạt động 2: Vận dụng - GV cho HS trả lời phần câu hỏi vận dụng từ câu 12 đến 16 (HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm câu 12 đến II. Vận dụng: 16.) Đáp án: - Nhận xét, sửa sai (nếu có) 12 13 14 15 16 (Ghi vở câu trả lời đúng) B D A D C Câu 17: - Câu 17: GV cho cá nhân HS suy nghĩ làm bài trong 7 phút  Gọi 1 HS lên bảng Tóm tắt U = 12V R1nt R2 chữa bài. I = 0,3A R1//R2 (Một HS lên bảng trình bày C17) I' = 1,6A R 1; R 2 = ? Bài giải R1 nt R2 12;0 R1 + R2 = = 3 = 40() (1)
  4. - Hướng dẫn HS trao đổi, nhận xét bài  R1//R2 giải của bạn trên bảng U 12  7,5    =  I ' 1, 6 (Nhận xét) R1.R2 = 300 (2) - GV Đưa ra lời giải đúng. Từ (1) và (2)  R1 = 30; R2 = 10 (Ghi vở) (Hoặc R1 = 10; R2 = 30 ) - HS tự lực làm câu 18, 19 Câu 18: a) Bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn. Nhiệt lượng - Tương tự câu 17, GV yêu cầu cá nhân tỏa ra ở dây dẫn được tính bằng Q = HS hoàn thành câu 18. Hướng dẫn thảo I2. R. t . Do đó hầu như nhiệt lượng luận chung có thể mỗi phần của câu hỏi GV gọi 1 HS chữa để cả lớp cùng nhận xét chỉ tỏa ra ở đoạn dây dẫn này mà không tỏa nhiệt ở dây nối bằng đồng bài và đi đến kết quả đúng. (có điện trở suất nhỏ do đó điện trở nhỏ). b) Khi ấm hoạt động bình thường thì điện trở của ấm khi đó là:
  5. U 2 220 2  48, 4    R  P 1000 c) Tiết diện của dây điện trở là:  2  0, 045.106  m 2   1,1.106. S  . R 48, 4 d2 4.S  0, 24  mm  Mặtkhác: S   . d   4 Đường kính tiết diện là 0,24mm D. Củng cố: GV dùng câu 19 để củng cố bài học E. Hướng dẫn về nhà. - Ôn tập toàn bộ chương I chuẩn bị cho giờ sau KT1T - GV hướng dẫn HS bài 19, 20. + Công thức áp dụng. + Lưu ý sư dụng đơn vị đo. + Yêu cầu về nhà HS hoàn thành 2 bài tập này vào vở bài tập.
Đồng bộ tài khoản