Bài 25: Một số kí hiệu và nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện

Chia sẻ: Dung Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
340
lượt xem
69
download

Bài 25: Một số kí hiệu và nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Có mấy cách tính toán và thiết kế mạng điện cho phòng học? Kể ra. Trả lời: Có 2 cách. Theo hệ số sử dụng (ksd) và theo suất đơn vị (p).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 25: Một số kí hiệu và nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện

 1. 1
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Có mấy cách tính toán và thiết kế mạng điện cho phòng học? Kể ra. Trả lời: Có 2 cách. Theo hệ số sử dụng (ksd) và theo suất đơn vị (p) 2. Tìm số bóng đèn và số bộ đèn cho phòng học. Biết Øtổng = 46121,74 (lm), các đèn được trang bị cho phòng học là đèn huỳnh quang 1,2 (m), P = 36 (W), Ø = 3200 (lm) Φ tông 46121,74 - Số bóng N= = ≈ 14 bóng Φ1bong 3200 đèn: N 14 - Số bộ đèn = = =7b 2 2 2
 3. Đèn huỳnh quang Bộ đèn huỳnh Cửa vào quang Vẽ đèn huỳnh quang 6,8 m như thế nào cho nhanh? 8m 3
 4. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỤC TIÊU: - Hiểu được một số kí hiệu trên sơ đồ điện. I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN - Biết nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện. - Thông tin và nhận thức mạng điện được dễ dàng. - Sử dụng kí hiệu đúng với loại bản vẽ. 4
 5. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ KÍ HIỆU KÍ HIỆU TÊN PHẦN TỬ TỰ (Bản vẽ xây dựng) (Sơ đồ mạch điện) Hệ thống điện (H) 1 H Máy phát điện (F) 2 F Trạm biến áp (TBA) 3 Máy biến áp (BA) 4 5HTD TBA MBA
 6. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ KÍ HIỆU KÍ HIỆU TÊN PHẦN TỬ TỰ (Bản vẽ xây dựng) (Sơ đồ mạch điện) Tủ phân phối (TPP), 5 tủ điện tổng Tủ động lực (TĐL) 6 Tủ chiếu sáng (TCS) 7 Bảng điện 8 6 TPP TĐL TCS
 7. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ KÍ HIỆU KÍ HIỆU TÊN PHẦN TỬ TỰ (Bản vẽ xây dựng) (Sơ đồ mạch điện) Dao cách li (DCL), 9 Cầu dao (CD) Cầu chì (CC) 10 Khởi động từ, công 11 tắc tơ 12 Áptômát (A) 7 CD AP
 8. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ KÍ HIỆU KÍ HIỆU TÊN PHẦN TỬ TỰ (Bản vẽ xây dựng) (Sơ đồ mạch điện) Công tắc 13 (đơn, kép) Ổ và phích cắm 14 Động cơ điện (Đ) 15 Thanh góp (thanh cái) 16 (TG) 8 CT-O DC
 9. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ KÍ HIỆU KÍ HIỆU TÊN PHẦN TỬ TỰ (Bản vẽ xây dựng) (Sơ đồ mạch điện) 17 Dây trung tính (O) 18 Dây dẫn Dây dẫn có ghi rõ số 19 dây Đèn sợi đốt, đèn điện 20 nói chung 9
 10. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ KÍ HIỆU KÍ HIỆU TÊN PHẦN TỬ TỰ (Bản vẽ xây dựng) (Sơ đồ mạch điện) Đèn ống huỳnh quang 21 22 Chuông Nối đất 23 Đường cáp 24 25 Quạt điện Bộ đèn huỳnh quang 26 (đơn, đôi) 10
 11. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1. Sơ đồ cấp điện: - Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện. - Nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện: + Chọn sơ đồ cấp điện (nhu cầu, quy mô, địa điểm). + Chọn các phần tử điện. + Vẽ sơ đồ nguyên lí. 11
 12. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1. Sơ đồ cấp điện: 1: Trạm biến áp Dây dẫn điện 2: Tủ điện phân phối (tủ điện tổng chung cư) 3: Tủ điện của tầng 4: Bảng điện căn hộ Tải 12
 13. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 2. Sơ đồ nguyên lí: - Nêu mối liên hệ về điện của các phần tử điện. - Cách vẽ: + Vẽ mạch chính, ghi kí hiệu A, O ở 2 dây chính. + Vẽ các nhánh rẽ (các tải mắc song song, có phần tử bảo vệ). + Các chỗ nối dùng dấu chấm. 13 NL
 14. Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 3. Sơ đồ lắp đặt: - Thể hiện vị trí các phần tử điện trong thực tế. - Cách vẽ: + Từ trên xuống: Cầu dao (nếu có), cầu chì, công tắc, ổ điện. + Vẽ các dây dẫn. + Vẽ bảng điện. + Ghi lại chữ A, O và chú thích các dây ra. * Chú ý: Các đồ dùng điện (tải) không vẽ trong bảng điện. 14 LĐ
 15. CỦNG CỐ: 1. Có mấy loại sơ đồ đã học? Kể ra.Có 3 loại. Sơ đồ cấp điện, sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp - đặt. - Sơ đồ cấp điện: Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện bằng các kí hiệu. Chọn sơ đồ cấp điện - Cách vẽ sơ đồ cấp điện Chọn các phần tử điện Vẽ sơ đồ nguyên lí Sơ đồ nguyên lí: Thể hiện mối liên hệ về điện của các phần tử điện. Vẽ mạch chính. Vẽ các nhánh rẽ. - Cách vẽ sơ đồ nguyên lí Vẽ kí hiệu chỗ nối 15 rẽ
 16. CỦNG CỐ: Thể hiện vị trí các phần tử điện trong thực Sơ đồ lắp tế. đặt: Vẽ kí hiệu các phần tử điện. Vẽ các dây dẫn. - Cách vẽ sơ đồ lắp đặt Vẽ khung chữ nhật. Ghi chữ A, O và tên gọi các tải. 16
 17. LUYỆN TẬP: 1. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện cho bảng điện gồm: Một công tắc điều khiển đèn sợi đốt, một ổ lấy điện. Số cầu chì tự chọn sao cho khi có sự cố đoản mạch (ngắn mạch) ở đèn thì không ảnh hưởng đến ổ lấy điện và ngược lại. 2. Vẽ sơ đồ lắp đặt bảng điện trên. 08 ph 07 ph 06 ph 05 ph 04 ph 03 ph 02 ph 01 ph Câu 1: Vẽ đúng các kí hiệu đạt (5đ). Mạch điện vẽ đúng theo yêu cầu đề bài (2đ). Câu 2: Vẽ được bảng điện của mạch điện đã cho (2đ). bố tương đối đều (1đ). Phân HẾT GIỜ 17
 18. DẶN DÒ: Xem lại kí hiệu và công dụng công tắc đôi (3 tiếp điểm) CT 18
 19. Bài học đến đây là kết thúc 19
 20. Chân thành cảm ơn các em học sinh Nhân dịp xuân về, chúc các em sang năm mới dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong học tập. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản